Vår verksamhet i siffror

På Pfizer arbetar vi för en bättre hälsa både genom att förebygga, behandla och bota sjukdom.

Under 2016 bidrog vi till friskare liv genom att:

Skydda mot allvarliga infektioner

Ungefär hälften av alla nyfödda barn i Sverige fick Pfizers pneumokockvaccin som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för att undvika tex lunginflammation, öroninflammation, hjärnhinneinflammation eller blodförgiftning. I Stockholm, som var först att börja vaccinera barn med pneumokockvaccin, har antal pneumokockorsakade lunginflammationer minskat från 36 fall/100 000 år 2007 till 2 fall/100 000 år 2015 (Smittskydd Stockholm)

Ungefär 40 000 vuxna i riskgrupper, och personer över 65 år, har fått Pfizers vaccin mot sjukdom orsakad av pneumokocker, tex lunginflammation. Till riskgrupper hör personer som har underliggande sjukdom som försvagar immunförsvaret, till exempel diabetes eller kronisk hjärt- och lungsjukdom.

Cirka 140 000 individer har blivit skyddade mot fästingburen TBE med hjälp av 3 doser av Pfizers vaccin.

Förebygga stroke

Ca 50 000 personer har fått Pfizers och BMS blodförtunnande behandling mot förmaksflimmer, och därmed förebyggt stroke. Det har lett till att flera hundra människor har undvikit stroke, och 800-900 färre får hjärnblödning än med tidigare traditionell behandling. Därigenom har många hundra dödsfall och mycket lidande undvikits.

Behandla inflammatoriska sjukdomar

Ca 6 500 patienter har fått Pfizers biologiska behandlingar mot inflammation. Många med inflammatoriska sjukdomar såsom reumatism, psoriasis eller inflammatorisk tarmsjukdom har därmed kunnat ha en vardag som alla andras, och till och med återgå till arbete. Många har sluppit svåra handikapp, deformerade leder, svår smärta och extrem trötthet.

Behandla cancer

Ca 500 patienter har fått Pfizers behandlingar mot olika cancerformer som bröst-, njur- lung- eller blodcancer. Många av dessa patienter har därmed fått ett längre liv och bättre livskvalitet.

Hjälp att sluta röka

Drygt 20 000 personer har fått hjälp att sluta röka med Pfizers läkemedel. Som rökare är det bland det bästa du kan göra för att förbättra din hälsa.

Behandla sällsynta sjukdomar

Cirka 175 patienter fick Pfizers behandling mot blödarsjuka (hemofili A och B). Med behandling har de fått förutsättningar att leva ett normalt och aktivt liv, och minimera konsekvenserna av sin sjukdom, såsom förstörda leder och allvarliga blödningar i hjärnan eller andra vitala organ.

Nästan 700 barn har behandling med Pfizers tillväxthormon för att få möjlighet att uppnå normal längd, istället för att få leva ett liv som kortvuxna med allt vad det innebär.

Behandla impotens

Pfizers läkemedel bidrog till ca 500 000 erektioner, och har därmed gett möjlighet till ett förbättrat samliv och bättre livskvalitet.

Behandla smärta och ångest

Drygt 50 000 patienter har fått Pfizers behandling mot ångestsyndrom och nervsmärta, och därigenom fått förutsättningar till att leva ett mer normalt liv.

Bota infektioner

Tusentals patienter med infektioner har fått Pfizers antibiotika (eller svampmedel), vilket har räddat många liv och möjliggjort operationer och andra behandlingar mot exempelvis cancer

Äldre man och ung pojke simmar i turkost vatten