Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vaccin mot meningokocksjukdom ingår inte i allmänna barnvaccinationsprogrammet

Den 24 till 30 april är det World Immunization Week, som inleds med World Meningitis Day den 24 april. Veckan är ett initiativ från Världshälsoorganisationen WHO för att uppmärksamma vikten av vaccination i världen. Vaccination är ett viktigt verktyg för att förebygga sjukdomar och rädda liv. Vacciner kan hjälpa till att skydda hela familjen, från gravida kvinnor och småbarn till ungdomar och vuxna i alla åldrar. I denna artikelserie ger vi dig information och fakta om vaccination av barn, ungdomar samt vuxna i Sverige.

Vaccin mot meningokocksjukdom ingår inte i allmänna barnvaccinationsprogrammet

Vi tror ofta att ungdomar har starkare immunsystem än små barn, men ungdomar är i själva verket fortfarande mottagliga för infektionssjukdomar.1 Många är ovetande om att dessa sjukdomar kan slå till utan förvarning, och att de kan drabba även annars friska ungdomar.

I vardagliga situationer som i skolan, vid idrottsaktiviteter, fester med vänner och dejting utsätter ungdomar sig själva, och personer i sin närhet, omedvetet för infektionssjukdomar.

Det är därför också viktigt att under ungdomsåren vaccinera sig mot olika sjukdomar så som meningokocksjukdom och humant papillomvirus (HPV).2 Genom att i god tid vaccinera mot dessa och andra sjukdomar kan det förebygga långsiktiga hälsokonsekvenser relaterade till dessa sjukdomar.


Vad är meningokocksjukdomar?

Meningokocksjukdomar är ovanliga men allvarlig sjukdomar orsakade av bakterien Neisseria meningitidis.3 Meningokocksjukdom kan bland annat orsaka hjärnhinneinflammation (meningit) och blodförgiftning (bakteriemi och sepsis). De bakterier som orsakar meningokocksjukdom finns i olika varianter, varav sex olika stammar orsakar majoriteten av sjukdomsfallen. 

Även om personer som drabbas av meningokockinfektion får behandling finns det siffror som visar att 10 till 15 av 100 kommer att avlida.3 Av de personer som överlever kommer cirka en av fem att leva med permanenta funktionsnedsättningar, som hjärnskador, förlust av hörsel eller njurfunktion eller tvingas amputera lemmar.6

Upp till 24 procent av ungdomar är bärare av meningokockbakterien och de är en av de grupper som har den högsta andelen fall av meningokocksjukdom, vilket gör att det är viktigt att de vaccineras.4,5

Meningokockvaccin ingår inte i det allmänna vaccinationsprogrammet vilket gör att man själv får ta beslut om och betala för vaccinationen. 

Här kan du läsa mer om vaccinationer för barn

Här kan du läsa mer om vaccinationer för vuxna

 

Referenser:

  1. WHO. Health for the World’s Adolescents.
  2. WHO. Table 1: Summary of WHO Position Papers - Recommendations for Routine Immunization. Available at http://www.who.int/immunization/policy/Immunization_routine_table1.pdf?ua=1.
  3. CDC. Meningococcal Vaccines for Preteens and Teens: Fact Sheet for Parents. November 25, 2015. Available at http://www.cdc.gov/vaccines/parents/diseases/teen/mening.html.
  4. Christensen H, et al. Meningococcal carriage by age: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis 2010; 10: 853–61. DOI:10.1016/S1473-3099(10)70251-6.
  5. CDC. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases: Meningococcal Disease. July 24, 2015. Available at https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/mening.html.
  6. CDC. Meningococcal Vaccines for Preteens, Teens. April 18, 2016. Available at https://www.cdc.gov/features/meningococcal/.