Tidig forskning

På Pfizer vill vi skapa kontakt mellan många olika forskare – akademiska forskare, kliniska forskare inom sjukvården, prekliniska forskare inom Bioscience och våra egna globala forskningsenheter. När vi samverkar, kan vi gemensamt lösa de utmaningar vi står inför då vi tar fram nästa generation behandlingar.

Modell av molekyl

Vårt mål är att ta fram behandlingar inom de områden där behovet är som störst. Idag forskar vi framför allt inom

 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Inflammation och immunologi
 • Smärta
 • Onkologi
 • Sällsynta sjukdomar
 • Vacciner

Våra intresseområden

Vi intresserar oss för allt från tidig preklinisk forskning på experimentella mål och substanser till mer dokumenterade terapeutiska möjligheter med in vivo-data. Vi är även intresserade av att utveckla diagnostiska och tekniska plattformar för forskning och läkemedelsutveckling.

Vi letar efter samarbeten inom flera områden, bland annat

 • biologisk produkt- och processutveckling
 • biologiska läkemedel
 • innovationer som adresserar läkemedelssäkerhet och kliniska applikationer
 • genterapi
 • medicinsk kemi
 • farmakokinetisk dynamik och metabolism
 • precisionsmedicin
 • nya genombrott inom läkemedelsutveckling av små molekylära produkter
 • antibiotika

 

Center för samverkan

Center för samverkan

”Centers for Therapeutic Innovation” är en form för samverkan, där vi framför allt arbetar tillsammans med akademiska forskningscentra.

Gå till Centers for Therapeutic Innovation
Forskning

Privata forskningsbolag

”Pfizer Venture Investments”ger oss en möjlighet att investera i mindre privata forskningsbolag och i traditionella ”venture capital”-bolag.

Gå till Pfizer Venture Investments
Partnering

Pfizer och partnering

Läs mer om vilka områden vi forskar inom och hur ett samarbete kan gå till på vår globala webbplats.

Gå till Pfizer Parntering

Värdet av läkemedel

Utvecklingen av nya läkemedel har skapat stora värden för människors individuella hälsa och välfärd. Samtidigt har de också bidragit till samhällsekonomiska vinster, genom bland annat kortare vårdtider och lägre sjukfrånvaro. Till exempel beräknas nya läkemedel stå för 73% av den ökade förväntade livslängden.

Läs mer om värdet av läkemedel