Infektion på liv och död

Barnet sprack ut i ett leende. Sköterskan vände sitt ansikte mot Nina som vyssjade dottern i knät. ”Vilken tur ni har”, sa hon.

Sjukvården hade tills nyligen varit i en rejäl kris.

Infektioner som tidigare hade varit harmlösa tack vare penicillinet, hade återkommit som riktiga farsoter. Läkare och forskare fokuserade stenhårt på att hitta en lösning mot resistenta bakterier.

Nina visste att operationer, även de enklaste ingreppen, hade kunnat bli livsfarliga på grund av infektionsrisken.

”Jag vågar inte ens tänka på hur många som hade kunnat dö om vi inte hade löst problemet”, sade Nina och rös av obehag.

”Det var ingen självklarhet att vi skulle klara utmaningen”. Sköterskan reste sig.

Men forskarna knäckte koden och insåg att det inte bara är klassiska infektionssjukdomar så som mässling, röda hund, smittkoppor, påssjuka, difteri, stelkramp och polio som kan förhindras med hjälp av vaccination. Utan vaccination har också blivit ett ovärderligt tillskott i kampen mot antibiotika resistenta bakterier vilka orsakat allvarliga infektioner såväl i samhället som på våra sjukhus. Idag finns vaccinationsprogram för alla åldrar och vaccination är en del av rutinerna inför alla planerade sjukhusvistelser.

”Nu har din dotter fått sina första vaccinationer, några som ett litet stick i benet, andra som droppar i munnen och eller som en liten ”puff” i näsan.

När ni kommer nästa gång skall vi påbörja din dotters vaccinationsprogram mot infektioner som riskerar ge vissa cancerformer men även kroniska förändringar på inre organ.

Tänk vad utvecklingen gått framåt! Min mamma hade livmoderhalscancer och min pappa hade dålig hörsel till följd av mässlingen eftersom vaccinerna inte fanns när de var små och tänk att min dotter kanske kommer kunna åka vasaloppet på sin 70 - årsdag eftersom hennes kärl fortfarande är släta och fina, sa Nina. Det kändes bra. Nina sände en tacksam tanke till den medicinska utvecklingen.

ung kvinna lyssnar på musik

Jag är viktigast i mitt liv

Hälsa är mer än att hitta och behandla sjukdomar efter att de redan brutit ut. Hur skulle ny teknik kunna hjälpa oss att ta hand om vår hälsa, och minska risken att bli sjuka?

Läs mer
Fallskärmshoppare

Det satt i generna

Genteknologiska behandlingar kan innebära enorma möjligheter för dem som lever med svåra genetiska sjukdomar. Hur påverkas det dagliga livet för t ex dem med blödarsjuka?

Läs mer
Äldre par som kramar varandra

När livet blir bättre efter 80

Artificiell intelligens, mikrochip, virtuella möten och superdatorer med enorm kapacitet för inläsning.
Hur kan digitala hjälpmedel bidra till bättre hälsa och livskvalitet?

Läs mer
Äldre par där mannen bär ett barn på sina axlar

Våra behandlingsområden

Pfizer arbetar inom ett stort antal behandlingsområden och vi erbjuder både receptbelagda läkemedel och receptfria produkter för egenvård samt vacciner. Här hittar du tips och råd som kan hjälpa dig och dina närmaste att leva ett längre och friskare liv.

Se våra tips och råd