Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

#gemigtid – ett samarbete med Bröstcancerförbundet

Under de senaste åren har cancerforskningen gjort fantastiska framsteg. I dag finns målinriktade läkemedel som kan bromsa sjukdomens utveckling och hjälpa kvinnor med den vanligaste formen av spridd bröstcancer att leva ett längre liv, med god livskvalitet. Men trots att medicinerna rekommenderas i det nationella vårdprogrammet och subventioneras av staten är det inte alla regioner som använder dem fullt ut. Förskrivningen varierar kraftigt vilket gör att många som skulle kunna vara hjälpta av behandlingarna inte får tillgång till dessa läkemedel.

Bröstcancer

Pfizer har tillsammans med Bröstcancerförbundet gjort en kartläggning, baserad på siffror från Socialstyrelsen, som visar att det förra året bara var fyra av tio kvinnor som fick påbörja behandling. Och skillnaderna mellan regionerna är betydande, från 0-9% i de norra delarna av landet till 60-69% i Uppsala.

Spridd bröstcancer går inte att bota. Men i dag finns läkemedel som både kan bromsa sjukdomens utveckling och förlänga livet för de uppskattningsvis 5 500 kvinnor som lever med spridd bröstcancer i Sverige. 

Ojämlikheten i vården innebär att vissa av de som drabbats får sämre chanser till överlevnad. Därför samarbetar Pfizer med Bröstcancerförbundet kring initiativet #gemigtid för att tillsammans göra vad vi kan för att förändra detta. Om vi inte lyckas riskerar forskningens framsteg att gå till spillo.

Vi föreslår följande åtgärder:

  • Styrande vårdprogram som säkerställer att regionerna utgår från rekommendationerna i det nationella vårdprogrammet för behandling av spridd bröstcancer.
  • Regionalt ansvar för implementering av läkemedel för behandling av svårt sjuka patienter samt ge medborgarna en likvärdig vård över hela landet.
  • Utveckla det nationella kvalitetsregistret och skapa förutsättningar för forskning och göra det möjligt att följa upp behandlingsresultat och utvärdera läkemedel över tid.

Läs mer på www.gemigtid.nu