Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att särskilda riskgrupper vaccinerar sig mot influensa och pneumokocker

Den 24 till 30 april är det World Immunization Week, vilket är ett initiativ från Världshälsoorganisationen WHO för att uppmärksamma vikten av vaccination i världen. Vaccination är ett viktigt verktyg för att förebygga sjukdomar och rädda liv. Vacciner kan hjälpa till att skydda hela familjen, från gravida kvinnor och småbarn till ungdomar och vuxna i alla åldrar. I denna artikelserie ger vi dig information och fakta om vaccination av barn, ungdomar samt vuxna i Sverige. 
 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att särskilda riskgrupper vaccinerar sig mot influensa och pneumokocker

Vacciner för vuxna har funnits i många år, ändå är det få personer som drar nytta av det skydd som vaccination ger. Sjukdomar som kan förebyggas med vaccin har uppskattats leda till döden för cirka 359 gånger så många vuxna som barn.1

Vaccin för vuxna skulle kunna rädda liv samtidigt som de är kostnadsbesparande för samhället. Enligt WHOs Europakontor skulle vaccinationsprogram för vuxna spara de europeiska länderna fem gånger så mycket pengar jämfört med att behandla sjukdomarna när de brutit ut.2

Vacciner kan spela en viktig roll för att bidra till att förebygga vissa infektionssjukdomar i äldre åldersgrupper och speciellt för de personer som har den högsta risken.

De allra yngsta och de äldsta är bland de som är mest mottagliga för sjukdomar som kan förebyggas med vaccin, men det gäller också personer med vissa kroniska sjukdomar, bland andra diabetes, astma, hjärtbesvär och cancer.4 Vissa kroniska sjukdomar kan öka sannolikheten för att drabbas av mer allvarliga effekter av sjukdomar som kan förebyggas med vaccin.

Dessutom kan vissa kroniska sjukdomar till och med öka en persons risk för att smittas av en sjukdom som kan förebyggas med vaccin, till exempel:


Influensa


Influensa börjar ofta med frossa, hög feber, muskelvärk, huvudvärk och allmän sjukdomskänsla, därefter tillkommer symtom från luftvägarna. Enstaka patienter blir allvarligt sjuka av influensa, vilket framför allt drabbar personer med olika riskfaktorer såsom graviditet, kronisk hjärt- eller lungsjukdom, nedsatt immunförsvar eller annan svår, kronisk sjukdom och hög ålder. 

Influensa är en av våra vanligaste dödsorsaker, vilket vanligtvis är kopplat till komplikationer. Den vanligaste dödsorsaken är efterföljande bakteriell lunginflammation, men hjärtinfarkt eller hjärtsvikt är också vanligt. 

Grupper av vuxna som anses löpa risk för influensarelaterade komplikationer är bland andra personer med astma, diabetes, hjärtsjukdomar, kroniska lungsjukdomar och leversjukdomar.6 Enligt Global Influenza Hospital Surveillance Network hade 40 procent av de personer som lades in för influensa på norra halvklotet samsjuklighet.7 De tre vanligaste sjukdomarna var kardiovaskulär sjukdom (17,1 procent), KOL (15,2 procent) och diabetes (9,7 procent).7

I Sverige rekommenderas årlig vaccination mot influensa för personer som tillhör riskgruppen. Till dessa räknas personer över 65 år, vuxna och barn som tillhör vissa medicinska riskgrupper samt gravida kvinnor under andra och tredje trimestern. Vaccinationsgraden för influensa i Sverige är endast ca 50 procent. 


Pneumokocksjukdom


Lunginflammation orsakad av pneumokocker är den vanligaste kliniska presentationen av pneumokocksjukdom bland vuxna.11 Bakterien är också en av de vanligaste orsakerna till hjärnhinneinflammation och blodförgiftning (sepsis).  Dödligheten för lunginflammation orsakad av pneumokocker har legat på cirka 12 procent sedan 1960-talet.12,13,14  

Vuxna med risk för pneumokocksjukdom omfattar personer som är 65 år och äldre, liksom personer med underliggande kroniska tillstånd, bland andra KOL, diabetes, kronisk hjärtsjukdom, kronisk leversjukdom och astma.8, 9, 10 Vuxna med fler än två riskfaktorer svarar för en avsevärd del av fallen av pneumokocksjukdom. I en amerikansk studie hade 5,6 procent i åldersgruppen 50-64 år och 12,4 procent i gruppen äldre än 65 fler än två riskfaktorer, men tillsammans svarade de för 49 procent av alla fall av lunginflammation i denna analys.9

Idag ingår inte vaccination mot pneumokocker i det nationella vaccinationsprogrammet för vuxna, men Folkhälsomyndigheten har rekommenderat Regeringen att inkludera vaccination mot pneumokocker för vuxna med vissa kroniska sjukdomar och/eller med nedsatt immunförsvar i det nationella vaccinationsprogrammet. 


Åldrande befolkning är en utmaning för samhället 


När andelen personer som är 60 år och äldre växer snabbare än någon annan population i världen måste länder hitta vägar att förbättra hälsan hos individer när de åldras, om inte kan det innebära stora ekonomiska konsekvenser.3,4 Vacciner kan spela en viktig roll för att bidra till att förebygga vissa infektionssjukdomar i äldre åldersgrupper och speciellt för de personer som har den högsta risken.

Folkhälsomyndigheten föreslog redan 2016 att nationella särskilda vaccinationsprogram införs mot influensa och pneumokocker. Idag ligger förslaget fortfarande på regeringens bord för beslut.


Här kan du läsa mer om vaccinationer för barn

Här kan du läsa mer om vaccinationer för ungdomar

 

Referenser: 

 1. Poland, G.A., R.M. Jacobson, and I.G. Ovsyannikova. Trends affecting the future of vaccine development and delivery: the role of demographics, regulatory science, the anti-vaccine movement, and vaccinomics. Vaccine. 2009. 27;3240–4. 
 2. WHO Europe. The Case for Investing in Public Health: A public health summary report for EPHO 8. 2014. Available at http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/278073/Case-Investing-Public-Health.pdf
 3. Economist Intelligence Unit. Preventive care and healthy ageing: a global perspective.
 4. United Nations. World Population and Ageing 2013.
 5. CDC. Adults with Chronic Conditions: Get Vaccinated. August 1, 2016.
 6. CDC. People who have medical conditions are at high risk of developing flu-related complications. November 18, 2016. http://www.cdc.gov/flu/about/disease/high_risk.htm
 7. Puig-Barberà J, Natividad-Sancho A, Trushakova S, et al. Epidemiology of Hospital Admissions with Influenza during the 2013/2014 Northern Hemisphere Influenza Season: Results from the Global Influenza Hospital Surveillance Network. PLoS One. 2016;11(5):e0154970. 
 8. Shea KM, Edelsberg J, Weycker D, et al. Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions. Open Forum Infect Dis. 2014;1(1):ofu024. 
 9. Pelton SI, Shea KM, Weycker D, et al. Rethinking risk for pneumococcal disease in adults: the role of risk stacking. Open Forum Infect Dis. 2015;2(1):ofv020. 
 10. CDC. Adults: Protect Yourself with Pneumococal Vaccines. September 12, 2016.
 11. CDC. The CDC Pink Book: Pneumococcal Disease. July 22, 2015.
 12. Fine MJ, et al. Prognosis and outcomes of patients with community-acquired pneumonia. A meta-analysis. JAMA. 1996 Jan 10;275(2):134-41. 
 13. Feikin DR, et al. Mortality from invasive pneumococcal pneumonia in the era of antibiotic resistance, 1995-1997. Am J Public Health. 2000 Feb; 90(2): 223–229. 
 14. Sandvall B, Rueda AM, Musher DM. Long-term survival following pneumococcal pneumonia