Fakta om Pfizers och BioNTechs vaccin mot covid-19

Pfizer sambarbetar med det tyska bioteknikföretaget BioNTech i utvecklingen av ett vaccin baserat på mRNA-teknik mot covid-19. Här hittar du svar på några vanliga frågor.

Vad är ett vaccin?

Vacciner förebygger sjukdom. Ett vaccin stimulerar ditt immunförsvar att reagera och producera antikroppar - som om du exponerades för viruset. Efter att ha vaccinerats utvecklar du immunitet mot sjukdomen utan att behöva genomgå den.

Vad är skillnaden mellan vaccin och läkemedel?

Vacciner är utvecklade för att förebygga sjukdom, medan läkemedel hjälper till att lindra eller bota en sjukdom.

Hur testas säkerheten för ett vaccin?

Både läkemedel och vacciner genomgår rigorösa säkerhets- och kvalitetstester innan de godkänns och görs tillgängliga för människor. Tillsynsmyndigheter fortsätter att rutinmässigt övervaka användningen även efter godkännande och följer upp eventuella rapporterade biverkningar.

Hur länge varar en vaccination?

Immuniteten som ett vaccin ger varierar. För vissa vacciner, som poliovacciner, kan immuniteten vara i många år, medan t.ex. influensavaccin kräver årlig vaccinering.

Hur kan ett vaccin mot covid-19 fungera?

Forskargrupper över hela världen arbetar med att utveckla vaccin mot covid-19. Olika grupper använder olika metoder eller tekniker för att ta fram covid-19-vacciner. Pfizer och BioNTech använder en teknik som kallas mRNA.

Vacciner hjälper till att förebygga sjukdomar genom att stimulera immunsystemet att producera antikroppar mot ett specifikt ämne, så att en person efter att ha vaccinerats utvecklar immunitet mot en specifik infektion.

Vad är skillnaden mellan ett traditionellt vaccin och ett mRNA-vaccin?

mRNA-vacciner erbjuder potentiellt större flexibilitet och snabbare utvecklingstid än traditionella vacciner. Till skillnad från vissa traditionella vacciner använder de inte ett inaktiverat virus utan en del av virussekvensen som kodar för en eller flera virala antigener.

Hur fungerar mRNA-vacciner?

mRNA-vacciner bygger på en ny vaccinteknik med budbärar-RNA (mRNA) som innebär att kroppen själv producerar en del av det kroppen tror är virus och tillverkar antikroppar. En sekvens av virusets arvsmassa har valts ut och förmedlar genetiska instruktioner för spikeproteinet, som viruset använder för att ta sig in i kroppens celler. Coronavirusproteinet känns igen av kroppens immunförsvar som tillverkar antikroppar.

Hur lång tid tar det att utveckla ett vaccin?

Utvecklingen av ett nytt vaccin är en komplex och lång process som vanligtvis tar 10 till 15 år. Med tanke på den nuvarande globala omfattningen av covid-19-pandemin har vi arbetat snabbare än någonsin för att utveckla ett säkert och effektivt vaccin. Det innebär att vi har sett över vilka steg i utvecklingen som kunde ske parallellt och inte väntat tills ett steg var klart för att gå framåt. Vi har också samarbetat nära tillsynsmyndigheter och komprimerat de processer som normalt tar år till månader, och de som tar månader till veckor. Mycket är också tack vare mRNA-tekniken som har möjliggjort snabbare utveckling och tillverkning.

När finns vaccinet tillgängligt?

Pfizer och BioNTechs vaccin mot covid-19 godkändes i början av december i Storbritannien, i mitten av december i USA, och den 21 december i EU. Vaccinet har också godkänts i flera andra delar av världen under december.

Vem kommer att få vaccinet?

Pfizer samarbetar med Folkhälsomyndigheten i Sverige och andra hälsomyndigheter runt om i världen för att tillhandahålla vaccinet enligt de avtal vi har med EU och övriga länder.

infografik