en man som leker med två barn
Värdet av läkemedel

Behandling för avancerad njurcancer

För personer med avancerad njurcancer är bot tyvärr ovanligt. Behandlingsresultaten har dock förbättrats avsevärt senaste åren.

Läs mer
Hjärta med visare
Värdet av läkemedel

Nya möjligheter att förebygga stroke orsakat av förmaksflimmer

Var 17:e minut får någon i Sverige stroke. Socialstyrelsen bedömer att omkring 27 000 strokefall kan förebyggas under de kommande 20-årsperioden med läkemedel.

Läs mer
Man med 3d-glasögon
Värdet av läkemedel

Morgondagens behandlingar

Innan penicillinet upptäcktes, kunde en vanlig förkylning vara dödlig. Men precis som antibiotika gjorde det möjligt att bota livshotande infektioner, kommer vi i framtiden att kunna bota och behandla sjukdomar som idag är dödliga. Gårdagens science fiction är dagens science.

Läs mer