Viktigt för universitet att stötta vid cancer

– Idag får patienter ta ett allt större ansvar för sin egen vård och hälsa. Därför tycker vi att en kurs om cancer som behandlar patientperspektivet och fokuserar på egenförmågan vid sjukdom är ett viktigt bidrag för att stötta patienter, svarar Annika Mårtensson, professor vid Avdelningen för Konstruktionsteknik samt prorektor vid Lunds Tekniska Högskola på frågan hur det kommer sig att universitet ger en kurs om cancer.

Annika Mårtensson, professor vid Avdelningen för Konstruktionsteknik samt prorektor vid Lunds Tekniska Högskola

Kursen är tänkt att stärka både patienter, närstående och vårdgivare i frågor och svårigheter som kan uppstå vid en cancersjukdom.

– När et gäller patientperspektivet diskuteras bland annat frågor som vad man som patient kan göra själv i en vårdsituation. Vilka kontakter kan jag behöva ta och vilken information är bra att lämna till vården och de närstående?

Vill dela med sig av kunskap

Annika Mårtensson påpekar att man på Lunds Tekniska Högskola har kompetens när det gäller att skapa kontakter i vården och att det, sedan länge, finns en koppling mellan vård, människa och teknik på skolan.

– Den kunskapen vill vi dela med oss av. Det ingår också i universitetens tredje uppgift, säger Annika Mårtensson.

Förutom patienter och närstående vänder sig kursen även till vårdgivare och hon menar att det idag finns ett behov hos denna grupp att förstå patienter och närståendes situation.

Högskolebehörighet krävs

För att läsa kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. Och eftersom efterfrågan varit så hög planerar man att fortsätta att ge kursen.

– Vi ser över intresset för våra fristående kurser varje år och som det ser ut nu kommer vi att ge kursen ” Patientperspektiv och egenförmåga” vid institutionen för Designvetenskaper varje hösttermin, säger Annika Mårtensson.