Läkemedel gör skillnad

Utvecklingen av nya läkemedel har skapat stora värden för människors individuella hälsa och välfärd. Samtidigt har de också bidragit till samhällsekonomiska vinster, genom bland annat kortare vårdtider och lägre sjukfrånvaro. Till exempel beräknas nya läkemedel stå för 73% av den ökade förväntade livslängden (källa).

Idag har vi livsförlängande läkemedel som gör att man kan leva med vissa cancerdiagnoser som en kronisk sjukdom. Inom reumatologin har de biologiska läkemedlen visat sig ge minskad ledförstörelse och sjukdomsaktivitet hos individer med reumatoid artrit. Förbättrad livskvalité och funktionsförmåga har bidragit till att patienterna kan leva ett mer aktivt liv och kan i högre utsträckning delta i arbetslivet.

Vill du veta mer om hur läkemedel kan göra skillnad, både i samhället och i människors vardag? Få en överblick i våra artiklar, där vi har samlat information från vetenskapliga artiklar och offentlig statistik.

Man med två barn leker på en stand

Målriktade behandlingar för avancerad njurcancer

För patienter med avancerad njurcancer är bot tyvärr mycket ovanligt. Men med god behandling kan många ändå leva flera år med sjukdomen. Behandlingsresultaten har på senare år förbättrats avsevärt.

Läs mer om hur behandlingsresultaten har förbättrats
Hjärta med visare

Nya möjligheter att förebygga stroke

Var 17:e minut får någon i Sverige stroke. Socialstyrelsen bedömer att omkring 27 000 strokefall kan förebyggas under de kommande 20-årsperioden med läkemedel.

Läs mer om hur behandling kan spara både liv och pengar
Barn på cyklar

Obehandlad är blödarsjuka en allvarlig sjukdom

Från en tid då barn med svår blödarsjuka inte förväntades leva längre än 10 år kan idag barn som föds med sjukdomen leva ett normalt liv tack vare läkemedelsbehandling.

Läs mer om utvecklingen här