en man som leker med två barn
Värdet av läkemedel

Behandling för avancerad njurcancer

För personer med avancerad njurcancer är bot tyvärr ovanligt. Behandlingsresultaten har dock förbättrats avsevärt senaste åren.

Läs mer
Hjärta med visare
Värdet av läkemedel

Nya möjligheter att förebygga stroke orsakat av förmaksflimmer

Var 17:e minut får någon i Sverige stroke. Socialstyrelsen bedömer att omkring 27 000 strokefall kan förebyggas under de kommande 20-årsperioden med läkemedel.

Läs mer
Värdet av läkemedel

Värdet av behandling mot spridd bröstcancer

Varje timme får en kvinna beskedet bröstcancer. Det betyder att drygt 8 000 kvinnor i Sverige drabbas av sjukdomen varje år och det är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Under de senaste decennierna har kunskapen om sjukdomen ökat.

Läs mer