Med patienten i fokus i över 170 år

På Pfizer vill vi göra skillnad för människor som är drabbade av sjukdom och deras närstående. Det är därför vi har ett fokus - att utveckla läkemedel och vacciner så att människor runt om i världen kan leva ett så bra liv som möjligt.

Pfizer investerar globalt drygt 200 miljoner kronor dagligen i forskning och utveckling av värdefulla behandlingar för att förebygga, lindra och till och med bota sjukdomar och hålla människor friska i alla skeden av livet. Vår ambition är att ta fram 25 nya behandlingar till år 2025.

Detta kan vi inte göra själva utan samverkar med många aktörer inom bland annat akademi, vården och patientorganisationer.  Genom utbyte av kunskap och erfarenheter från dem som har en viss sjukdom eller använder vissa läkemedel får vi viktiga insikter och värdefulla perspektiv som bidrar till förbättrade behandlingsmöjligheter och höjd livskvalitet för patienter.

I samarbete med patientföreträdare driver vi genemsamma projekt med målet att förbättra förutsättningarna att leva med en viss sjukdom. Det kan handla om informations- och utbildningsmaterial, patientstödsprogram, mm. Genom att ta med användarperspektivet kan vi styra utvecklingen av behandlingar och vacciner för att tillgodose behov, prioriteringar och preferenser för både patienter och samhället i stort.

Transparenta samarbeten

För alla parter är det viktigt att samarbetet sker på ett öppet och trovärdigt sätt. Vår etiska kod hjälper också till att säkerställa att endera partens oberoende inte kan ifrågasättas.

LIF, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen, har tydliga riktlinjer för hur samarbeten mellan läkemedelsföretag och patientorganisationer ska genomföras. Alla samarbeten redovisas i en öppen databas på LIFs webbsida här.

Involvera patienter i läkemedelsutvecklingen

När vi planerar våra studier är det viktigt för oss att ha med patienter i hela processen så att vi kan utveckla läkemedel som är relevanta för patienterna och deras behov.

Här berättar vi mer om hur Pfizer jobbar med kliniska prövningar i Sverige.