Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Viktigt att ta hand om männen vid bröstcancer

– Män till kvinnor med bröstcancer har ofta ett behov av att få prata och ställa frågor utan att deras partner är med. Bröstcancer är ju speciellt på det sättet att det påverkar sexualiteteten.

- Behandlingen är tuff och kvinnan kan förändras av hormonbehandlingen. Får hon bröstet borttaget skäms hon kanske och vill inte visa sig för mannen. Det är också vanligt att kvinnans sexlust försvinner. Samtidigt kan mannen vara rädd att röra sin partner. Därför är det viktigt att männen får information och egen tid att ställa frågor, säger Leif Perbeck som under många år var bröstkirurg på Karolinska sjukhuset, Huddinge. Tillsammans med kuratorn på bröstmottagningen startade han upp anhöriggrupper för män.

- Här fick männen ställa frågor och prata om saker de kanske inte kunde diskutera med sin livskamrat. På träffarna föreläste också onkologer, sköterskor och kirurger.

Ideellt arbete

Leif Perbeck berättar att professionen gjorde detta ideellt efter arbetsdagens slut. Och att den här typen av arbete fortfarande bygger på att det finns någon eldsjäl bland vårdpersonalen som brinner för detta.

- Istället borde verksamheter som denna permanentas på varje bröstmottagning och bli en del av vården. Nu rinner initiativen allt som oftast ut i sanden.

Leif Perbeck påpekar att medan behandlingarna vid bröstcancer utvecklats och blivit mycket effektivare under åren så har inget hänt när det gäller det psykologiska omhändertagandet.

Oro över att bli lämnad

- Männen är ofta med när sjukdomsbeskedet lämnas. Och precis som kvinnan hamnar han i ett chocktillstånd. Men hos mannen uppstår även oron över att bli lämnad ensam om kvinnan dör. Därför är informationsbiten och det psykologiska bemötandet mycket betydelsefullt. Det är också viktigt att männen får konkret information om hur de kan stötta sin kvinna. Det kan handla om allt ifrån förståelse av att kvinnan kan förändras helt av till exempel hormonbehandling till fysisk hjälp när hon, under eller efter behandlingen, inte längre kan göra det bägge är vana vid.

Påverkar relationen

Leif Perbeck förklarar att det är mycket vanligt att parets relation förändras vid bröstcancer.

- Har man en bra relation kan den bli tajtare. Men är relationen dålig glider paret ofta isär och en separation påskyndas. Det finns också ett starkt samband mellan hur sjukdomen utvecklas och hur relationen utvecklas. Får kvinnan ett återfall rivs allting upp igen. Därför är det psykologiska omhändertagandet oerhört viktig, avslutar Leif Perbeck.