Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Patient & Hälsa

Pfizer i Sverige och coronaviruset

Coronapandemin fortsätter att sprida sig över världen. På Pfizer gör vi allt vi kan för att bemöta den rådande situationen med covid-19. Våra prioriteringar just nu, förutom att säkerställa våra medarbetares hälsa och säkerhet, är att upprätthålla leveransen av våra läkemedel och vacciner till patienter och vården, att i möjligaste mån fortsätta att utveckla läkemedel via kliniska prövningar samt hjälpa till att bromsa spridningen av denna sjukdom.

Läs artikeln

Snabblänkar

Om Pfizer

Stor okunskap kring lungcancer

Lungcancer är en av våra vanligaste cancerformer. I Sverige insjuknar drygt 4 000 personer varje år. Det är tyvärr inte bara en av de vanligaste cancerformerna, det är också den som skördar flest liv varje år.

Läs mer
rapporten
Värdet av läkemedel

En cancerstrategi för en ny tid

Ta del av Pfizers 12 förslag till en uppdaterad cancerstrategi i rapporten "En cancerstrategi för en ny tid". Här finns även intervjuer och poddar med personer som dagligen jobbar med och berörs av cancerfrågor.

Läs artikeln

Fler nyheter

Värdet av läkemedel

AMR Action Fund - Pfizer bidrar med 100 miljoner dollar till ny fond för att bekämpa det växande hotet från antimikrobiell resistens

2020-11-13

Pfizer bidrar med hundra miljoner amerikanska dollar till nystartade AMR Action Fund för att möta det stora globala behovet av nya antibiotika på grund av den snabba ökningen av antibiotikaresistenta infektioner.

Läs mer
Innovation & samarbete

Pfizer ansluter till samverkansplattformen PLATINEA som arbetar med antibiotikafrågor

2020-11-12

Allt fler bakterier blir resistenta mot olika sorters antibiotika och vården och patienter behöver tillgång till flera olika preparat. PLATINEA (PLATtform för INnovation av Existerande Antibiotika) är en VINNOVA-finansierad samverkansplattform som består av aktörer från akademi, myndigheter, läkemedelsindustrin och vården. Det gemensamma målet är att optimera antibiotikaanvändning och därmed öka livslängden för befintliga antibiotika.

Läs mer
Värdet av läkemedel

Debattartikel i Dagens Medicin: Ta tillvara den ökade samarbetsviljan

2020-10-19

Med gemensamt fokus och engagemang har många tidslinjer komprimerats under pandemin, skriver Malin Parkler och Christoph Varenhorst från Pfizer Sverige.

Läs mer

Från idé till patientnytta

Kvinna läser av data på skärm

Se vägen från idé till läkemedel

Vi arbetar hela tiden för att kunna ta fram läkemedel där det saknas bra behandling eller där det finns behov av nya, förbättrade alternativ.

Men forskning kräver resurser och tålamod. De kan ta över 10 år att utveckla ett nytt läkemedel, och det är bara en bråkdel av alla projekt som når hela vägen fram till patienten. Här kan du se alla steg från att en forskare får en idé till att ett läkemedel kan komma till nytta för de människor som behöver dem.

Se hela resan
Gröna blad

Bättre hälsa i hela världen

På Pfizer tycker vi att alla ska ha möjlighet att få bra vård, oavsett vilken del av världen de bor i. Vi använder vår kompetens, kunskap och resurser för att göra mediciner och sjukvård mer tillgängliga.

Läs mer
Kvinnor samtalar i röda fåtöljer

Pfizer idag

Pfizer är ett av världens största läkemedelsföretag, och vår stora drivkraft är att hjälpa människor till ett friskare och längre liv. Det gör vi genom att forska fram och tillverka nya läkemedel.

Läs mer
Gammalt apotek

Pfizers historia

Pfizer grundades för mer än 150 år sedan av två tyska kusiner, Carl Pfizer och Carl Erhart, som emigrerade till USA. Från 1950-talet och framåt började Pfizer expandera internationellt.

Läs mer