Kliniska prövningar

Kliniska studier är en viktig del av verksamheten på Pfizer, och Sverige är ett viktigt land att utföra kliniska läkemedelsprövningar i. Faktum är att svenska kliniker deltar i cirka en fjärdedel av Pfizers globala, kliniska forskningsprogram. Det innebär att många patienter i Sverige kan få tillgång till nya behandlingsmetoder, samtidigt som forskare och sjukvårdspersonal i Sverige tidigt får erfarenhet av de nya behandlingarna.

INSPIRE – partnerskap med utvalda kliniker

För att läkemedelsprövningar ska förläggas i Sverige behövs engagerade kliniker som kan göra studier snabbt, rekrytera många patienter och samtidigt hålla högsta kvalitet. Pfizer bygger upp ett strategiskt globalt nätverk av sådana prövningskliniker, som certifieras av Pfizer. De kallas INSPIRE-kliniker. INSPIRE står för Investigator Network Site Partnership for Research Excellence.

Det finns idag ca 200 INSPIRE-kliniker runt om i världen och tre av dem ligger i Sverige (Stockholm och Göteborg). Antalet växer och i Sverige är målet att fördubbla antalet inom ett par år.

Fördelar för kliniken

För kliniken innebär programmet många fördelar. Förutom ökade möjligheter att få delta i kliniska studier, erbjuder partnerskapet med Pfizer bland annat utbildning och kunskap, djupare insikt i vår pipeline och en direktkontakt inom Pfizer för frågor relaterade till kliniska prövningar.

Fördelar för Pfizer

För Pfizer innebär INSPIRE att vi etablerar relationer till kliniker med hög kvalitet, som vi försöker förlägga så mycket som möjligt av vår kliniska forskning till. På så vis är vi säkra på att vi samarbetar med de bästa, när vi utvecklar nya behandlingar som kan bidra till ett längre, friskare och bättre liv för människor.

Andra sätt att samarbeta

Läkare läser av data från skärm

INVESTIGATE - ett nätverk för kliniska studier

INVESTIGATE är en informativ plattform för samverkan mellan forskningskliniker och Pfizer. Där hittar du vetenskapliga artiklar, vägledning om hur man kan förbättra kvaliteten i kliniska studier och pedagogiska verktyg för att öka prövarens förståelse för kliniska studier.

Registrera dig på vår internationella webbplats och nätverka med kollegor från hela världen.

Registrera dig i INVESTIGATE