Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Virtuell vårmottagning tar emot patienter på nätet

Det är tidig morgon på Krys mottagning på Östermalm i Stockholm. Mottagning kan man kanske inte kalla det. Här finns inga läkare eller sjuksköterskor i vita rockar. Inte heller syns några patienter till. Istället möts besökaren av kontorsrum där folk från vitt skilda branscher huserar.

I ett av rummen framför en dator sitter Johan Flodin, allmänläkare från Halmstad och en av grundarna till den virtuella vårdcentralen. Besökstiden har precis börjat och det plingar till i Johans mobil. Han svarar och tar in patienten via dataskärmen.

Den här gången är det en kvinna med misstänkt urinvägsinfektion. På hennes beskrivning är Johan säker på diagnosen och skriver ut antibiotika. Innan han avslutar samtalet uppmanar han kvinnan att gå till vårdcentralen för att lämna labbprover och träffa en läkare om hon inte blir bättre.

Krys startade i mars 2015. Här arbetar 35 läkare med hemvist runtom i världen.

– Vi har svenska läkare som jobbar från Hawaii, Argentina, Frankrike, Grekland och Tjeckien. De är alla utlandsboende.

Själv pendlar Johan några dagar i veckan från Halmstad där han arbetar på en vårdcentral.

– Inga av våra läkare jobbar heltid på Kry. De arbetar annars på sjukhus och vårdcentraler. Det är viktigt. Vi vill inte ha läkare som bara är nischade på videosamtal. Som läkare måste man vara ute och träffa patienter för att behålla fingerfärdigheten, säger han.

Johan Flodin berättar att man har cirka 80–100 patientmöten på ett dygn. Det motsvarar en normalstor vårdcentral. Sedan starten har 14 000 patienter behandlats på Kry och man har en kraftig tillväxt. Patienterna loggar in via sin dator, smartphone eller platta.

– Ur patientsynpunkt är det en revolution. Men även för läkare har spelplanen ändrats. Johan är medveten om begränsningarna i vilken vård man kan utföra via videokonsultationer.

– Vi kan inte göra fysiska undersökningar. Men mycket går att lösa genom att lyssna på patientens sjukdomsberättelse och ställa följdfrågor. Genom att vi ser patienterna på video kan vi också bedöma allmäntillståndet. Vi kan också instruera patienterna hur de själva ska känna och klämma.

– Naturligtvis är vi ingen komplett vårdgivare. Men vi kan vara ett stöd och komplement till övrig sjukvård, och vi fungerar redan nu som rådgivare och vägledare åt vårdcentraler, säger Johan Flodin.

På Kry ligger fokus på allmänmedicin, och läkarna ska ha erfarenhet av primärvårdsarbete. Johan Flodin berättar att de patienter som söker sig till Kry har gjort ett aktivt val och är mycket nöjda och positiva.

– Patienterna upplever att vi är lyssnande och närvarande. Mötet blir kort och intensivt. Innan samtalet har patienten berättat om sig själv via ett sökformulär.

– Nackdelen är att vi inte har en sköterska som kan göra en första bedömning. Alla sjukdomar passar ju inte för videokonsultation.

Johan förklarar att urinvägsinfektioner, förkylningar, bihåleinflammationer, allergier och hudåkommor fungerar bra. Likaså slipper barn med till exempel vattkoppor eller svinkoppor åka till akuten och sitta i ett väntrum för att få behandling.

– Sådant kan vi sköta här. Men visst händer det att vi uppmanar patienter att söka vård för att bli undersökta fysiskt. Vi remitterar också patienter till andra vårdgivare.

Johan tror att man kommer att kunna sköta fler sjukdomar som cancer och andra kroniska diagnoser över nätet.

– Det kan handla om att presentera provsvar och diskutera efterbehandling, så att patienterna slipper att ta sig till ett sjukhus varje gång.

Johan beskriver mötena med patienterna som väldigt personliga.

– Vi kommer ju in i patienternas hem, säger han.

Många patienter kontaktar Kry för att få råd om vart de ska vända sig med sina besvär.

– Vi har också många oroliga föräldrar som ringer när till exempel vårdcentralen är stängd.

Johan funderar ofta på risker och fallgropar, och understryker att det är viktigt att jobba på ett tryggt och säkert sätt för att inte göra felbedömningar. Han är också medveten om att vissa läkarkollegor är skeptiska till videokonsultationer.

– Men ju mer jag ser att arbetssättet fungerar, desto tryggare blir jag. Det smittar av sig på kollegorna och de börjar faktiskt få en mer positiv inställning till det här sättet att jobba.