Tidig forskning

På Pfizer vill vi skapa kontakt mellan många olika forskare – akademiska forskare, kliniska forskare inom sjukvården, prekliniska forskare inom Bioscience och våra egna globala forskningsenheter. När vi samverkar, kan vi gemensamt lösa de utmaningar vi står inför då vi tar fram nästa generation behandlingar.

Modell av molekyl

Vårt mål är att ta fram behandlingar inom de områden där behovet är som störst. Idag forskar vi framför allt inom

 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Inflammation och immunologi
 • Smärta
 • Onkologi
 • Sällsynta sjukdomar
 • Vacciner

Våra intresseområden

Vi intresserar oss för allt från tidig preklinisk forskning på experimentella mål och substanser till mer dokumenterade terapeutiska möjligheter med in vivo-data. Vi är även intresserade av att utveckla diagnostiska och tekniska plattformar för forskning och läkemedelsutveckling.

Vi letar efter samarbeten inom flera områden, bland annat

 • biologisk produkt- och processutveckling
 • biologiska läkemedel
 • innovationer som adresserar ”drug safety” och kliniska applikationer
 • genterapi
 • medicinsk kemi
 • farmakokinetisk dynamik och metabolism
 • precision medicine
 • nya genombrott inom läkemedelsutveckling av små molekylära produkter

 

Samarbeta med Pfizer

Pfizers samarbete med AMRA

Pfizer samarbetar med det svenska immageing-företaget AMRA kring hur ny teknik kan identifiera patienter i riskzonen för att utveckla sjukdomar relaterade till fetma.

Så här samarbetar vi med AMRA
AMRA
Center för samverkan

Center för samverkan

”Centers for Therapeutic Innovation” är en form för samverkan, där vi framför allt arbetar tillsammans med akademiska forskningscentra.

Gå till Centers for Therapeutic Innovation
Forskning

Privata forskningsbolag

”Pfizer Venture Investments”ger oss en möjlighet att investera i mindre privata forskningsbolag och i traditionella ”venture capital”-bolag.

Gå till Pfizer Venture Investments
Partnering

Pfizer och partnering

Läs mer om vilka områden vi forskar inom och hur ett samarbete kan gå till på vår globala webbplats.

Gå till Pfizer Parntering

Morgondagens behandlingar

Forskning utmanar det omöjliga

Innan penicillinet upptäcktes, kunde en vanlig förkylning vara dödlig. Men precis som antibiotika gjorde det möjligt att bota livshotande infektioner, kommer vi i framtiden att kunna bota och behandla sjukdomar som idag är dödliga. Gårdagens science fiction är dagens science.

Läs mer om morgondagens behandlingar
Man med VR-glasögon