Innovation, samarbete och engagemang för bättre hälsa

Vår förmåga till innovation är drivkraften för att upptäcka nya behandlingar. För att hjälpa patienter idag och i framtiden har vi ett omfattande forskningsprogram med målet att leverera nyskapande mediciner och vacciner, och kanske till och med botemedel, till patienter med stora medicinska behov.

Vi samarbetar med universitet, vårdgivare, myndigheter, ideella organisationer, bioteknikbolag, teknologibolag och patienter för att hitta nya angreppssätt på allvarliga hälsoproblem. Vi tar på oss de stora riskerna och de långa tidsperspektiven som är förknippade med biomedicinsk innovation. Inspirerade av patienter och deras ouppfyllda medicinska behov arbetar vi för att utnyttja potentialen hos lovande ny vetenskap, som åstadkommit saker som man knappt kunde ana för bara tio år sedan. Gårdagens science fiction är dagens science.

Vi tror att samarbete med andra som intresserar sig för medicin och hälsa bidrar till bättre resultat för patienter, vårdgivare och hälsovårdssystem. Vi arbetar i samverkan för att utveckla lösningar för att förebygga, lindra och bota sjukdomar, och hålla människor friska i alla skeden av livet. I detta ingår att upptäcka och utveckla värdefulla behandlingar och att arbeta tillsammans för att öka tillgängligheten till viktiga läkemedel för de människor som behöver dem.

Vi vill ge människor möjligheten att leva ett friskare liv. Det startar med upptäckten och utvecklingen av nya behandlingar, men inkluderar också en vision om kvalitativ hälso- och sjukvård för patienter. Tillgången till vård och behandling är väsentlig för folkhälsan. Vi tillverkar över 600 läkemedel – behandlingar som har bidragit till en påtaglig global minskning av dödliga sjukdomar som cancer och hjärtsjukdomar, och behandlingar som hjälper människor hantera depression, sluta röka, få bättre livskvalitet och funktionsförmåga trots reumatisk sjukdom, och att leva ett produktivt liv trots schizofreni. Våra vacciner räddar liv, främst bland de allra yngsta och de allra äldsta. Genom att uppnå våra mål om att göra våra behandlingar mer tillgängliga och förbättra den globala hälsan bidrar vi till en rad insatser för folkhälsan.

Tidig forskning

På Pfizer vill vi skapa kontakt mellan många olika forskare – akademiska forskare, kliniska forskare inom sjukvården, prekliniska forskare inom Bioscience och våra egna globala forskningsenheter. När vi samverkar, kan vi gemensamt lösa de utmaningar vi står inför då vi tar fram nästa generation behandlingar.

Läs mer

Kliniska prövningar

Kliniska studier är en viktig del av verksamheten på Pfizer, och Sverige är ett viktigt land att utföra kliniska läkemedelsprövningar i. Faktum är att svenska kliniker deltar i cirka en fjärdedel av Pfizers globala, kliniska forskningsprogram. Det innebär att många patienter i Sverige kan få tillgång till nya behandlingsmetoder, samtidigt som forskare och sjukvårdspersonal i Sverige tidigt får erfarenhet av de nya behandlingarna.

Läs mer

Samarbete med Startups

Digitalisering och ny teknik spelar en avgörande roll för att utveckla hälso- och sjukvården. På Pfizer vill vi förbättra människors hälsa genom att stödja och driva innovationen inom särskilda områden.

Läs mer