Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vaccination bidrar till förbättrad hälsa i världens fattigaste länder

Genom GAVI, ett globalt hälsopartnerskap där bland andra WHO och UNICEF ingår, och som inriktar sig på att rädda barns liv genom att förbättra möjligheterna till vaccination, har Pfizer sedan 2010 tillhandahållit vaccin till spädbarn och små barn för att förebygga pneumokocksjukdomar i världens fattigaste länder.

Genom GAVI, ett globalt hälsopartnerskap där bland andra WHO och UNICEF ingår, och som inriktar sig på att rädda barns liv genom att förbättra möjligheterna till vaccination, har Pfizer sedan 2010 tillhandahållit vaccin till spädbarn och små barn för att förebygga pneumokocksjukdomar i världens fattigaste länder.

Andreas Palmborg, medicinskt ansvarig för området vacciner på Pfizer i Sverige tycker att det arbete som GAVI och dess samarbetspartners, däribland Pfizer, genomför i världens fattigaste länder är otroligt viktigt, men också nödvändigt för att utrota några av vår tids stora folksjukdomar.

-Genom Pfizers globala samarbete med GAVI har vi skapat förutsättningar för att fler än 45 stödberättigade länder har infört ett pneumokockvaccin i sina immuniseringsprogram. Vårt åtagande är omfattande och långsiktigt, vilket konkret innebär att vi ska hjälpa till att förhindra 7 miljoner dödsfall bland barn fram till år 2030.

Hur fungerar prissättningen av vaccinet?

- Hälften av de doser pneumokockvaccin som Pfizer levererar går till världens fattigaste länder genom vårt partnerskap med GAVI. Genom GAVIs Advanced Market Commitment (AMC) har Pfizer åtagit sig att leverera pneumokockvaccin till det lägsta tillgängliga globala priset som är 2,95 USD per dos till GAVI-berättigade länder fram till 2027.

- Pfizer tillämpar olika nivåer på prissättningen av vacciner globalt. Länder med lägst förmåga att ha råd med ett vaccin betalar ett lägre pris, medan länder som har råd att betala mer gör det. Det pris som betalas i höginkomstländer gör att vi kan leverera vacciner till låginkomstländer samt fortsätta arbetet med att utveckla nya vacciner.

På vilket sätt bidrar Pfizer till GAVIs målsättningar och arbete?

- Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation och den främsta dödsorsaken för barn under fem år som kan förhindras genom vaccination. Pfizer har fram tills idag bidragit med 250 miljoner doser vaccin och år 2030 kommer vi ha bidragit med totalt 740 miljoner doser vaccin. Att tillverka en dos vaccin tar två och ett halvt år. Framställningsprocessen är således komplex och kräver 400 olika råmaterial, 580 olika tillverkningssteg samt 678 kvalitetstester för att säkerställa säkerheten för varje enskild dos vaccin.

Vilka utmaningar ser du med GAVIs och Pfizers målsättning att förhindra 7 miljoner dödsfall bland barn fram till år 2030?

-Att förebygga sjukdom är en komplex men väldigt viktig utmaning som kräver partnerskap inom många områden. Därför är det viktigt med en öppen dialog om vilka insatser som krävs i vår gemensamma strävan att vaccinera alla barn. Det kan handla om infrastrukturella problem som tillgång till väl fungerande hälso- och sjukvård, utbildning av sjukvårdspersonal, kyltransporter och att nå ut till de som ska behandlas i områden som är mer otillgängliga. Det handlar också om att utbilda föräldrar om vikten av vaccin samt patientjournaler för icke läs- och skrivkunniga.

- Slutligen vill jag nämna att Pfizer kommer fortsätta att investera i att få fram ännu bättre vacciner och behandlingar. En förutsättning för dessa investeringar är att det finns en fungerande patentlagsstiftning som skapar rimliga förutsättningar för dessa investeringar. Sedan kommer vi som tidigare att samverka med olika länder och i partnerskap med t.ex. GAVI för att finna former för humanitär hjälp. . Till exempel kommer nu fler än 12 miljoner människor i Ghana att ha tillgång till nästan 150 olika mediciner och vacciner. Detta tack vare ett samarbete med Zipline, ett nätverk som levererar produkter till hälso- och sjukvårdskliniker över hela landet med hjälp av drönare.