Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Känner du till varningssignalerna för hjärt- och kärlsjukdom? Riksförbundet HjärtLung visar vad du bör veta

Hjärt- och kärlsjukdomar är den grupp sjukdomar som orsakar flest dödsfall i Sverige varje år.1  Därför är det otroligt viktigt att förebygga dem. Riksförbundet HjärtLung tog nyligen fram filmen ”Kroppens varningssignaler”, som Pfizer varit med och stöttat.

Att regelbundet lyssna på kroppens varningssignaler och ta pulsen kan göra stor skillnad för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. De flesta som har högt blodtryck märker inte ens av det, trots att det kan leda till allvarliga tillstånd och sjukdomar som hjärtsvikt, hjärtinfarkt, förmaksflimmer och stroke.

Budskapet i filmen ”Kroppens varningssignaler” är att uppmärksamma vikten av att leva hälsosamt och hålla koll på riskfaktorer som till exempel högt blodtryck, fysisk inaktivitet och rökning.

Filmen är producerad av Riksförbundet HjärtLung i samarbete med Pfizer och en rad andra företag inom hälso/sjukvårds- och läkemedelsbranchen. Medverkar i filmen gör Sven Wollter, Tilde Fröling och Michael Segerström.

Läs mer och se filmen här


Referenser:

1https://www.hjart-lung.se/vart-arbete/hjartemanaden/

Blod

Nya möjligheter att förebygga stroke orsakat av förmaksflimmer

Var 17:e minut får någon i Sverige stroke. Stroke, som ibland också kallas för slaganfall, kan vara av två typer − hjärninfarkt och hjärnblödning. Hjärninfarkt är den vanligaste formen som uppstår när en blodpropp hindrar blodcirkulationen i ett område i hjärnan och gör så att omkringliggande celler skadas eller dör.

Läs mer här