Morgondagens behandlingar

Innan penicillinet upptäcktes, kunde en enkel infektion vara dödlig. Precis som antibiotika gjorde det möjligt att bota livshotande infektioner, kommer vi i framtiden att kunna bota och behandla sjukdomar som idag är dödliga. Gårdagens science fiction är dagens science.

Ett bra exempel från vår nutid är HIV och AIDS. På åttiotalet fanns ingen behandling, och att bli smittad med HIV var en dödsdom. Men idag kan smittade leva ett nästintill normalt liv med hjälp av bromsmediciner, och RFSL talar till och med om smittfri HIV.

Blodcancersjukdomen leukemi är ett annat exempel. För 15 år sedan var femårsöverlevnaden 20 procent – idag lever 80 procent tio år eller längre. Vilka sjukdomar kan vi behandla i framtiden? Kan fler cancersjukdomar bli kroniska, eller till och med gå att bota helt?

På Pfizer har vi en tydlig vision om att kunna hjälpa fler människor till ett friskare och längre liv med hög livskvalitet. Genom forskning, utveckling och innovationer vill vi flytta gränserna för vad som är möjligt och göra dagens drömmar till morgondagens sanningar. Och vi är på god väg. Vi har tittat i kristallkulan, och delar med oss av ett axplock av vad vi tror och hoppas ska bli verklighet under en relativt snar framtid.

Läs våra visioner om hur morgondagens behandlingar kommer att påverka människors liv.

Ungt par framför dator

Cancer - inte längre en gåta

Individanpassade behandlingar och digitala diagnosverktyg revolutionerar cancervården. Vad kan det betyda för dem som drabbas av t ex lungcancer?

Läs mer
En grupp människor som hoppas fallskärm

Genetiska sjukdomar

Genteknologiska behandlingar kan innebära enorma möjligheter för dem som lever med svåra genetiska sjukdomar. Hur påverkas det dagliga livet för t ex dem med blödarsjuka?

Läs mer
Äldre par som kramas på en strand

Digital hälsa

Artificiell intelligens, mikrochip, virtuella möten och superdatorer med enorm kapacitet för inläsning.
Hur kan digitala hjälpmedel bidra till bättre hälsa och livskvalitet?

Läs mer
Äldre par med barn

Våra behandlingsområden

Pfizer arbetar inom ett stort antal behandlingsområden och vi erbjuder både receptbelagda läkemedel och receptfria produkter för egenvård samt vacciner.

Här hittar du tips och råd som kan hjälpa dig och dina närmaste att leva ett längre och friskare liv.

Se våra tips och råd