Effektiva och säkra mediciner när du behöver dem ‒ 24 timmar om dygnet alla dagar i veckan

Vi pratar ofta om saker som nya forskningsresultat och utbyggda produktionsanläggningar. Det är viktiga delar i Pfizers arbete för att människor ska få bättre hälsa. Men vi ska inte heller glömma bort det ständigt pågående arbetet med att säkerställa att vården och patienterna alltid har tillgång till de mediciner de behöver ‒ 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, året runt. Pfizer har över 400 medarbetare i Sverige som varje dag arbetar med att säkerställa tillgången till kvalitetssäkrade mediciner och behandlingar.

Med 120 olika produkter är Pfizer den största leverantören av medicinska behandlingar till patienter och svensk sjukvård. Våra mediciner hjälper människor med allt från vardagskrämpor som örsprång till livshotande sjukdomar som cancer. Med stor sannolikhet kommer alla människor i Sverige att någon gång under sin livstid behöva ett läkemedel från Pfizer för att förebygga, bota eller lindra sjukdom och bevara sin hälsa.

De flesta av dessa mediciner är väl etablerade och billiga för samhället. Men de kräver ändå stora insatser av Pfizers medarbetare. Till att börja med måste vi säkerställa att våra fabriker kan leverera produkter som uppfyller de hårda kvalitetskrav som myndigheterna ställer. Vårt ansvar upphör inte heller när patienten hämtar ut medicinen på apoteket.

De allra flesta läkemedel kan för enstaka patienter ge biverkningar. Successivt utvecklas nya produkter med minskad risk och det är viktigt att vi ständigt följer upp patienterna och minimerar konsekvenserna om något skulle hända. Innan nya mediciner kommer ut på marknaden testas de därför under strikt kontrollerade former på patienter i kliniska prövningar för att kartlägga risken för eventuella biverkningar.

Men det kan hända att vissa effekter visar sig först när läkemedlet kommit ut i allmän användning bland stora patientgrupper. Alla biverkningar som rapporteras in rörande Pfizers mediciner i Sverige registreras i en databas för att efter vår egen bedömning snabbt rapporteras vidare till den europeiska läkemedelsmyndigheten. Motsvarande arbete sker också i alla andra länder och den samlade bilden kan leda till att kontraindikationer (när ett läkemedel inte ska användas), dosering, behandlingsanvisningar eller varningstexter behöver ändras för att säkerställa att medicinen är säker att använda för alla som behöver den.

En annan ständigt pågående verksamhet är medicinsk information, att svara på frågor som rör våra produkter ‒från läkare, sjukvårds- och apotekspersonal, och inte minst från patienter och allmänhet. Pfizers avdelning för medicinsk information besvarar närmare 4 200 sådana frågor per år. Ofta är svaret lätt att hitta, men ibland kan det också kräva en omfattande utredning med hjälp av företagets medicinska experter.

Sveriges befolkning blir allt äldre. Vi arbetar för att alla ska kunna leva ett längre, friskare och bättre liv. Men en åldrande befolkning innebär ofrånkomligen ekonomiska konsekvenser för samhället på grund av ohälsa. Pfizer känner ett stort samhällsansvar och arbetar intensivt tillsammans med myndigheter, landsting och vårdgivare för att bidra till att hitta nya hållbara lösningar på utmaningarna inom hälso- och sjukvården. Läkemedel och vacciner är en av de mest effektiva investeringarna i människors hälsa och vårt dagliga arbete för att säkerställa att de finns tillgängliga när du behöver dem är en viktig del av Pfizers långsiktiga åtagande mot svensk sjukvård och svenska patienter.


Ett läkemedel utvecklat av svenska forskare som tillverkas av Pfizer i Sverige och säljs över hela världen har hjälpt tiotals miljoner patienter att förebygga och behandla blodproppar... Läs mer »


Ett läkemedel utvecklat av svenska forskare som tillverkas av Pfizer i Sverige och säljs över hela världen har hjälpt tiotals miljoner patienter att förebygga och behandla blodproppar... Läs mer »

Hjälp mot reumatism och tarmsjukdomar – i mer än 70 år!

En av de Pfizerprodukter som forskats fram i Sverige och fortfarande också tillverkas här är ett läkemedel mot ledgångsreumatism som har en mycket lång och intressant historia. Läs mer »

Hjälp mot reumatism och tarmsjukdomar – i mer än 70 år!

En av de Pfizerprodukter som forskats fram i Sverige och fortfarande också tillverkas här är ett läkemedel mot ledgångsreumatism som har en mycket lång och intressant historia. Läs mer »