Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Malin Parkler, VD Pfizer Sverige
Patient & Hälsa

Dags att sätta patienten i centrum

Jag har haft förmånen att under många år träffa patienter, vårdpersonal samt hälso- och sjukvårdens andra intressenter i flera olika sammanhang. Samtalen jag deltagit i har stärkt min bild av att jag själv, det företag jag leder, och alla andra som på något sätt arbetar med hälsa och välbefinnande måste sätta patienternas intressen först.

Läs hela krönikan här

Snabblänkar

Christoph Varenhorst, medicinsk direktör
Värdet av läkemedel

Vaccinationer räddar liv

Regeringen bör införa Folkhälsomyndighetens rekommendation om att vaccin mot bland annat influensa och pneumokocker ska ingå i ett nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper.

Läs hela artikeln här
kvinna läser på skärm
Innovation & samarbete

Kliniska prövningar

Kliniska prövningar innebär att många patienter i Sverige kan få tillgång till nya behandlingsmetoder, samtidigt som forskare och sjukvårdspersonal i Sverige tidigt får erfarenhet av de nya behandlingarna.

Läs mer här

Fler nyheter

På bilden, från vänster: Niklas Ekdal, Penilla Gunther, Anna-Lena Sörenson, Elisabeth Wallenius, Petter Odmark, Joakim Ramsberg.
Om Pfizer

Påverkas dina rättigheter av vem som betalar för läkemedel och sjukvård?”

2018-07-06

Pfizer arrangerade flera seminarier under Almedalsveckan i Visby.  Ett av seminarierna var ”Påverkas dina rättigheter av vem som betalar för läkemedel och sjukvård?”

Läs mer
Lena Bäckström, Aleris
Patient & Hälsa

Förmaksflimmer - vanligaste hjärtrytmrubbningen

2018-06-26

I Sverige lever drygt 300 000 personer med förmaksflimmer. Det gör sjukdomen till en av våra vanligaste hjärtsjukdomar och den absolut vanligaste formen av hjärtrytmrubbning. Förmaksflimmer ökar med åldern och bland personer över 80 år räknas cirka tio procent av befolkningen vara drabbad. Siffran är något högre hos män än hos kvinnor.

Läs mer
Bengt Mattson,Pfizer
Värdet av läkemedel

Antibiotikaresistens är en allvarlig utmaning för samhället

2018-06-26

Den ökande antibiotikaresistensen är en allvarlig global hälsoutmaning. Enligt Folkhälsomyndigheten beräknas minst 25 000 människor dö varje år inom EU till följd av infektioner orsakade av några betydelsefulla resistenta bakterier. Dessa infektioner orsakar förutom individuellt lidande även årligen ökade sjukvårdskostnader och produktivitetsbortfall på minst 1,5 miljarder euro inom EU.

Läs mer

Från idé till patientnytta

Kvinna läser av data på skärm

Se vägen från idé till läkemedel

Vi arbetar hela tiden för att kunna ta fram läkemedel där det saknas bra behandling eller där det finns behov av nya, förbättrade alternativ.

Men forskning kräver resurser och tålamod. De kan ta över 10 år att utveckla ett nytt läkemedel, och det är bara en bråkdel av alla projekt som når hela vägen fram till patienten. Här kan du se alla steg från att en forskare får en idé till att ett läkemedel kan komma till nytta för de människor som behöver dem.

Se hela resan
Gröna blad

Bättre hälsa i hela världen

På Pfizer tycker vi att alla ska ha möjlighet att få bra vård, oavsett vilken del av världen de bor i. Vi använder vår kompetens, kunskap och resurser för att göra mediciner och sjukvård mer tillgängliga.

Läs mer
Kvinnor samtalar i röda fåtöljer

Pfizer idag

Pfizer är ett av världens största läkemedelsföretag, och vår stora drivkraft är att hjälpa människor till ett friskare och längre liv. Det gör vi genom att forska fram och tillverka nya läkemedel.

Läs mer
Gammalt apotek

Pfizers historia

Pfizer grundades för mer än 150 år sedan av två tyska kusiner, Carl Pfizer och Carl Erhart, som emigrerade till USA. Från 1950-talet och framåt började Pfizer expandera internationellt.

Läs mer