Inte längre en gåta

Kim fick beskedet en måndag: Det var lungcancer. Hans far hade dött av sjukdomen i Kims ålder och då hade förloppet tagit tolv månader.

Det var tjugo år sedan.

Nu fanns en uppsjö nya läkemedel för behandling av alla former av lungcancer. Läkaren såg Kim i ögonen och sa, ”Förutom cytostatikapreparat, har det kommit målstyrda behandlingar som tränger in i själva cancercellen och stoppar det specifika protein som får cancern att växa.”

Kroppen skulle även få bygga försvar mot tumörerna. Kim skulle få den senaste autoimmunoterapin. Den gick ut på att förstärka de egna immuncellerna så att de riktar sina attacker mot den canceromvandlande vävnaden.

Innan lunch hade Kim kopplats ihop med ett globalt nätverk av experter i ett virtuellt möte. Med stöd av artificiell intelligens, med en kapacitet på flera miljoner sidors inläsning, rekommenderade teamet en individanpassad komvination av fyra olika behandlingar.

”Du kan slippa några av biverkningarna genom att ta färre mediciner, men ändå ha stor chans att bli kvitt tumörerna” sa Kims läkare.

Svårt val.

Efter att ha jämfört sin medicinska historia med andras i den globala databasen, fick Kim svar om behandlingarna: Möjligt utfall, förväntad överlevnad, risker med biverkningar och förhoppningar om livskvalitet. Till sist skypade han med andra patienter och rådgjorde lite till med läkaren. Sedan kunde Kim känna sig trygg med sitt beslut.

På fredagen i samma vecka som Kim fått cancerbeskedet, startade resan för att bli frisk. Vecka för vecka kunde Kim och hans familj se hur behandlingen fungerade via det smarta armband som läste av effekten av behandlingen.

Flera av medicinerna doserades via chipet i hans arm.

”Tänk om pappa fått samma chans att ta hand om sin sjukdom”, sa Kim till sin fru. ”Ja”, svarade hon ”Men det är fint att veta att det finns rätt hjälp för alla som får lungcancer. Tänk på vår son”, sa hans fru.

Fallskärmshoppare

Det satt i generna

Genteknologiska behandlingar kan innebära enorma möjligheter för dem som lever med svåra genetiska sjukdomar. Hur påverkas det dagliga livet för t ex dem med blödarsjuka?

Läs mer
Ung kvinna lyssnar på musik i hörlurar

Jag är viktigast i mitt liv

Hälsa är mer än att hitta och behandla sjukdomar efter att de redan brutit ut. Hur skulle ny teknik kunna hjälpa oss att ta hand om vår hälsa, och minska risken att bli sjuka?

Läs mer
Mor och dotter promenerar i snön

Infektion på liv och död

Idag är resistenta bakterier ett hot mot vår hälsa. Kan vissa bakterieinfektioner förebyggas med vaccin istället för att behandlas med antibiotika?

Läs mer
Äldre par där mannen bär ett barn på axlarna

Våra behandlingsområden

Pfizer arbetar inom ett stort antal behandlingsområden och vi erbjuder både receptbelagda läkemedel och receptfria produkter för egenvård samt vacciner.

Här hittar du tips och råd som kan hjälpa dig och dina närmaste att leva ett längre och friskare liv.

Se våra tips och råd