Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
coronavirus
Patient & Hälsa

Pfizer i Sverige och coronaviruset

På Pfizer gör vi allt vi kan för att bemöta den rådande situationen med covid-19. Våra främsta prioriteringar, förutom våra medarbetares hälsa och säkerhet, är att upprätthålla leverans och utveckling av våra läkemedel och vacciner i största möjliga mån.

Läs artikeln

Snabblänkar

rapporten
Om Pfizer

En cancerstrategi för en ny tid

Ta del av Pfizers 12 förslag till en uppdaterad cancerstrategi i rapporten "En cancerstrategi för en ny tid". Här kan du också läsa intervjuer och lyssna på poddar med personer som dagligen jobbar med och berörs av cancerfrågor.

Läs mer
forskning
Värdet av läkemedel

Pfizers handlingsplan för att bekämpa covid-19

Albert Bourla, styrelseordförande och CEO, uppmanar biofarmaindustrin att samarbeta för att bekämpa den globala pandemin med covid-19.

Läs artikeln

Fler nyheter

patient blir vaccinerad
Patient & Hälsa

Danmark utökar vaccinationsprogram

2020-04-06

Danmark har beslutat om en bred insats för att vaccinera äldre, riskgrupper och sjukvårdspersonal. Detta för att skydda utsatta riskgrupper från att drabbas av andra allvarliga infektionssjukdomar samt frigöra kapacitet och avlasta sjukvården under utbrottet av coronavirus.

Läs mer
natur
Om Pfizer

Pfizer och BioNTech i samarbete för att utveckla en vaccinkandidat mot covid-19

2020-04-03

Företagen ska tillsammans utveckla en vaccinkandidat från BioNTech som baseras på mRNA-teknik mot coronavirus och sjukdomen covid-19. Pfizer och BioNTech har sedan 2018 ett pågående samarbete kring mRNA-baserat influensavaccin.

Läs mer
coronavirus
Om Pfizer

Pfizer i Sverige och coronaviruset

2020-04-02

Coronapandemin fortsätter att sprida sig över världen och sjukdomen covid-19 innebär lidande för den drabbade, stora påfrestningar för samhället och framför allt på vården. På Pfizer gör vi allt vi kan för att bemöta den rådande situationen. Våra prioriteringar just nu, förutom att säkerställa våra medarbetares hälsa och säkerhet, är att upprätthålla leveransen av våra läkemedel och vacciner till patienter och vården, i möjligaste mån fortsätta att utveckla läkemedel via kliniska prövningar samt hjälpa till att bromsa spridningen av denna sjukdom.

Läs mer

Från idé till patientnytta

Kvinna läser av data på skärm

Se vägen från idé till läkemedel

Vi arbetar hela tiden för att kunna ta fram läkemedel där det saknas bra behandling eller där det finns behov av nya, förbättrade alternativ.

Men forskning kräver resurser och tålamod. De kan ta över 10 år att utveckla ett nytt läkemedel, och det är bara en bråkdel av alla projekt som når hela vägen fram till patienten. Här kan du se alla steg från att en forskare får en idé till att ett läkemedel kan komma till nytta för de människor som behöver dem.

Se hela resan
Gröna blad

Bättre hälsa i hela världen

På Pfizer tycker vi att alla ska ha möjlighet att få bra vård, oavsett vilken del av världen de bor i. Vi använder vår kompetens, kunskap och resurser för att göra mediciner och sjukvård mer tillgängliga.

Läs mer
Kvinnor samtalar i röda fåtöljer

Pfizer idag

Pfizer är ett av världens största läkemedelsföretag, och vår stora drivkraft är att hjälpa människor till ett friskare och längre liv. Det gör vi genom att forska fram och tillverka nya läkemedel.

Läs mer
Gammalt apotek

Pfizers historia

Pfizer grundades för mer än 150 år sedan av två tyska kusiner, Carl Pfizer och Carl Erhart, som emigrerade till USA. Från 1950-talet och framåt började Pfizer expandera internationellt.

Läs mer