För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
Med patienten i
fokus i över 170 år 

På Pfizer vill vi göra skillnad för människor som är drabbade av
sjukdom och deras närstående. Det är därför vi har ett fokus - att
utveckla läkemedel och vacciner så att människor runt om i världen
kan leva ett så bra liv som möjligt.

Samarbeta med oss
HemInnovation & samarbeteSamarbete med patientföreningar

Samarbete med patientföreningar

Pfizer investerar globalt drygt 200 miljoner kronor dagligen i forskning och utveckling av värdefulla behandlingar för att förebygga, lindra och till och med bota sjukdomar och hålla människor friska i alla skeden av livet. Vår ambition är att ta fram 25 nya behandlingar till år 2025.

Detta kan vi inte göra själva utan samverkar med många aktörer inom bland annat akademi, vården och patientorganisationer.  Genom utbyte av kunskap och erfarenheter från dem som har en viss sjukdom eller använder vissa läkemedel får vi viktiga insikter och värdefulla perspektiv som bidrar till förbättrade behandlingsmöjligheter och höjd livskvalitet för patienter.

I samarbete med patientföreträdare driver vi genemsamma projekt med målet att förbättra förutsättningarna att leva med en viss sjukdom. Det kan handla om informations- och utbildningsmaterial, patientstödsprogram, mm. Genom att ta med användarperspektivet kan vi styra utvecklingen av behandlingar och vacciner för att tillgodose behov, prioriteringar och preferenser för både patienter och samhället i stort.

Samarbeta med oss

Vill du höra mer om möjligheten att ingå ett samarbete med oss på Pfizer i Sverige? Har du en idé kring ett potentiellt samarbetsprojekt?Kontakta oss
Involvera patienter i läkemedelsutvecklingen

När vi planerar våra studier är det viktigt för oss att ha med patienter i hela processen så att vi kan utveckla läkemedel som är relevanta för patienterna och deras behov.

Här berättar vi mer om hur Pfizer jobbar med kliniska prövningar i Sverige.

Pfizer vill hjälpa människor till ett längre och friskare liv

Därför har vi tagit fram en handbok för att berätta om vår verksamhet, öka kunskapen kring forskning och utveckling av nya läkemedel och vacciner, samt patienträttigheter och vad det innebär att vara med i en klinisk prövning etc.

Genom att alltid ha patientperspektivet i fokus kan vi bidra till att styra utvecklingen av läkemedel och vacciner så att de tillgodoser behov, prioriteringar och preferenser som gynnar både patienter och samhället i stort.

Ladda ned handboken här

Samarbete med patientföreningar

Funderar du på att delta i en klinisk läkemedelsprövning?

Branschföreningen LIF har tagit fram en informationsbroschyr som svarar på de vanligaste frågorna:
​​​​​​​

Läs broschyren här

Transparenta samarbeten


För alla parter är det viktigt att samarbetet sker på ett öppet och trovärdigt sätt. Vår etiska kod hjälper också till att säkerställa att endera partens oberoende inte kan ifrågasättas.

LIF, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen, har tydliga riktlinjer för hur samarbeten mellan läkemedelsföretag och patientorganisationer ska genomföras. Alla samarbeten redovisas i en öppen databas på LIFs webbsida här.

Öppet forum 25 januari 2022

Den 25 januari 2022 bjöd Pfizer Sverige med vd, Malin Parkler och medicinsk chef, Jonas Ålebring in till det första Öppet forum. Syfte med dessa forum är att ha en konstruktiv dialog med Sveriges patientoranlsationer.

Vi på Pfizer vill utveckla vårt samarbete med patientorganisationer och erbjuder därför dessa tillfällen att få mer kunskap om patientorganisationernas perspektiv och önskemål.  Genom att få kunskap om vad patienterna tycker är viktigast och vilka behov de anser behöver tillgodoses kan vi på ett ännu bättre sätt förbättra och stärka dessa partnerskap.

Våra ambition är hög och det är med hjälp av patientorganisationerna och deras medlemmar som vi kan nå dit. Sveriges patienter lever med sin sjukdom 24 timmar om dygnet, 365 dagar och det är genom dessa samarbeten och insikter som vi tillsammans kan förändra patienters liv till det bättre.

Här kan du ta del av samtalet under Öppet forum

Innovation & samarbete

  • Innovation, samarbete och engagemang för bättre hälsa
  • Tidig forskning
  • Kliniska prövningar
  • Samarbete med startups
Involvera patienter i läkemedelsutvecklingen

När vi planerar våra studier är det viktigt för oss att ha med patienter i hela processen så att vi kan utveckla läkemedel som är relevanta för patienterna och deras behov.

Här berättar vi mer om hur Pfizer jobbar med kliniska prövningar i Sverige.

Senaste nytt inom Innovation & samarbete

Fler artiklarFler artiklar
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.