AKTUELLT AKTUELLT

Sverige ett av tre länder i Europa för digital startup-satsning

Pfizer håller på att etablera ett antal startup hubbar i världen, i dagsläget ca 10 st, för att...

Pfizers vd talare på riksdagsseminarium om forskning

Idag representerar Malin Parkler, vd Pfizer Sverige, den forskande läkemedelsindustrin vid...

Pfizers vd talare på OECD och regeringskonferens

Idag deltar Malin Parkler, vd Pfizer Sverige, i en panel på OECD-konferensen “Smart Industry:...

Kaisa Mannerkorpi tilldelas Nanna Svartz stipendium

Hon belönas med stipendiet på 50 000 kronor för sin forskning kring fysisk aktivitet vid...

OM PFIZER

PFIZERS MILJÖ- OCH ANSVARSBLOGG