Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
coronavirus
Patient & Hälsa

Pfizer i Sverige och coronaviruset

Coronapandemin fortsätter att sprida sig över världen och på Pfizer gör vi allt vi kan för att bemöta den rådande situationen med covid-19. Våra prioriteringar just nu, förutom att säkerställa våra medarbetares hälsa och säkerhet, är att upprätthålla leveransen av våra läkemedel och vacciner till patienter och vården, i möjligaste mån fortsätta att utveckla läkemedel via kliniska prövningar samt hjälpa till att bromsa spridningen av denna sjukdom.

Läs artikeln

Snabblänkar

Om Pfizer

Värdet av behandling mot spridd bröstcancer

Varje timme får en kvinna beskedet bröstcancer. Det betyder att drygt 8 000 kvinnor i Sverige drabbas av sjukdomen varje år och det är den vanligaste cancerformen bland kvinnor.

Läs mer
rapporten
Värdet av läkemedel

En cancerstrategi för en ny tid

Ta del av Pfizers 12 förslag till en uppdaterad cancerstrategi i rapporten "En cancerstrategi för en ny tid". Här finns även intervjuer och poddar med personer som dagligen jobbar med och berörs av cancerfrågor.

Läs artikeln

Fler nyheter

Värdet av läkemedel

Debattartikel i Dagens Medicin: Ta tillvara den ökade samarbetsviljan

2020-10-19

Med gemensamt fokus och engagemang har många tidslinjer komprimerats under pandemin, skriver Malin Parkler och Christoph Varenhorst från Pfizer Sverige.

Läs mer
Patient & Hälsa

Viktigt att inkludera fler vaccin i ett nationellt vaccinationsregister

2020-10-16

Regeringen har föreslagit att det nationella vaccinationsregistret ska utökas för att även omfatta vaccination mot covid-19. Det är ett välkommet förslag. Dock är vikten av att också inkludera andra vacciner, som influensa- och pneumokockvaccin, lika stor.

Läs mer
Värdet av läkemedel

Marie Wahren-Herlenius och Sven-Erik Sonesson vid KI prisas för världsledande forskning

2020-09-28

Marie Wahren-Herlenius, professor i experimentell reumatologi och Sven-Erik Sonesson, professor emeritus, barnkardiologi vid Karolinska Institutet får Nanna Svartz stipendium för framstående reumatologisk forskning 2020. De har tilldelats utmärkelsen för sitt mångåriga samarbete kring medfödda hjärtblock som kan drabba foster till mödrar med vissa reumatiska sjukdomar. Stipendiet på 150 000 kronor delas ut av Pfizer i samarbete med Reumatikerförbundet i samband med Svensk Reumatologisk Förenings Årsdag den 25 september.

Läs mer

Från idé till patientnytta

Kvinna läser av data på skärm

Se vägen från idé till läkemedel

Vi arbetar hela tiden för att kunna ta fram läkemedel där det saknas bra behandling eller där det finns behov av nya, förbättrade alternativ.

Men forskning kräver resurser och tålamod. De kan ta över 10 år att utveckla ett nytt läkemedel, och det är bara en bråkdel av alla projekt som når hela vägen fram till patienten. Här kan du se alla steg från att en forskare får en idé till att ett läkemedel kan komma till nytta för de människor som behöver dem.

Se hela resan
Gröna blad

Bättre hälsa i hela världen

På Pfizer tycker vi att alla ska ha möjlighet att få bra vård, oavsett vilken del av världen de bor i. Vi använder vår kompetens, kunskap och resurser för att göra mediciner och sjukvård mer tillgängliga.

Läs mer
Kvinnor samtalar i röda fåtöljer

Pfizer idag

Pfizer är ett av världens största läkemedelsföretag, och vår stora drivkraft är att hjälpa människor till ett friskare och längre liv. Det gör vi genom att forska fram och tillverka nya läkemedel.

Läs mer
Gammalt apotek

Pfizers historia

Pfizer grundades för mer än 150 år sedan av två tyska kusiner, Carl Pfizer och Carl Erhart, som emigrerade till USA. Från 1950-talet och framåt började Pfizer expandera internationellt.

Läs mer