Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Alex Therapeutics och Pfizer samarbetar om digital behandling

Pfizer och det Stockholmsbaserade företaget Alex Therapeutics har startat ett samarbete kring evidensbaserad, kliniskt validerad och individanpassad digital behandling. Inledningsvis ligger fokus på den tyska marknaden och nikotinberoende.

Tillsammans har företagen en bred expertis inom medicin, marknadsföring, kliniska validering, artificiell intelligens, mjukvaruutveckling och psykologi. Basen är Alex Therapeutics plattform för digital behandling. Denna kombinerar evidensbaserad psykologi, i första hand kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT) med artificiell intelligens och erbjuder individanpassade behandlingar direkt till patienter via digitala verktyg.

– I våra ansträngningar att ge patienter tillgång till nya, innovativa former av behandling vill vi fullt ut dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Alex Therapeutics är ett väldigt lovande företag som kombinerar de senaste psykologiska rönen om hur man kan hantera skadligt beteende med möjligheterna med artificiell intelligens, säger Aylin Tüzel, Country Manager Pfizer Germany.

John Drakenberg Renander, VD för Alex Therapeutics

John Drakenberg Renander, VD för Alex Therapeutics, är glad över möjligheten att skala upp företagets nya behandlingar.

– Samarbetet med Pfizer gör det möjligt för oss att kombinera vår teknologi och expertis med ett av världens ledande läkemedelsföretag och ger oss tillgång till en attraktiv sjuk- och hälsovårdsmarknad. Pfizers unika erfarenhet av behoven hos läkare och patienter ger oss möjlighet att göra vår teknologi tillgänglig för dem som behöver den mest.

Partnerskapets initiala fokus är en digital behandling av nikotinberoende med hjälp av smartphone. Den har utvecklats av Alex Therapeutics och tillsammans med Pfizer i Tyskland anpassats till kraven inom det tyska hälso- och sjukvårdssystemet. Pfizer genomför nu en omfattande klinisk prövning i Tyskland för att ytterligare validera de medicinska fördelarna med lösningen.

Josh Raysman, som leder Pfizers Digital Innovation Lab, ser i det här samarbetet ett bevis för nyttan med partnerskap inom digital hälsa.

– Vi arbetar runt om i världen för att dra nytta av innovativa digitala lösningar för att förbättra patienternas upplevelser och förbättra behandlingsresultaten. Med ny lagstiftning, expertisen hos Pfizers medarbetare och förmågorna hos Alex Therapeutics har vi en möjlighet att visa potentialen i hur patientfokuserade partnerskap kan omvandla hälso- och sjukvården med hjälp av digital behandling.