Vi behöver även prata om "den andra" bröstcancern

Bröstcancermånaden är här. En månad som haft stor betydelse för att förena och engagera människor, att sprida kunskap om bröstcancer och bidragit till den viktiga bröstcancerforskningen. Vi har hört berättelser om överlevare och hedrat dem som lämnat oss. Tack vare forskningens framsteg överlever 9 av 10 kvinnor idag bröstcancer. Det är fantastiskt!

Men, det är bara en del av berättelsen. Vi behöver även prata om ”den andra” bröstcancern. Bröstcancer som varken faller inom kategorin botad eller förlorad kamp. Den formen av bröstcancer som kvinnor kommer att leva med resten av livet.

Det handlar om spridd bröstcancer.

Vad är då spridd bröstcancer? Spridd bröstcancer, eller metastatisk bröstcancer, betyder att cancern har spridit sig till andra delar av kroppen. Sjukdomen innebär ett stort lidande, med många olika behandlingar, med illamående, smärta och en förlamande trötthet som följd. Spridd bröstcancer är inte botbar, men kan behandlas och kallas därför även kronisk bröstcancer. Målet med behandlingen är att förlänga livet, fördröja utvecklingen av sjukdomen och hjälpa varje individ till bästa möjliga livskvalitet så länge som möjligt.

Omkring 5 500 kvinnor i Sverige lever idag med spridd bröstcancer och ca 1 500 insjuknar årligen. Trots att femårsöverlevnaden är nästan 90 procent för bröstcancer, är den bara 25 procent för kvinnor med spridd bröstcancer.

Okunskapen kring spridd bröstcancer är stor. Många tror att tidig upptäckt eller behandling kan förhindra utvecklingen och att spridd bröstcancer är botbar. Än värre är att en del tror att bröstcancern kommer tillbaka eftersom kvinnor misslyckats med att vidta förebyggande åtgärder – det är en förödande attityd som skuldbelägger kvinnor med spridd bröstcancer genom att antyda att deras sjukdom på något sätt är deras fel.

Dessa missuppfattningar är skadliga. Många kvinnor med spridd bröstcancer känner som om ingen förstår vad de går igenom. Samhällets missuppfattningar gör att de känner sig isolerade och ensamma.

Den rådande berättelsen under bröstcancermånaden, att cancer är en kamp man antingen vinner eller förlorar, är en del av problemet. Den antyder att de som inte botats inte kämpat tillräckligt hårt. Den ger inte heller de många kvinnor som fortsätter att leva rika och meningsfulla liv trots spridd bröstcancer den uppmärksamhet de förtjänar.

Låt oss skapa en mer inkluderande berättelse, inte bara under bröstcancermånaden, utan under hela året, som uppmärksammar och synliggör alla kvinnor med bröstcancer – i alla skeden av livet, från alla samhällsskikt. Låt oss prata om den ”andra” formen av bröstcancer och inkludera dessa kvinnor i den offentliga debatten och se till att de får den hjälp och stöd de behöver för ett bättre och längre liv.

Marina Eriksson, områdesansvarig bröstcancer, Pfizer Sverige

Här nedan är några av dessa kvinnors berättelser:

Bild på Ann-Louise

Ann-Louise

För Ann-Louise satte diagnosen igång mycket tankar, känslor och ångest. Här berättar hon om vad som ger henne styrka, var hon har hämtat stöd och vad som får henne att må bra.

Se filmen med Ann-Louise
Bild på Cecilia

Cecilia

Cecilia är tidigare skådespelare och har genom yrket haft många samtal med kvinnor i liknande situation och har skrivit en bok med deras levnadshistorier. Här berättar Cecilia hur hon hämtar kraft.

Se filmen med Cecilia
Bild på Sandra

Sandra

Här berättar Sandra om vad som ger henne styrka och vad som får henne att må bra. Hon mår som bäst när hon är med människor som vågar fråga och berättar om vikten av öppenhet.

Se filmen med Sandra