Tryggt svenskt läkemedel för blödarsjuka

På 1990-talet började Pharmacia utveckla ett nytt läkemedel för blödarsjuka (hemofili). Blödarsjuka är en genetisk sjukdom som orsakar brist på koagulationsfaktorer, de proteiner i blodet som får blodet att koagulera (levra sig) vid en skada. Medan tidigare läkemedel för blödarsjuka var baserade på blodplasma donerad av blodgivare framställdes den nya substansen med bioteknik, vilket eliminerade risken för blodöverförda virus. En annan fördel var att man blev oberoende av tillgången på blodgivare och att det blod som donerades i samhället kunde användas för andra viktiga ändamål i sjukvården.

Ett kvarts sekel senare är läkemedlet för blödarsjuka fortfarande ett viktigt hjälpmedel som möjliggör för blödarsjuka att leva ett normalt liv. Pfizer tillhandahåller det idag i ett fyrtiotal länder. Vägen hit har innehållit en del oväntade turer i spåren av läkemedelsbranschens genomgripande omstrukturering. I slutet av 90-talet beslutade sig Pharmacia för att fokusera på andra produkter och sålde rättigheterna till det amerikanska bioteknikföretaget Genetics Institute. Efter några år köptes Genetics Institute upp av American Home Products, som senare ändrade sitt namn till Wyeth. Pfizer kom att spela en viktig roll i konsolideringen av läkemedelsindustrin när man först förvärvade Pharmacia 2003 och sedan även Wyeth 2009. Cirkeln var sluten! Läkemedlet för blödarsjuka som Pharmacia utvecklat ett kvarts sekel tidigare var tillbaka i ”fadershuset”.

Vad som aldrig ändrat sig under alla dessa turer är att blödarsjuka, oavsett vilket företagsnamn som stått på etiketten, hela tiden getts tillgång till en säker kvalitetsprodukt som gör det möjligt att leva ett normalt liv trots en allvarlig sjukdom. Arbetet med förbättringar pågår ständigt både när det gäller förpackningar, hjälpmedel för patienten och produktionsprocessen av läkemedel för blödarsjuka. 2008 godkände den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA en ny och förbättrad tillverkningsprocess som ytterligare höjde säkerhetsnivån. Fortfarande sker tillverkningen i Stockholm hos Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) på uppdrag av Pfizer och bidrar på så sätt till svenska arbetstillfällen, skatte- och exportintäkter.


Ett läkemedel utvecklat av svenska forskare som tillverkas av Pfizer i Sverige och säljs över hela världen har hjälpt tiotals miljoner patienter att förebygga och behandla blodproppar... Läs mer »


Ett läkemedel utvecklat av svenska forskare som tillverkas av Pfizer i Sverige och säljs över hela världen har hjälpt tiotals miljoner patienter att förebygga och behandla blodproppar... Läs mer »

Säkert tillväxthormon till alla som behöver

Saknar vi eget tillväxthormon får det konsekvenser. Tillväxthormon som läkemedel används därför för att behandla barn som inte själva producerar hormonet och därför inte växer som de ska. Läs mer »

Säkert tillväxthormon till alla som behöver

Saknar vi eget tillväxthormon får det konsekvenser. Tillväxthormon som läkemedel används därför för att behandla barn som inte själva producerar hormonet och därför inte växer som de ska. Läs mer »