Hjälp mot reumatism och tarmsjukdomar – i mer än 70 år!

En av de Pfizerprodukter som forskats fram i Sverige och fortfarande också tillverkas här är ett läkemedel mot ledgångsreumatism som har en mycket lång och intressant historia.

Nanna Svartz var Sveriges första kvinnliga professor i medicin och verksam vid Karolinska Institutet. Redan i slutet av 1930-talet kom hon på den idé som skulle leda fram till ett läkemedel mot reumatism med rekordlång livslängd. Nanna Svartz hade en teori om att bakterier i tarmen spelar en viktig roll vid uppkomsten av ledgångsreumatism, reumatoid artrit. Genom att kombinera sulfa, som är bakteriedödande, med salicylsyra, som hämmar inflammationer, trodde hon att man skulle kunna åstadkomma ett effektivt medel mot reumatism.

Nanna Svartz vände sig till Pharmacia, som hade erfarenhet av tillverkning av sulfapreparat. Pharmacias forskningsavdelning valde att använda sulfapyridin som företaget redan tillverkade och koppla denna substans med salicylsyran. 1940 startades kliniska prövningar som visade en sensationell förbättring av sjukdomsbilden hos reumatiker och året efter började det nya läkemedlet mot reumatism att säljas på den svenska marknaden.

Men det viktigaste användningsområdet kom ändå länge att bli ett annat. Redan vid de första prövningarna noterade man att det nya medlet också hade en gynnsam effekt på patienter som led av ulcerös colit, en kronisk inflammationssjukdom i tjocktarmen. Som medel mot inflammatoriska tarmsjukdomar kom produkten att bli en av Pharmacias viktigaste under nästan ett halvsekel.

I slutet av 1970-talet började forskare också att åter intressera sig för den ursprungliga indikationen reumatoid artrit. Undersökningar med nya metoder visade att Nanna Svartz ursprungliga hypotes var riktig. 1985 kunde Pharmacia lansera en ny variant av läkemedlet med en formulering speciellt utformad för reumatologiindikationen. Medan nya läkemedel sedan dess till största delen ersatt Nanna Svartz medicin i behandlingen av inflammatoriska tarmsjukdomar har den variant som utvecklades på 80-talet fortfarande en viktig plats i reumatologens verktygslåda för att hjälpa personer med ledgångsreumatism till ett bättre liv.

Läkemedlet för att behandla reumatism tillverkas också fortfarande i Sverige, närmare bestämt i Uppsala av det indiska läkemedelsföretaget Kemwell på uppdrag av Pfizer, som marknadsför det till behövande reumatiker runt om i världen.


Ett läkemedel utvecklat av svenska forskare som tillverkas av Pfizer i Sverige och säljs över hela världen har hjälpt tiotals miljoner patienter att förebygga och behandla blodproppar... Läs mer »


Ett läkemedel utvecklat av svenska forskare som tillverkas av Pfizer i Sverige och säljs över hela världen har hjälpt tiotals miljoner patienter att förebygga och behandla blodproppar... Läs mer »

Tryggt svenskt läkemedel för blödarsjuka i turbulent bransch

På 1990-talet började Pharmacia utveckla ett nytt läkemedel för blödarsjuka (hemofili). Blödarsjuka är en genetisk sjukdom som orsakar brist på koagulationsfaktorer, de proteiner i blodet som får blodet att koagulera (levra sig) vid en skada. Läs mer »

Tryggt svenskt läkemedel för blödarsjuka i turbulent bransch

På 1990-talet började Pharmacia utveckla ett nytt läkemedel för blödarsjuka (hemofili). Blödarsjuka är en genetisk sjukdom som orsakar brist på koagulationsfaktorer, de proteiner i blodet som får blodet att koagulera (levra sig) vid en skada. Läs mer »