Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Låt oss förlänga liv

Nu börjar oktober och trots att vi är många som önskar att vi hade kunnat stanna tiden för att förlänga semesterkänslan bara lite till, är det ofelbart höst. För vi kan inte stanna tiden. Ett faktum som blir extra tydligt för den som lever med spridd bröstcancer och vars tid är begränsad.

Marina Eriksson, områdesansvarig bröstcancer, Pfizer Sverige

Enligt Bröstcancerförbundets beräkningar lever cirka 5 500 kvinnor i Sverige med spridd bröstcancer och cirka 1 500 insjuknar årligen. Spridd bröstcancer betyder att cancern är kronisk och har spridit sig från bröstet till andra organ i kroppen. För bröstcancer som upptäcks i ett tidigt stadium är femårsöverlevnaden nästan 90 procent. Men bara en av fyra kvinnor med spridd bröstcancer lever fem år efter att de fått sin diagnos. Mörka siffror som kräver hopp, förändring och handlingskraft.

Oktober är bröstcancermånaden. En viktig månad som varje år ägnas åt att förena och engagera människor och att sprida kunskap om bröstcancer. Dessutom samlas medel in som kan bidra till den viktiga bröstcancerforskningen.

Vi kan inte stanna tiden, men till följd av forskning har vi i dag målinriktade behandlingar, som riktar sig mot specifika egenskaper hos den enskilda patientens tumör. Behandlingar som visat sig både förlänga livet, fördröja utvecklingen av sjukdomen och, med mindre biverkningar, upprätthålla en bättre livskvalitet för patienter med spridd bröstcancer.

Trots att dessa behandlingar för spridd bröstcancer rekommenderas i det nationella vårdprogrammet och är subventionerade av staten, är det inte alla regioner som använder dem fullt ut. Förskrivningen varierar kraftigt vilket gör att många som skulle kunna vara hjälpta av behandlingarna inte får tillgång till de nya målinriktade läkemedlen.

Nu måste vi tillsammans göra vad vi kan för att förändra detta. Om vi inte lyckas riskerar forskningens framsteg att gå till spillo.

Vår vision är att ännu fler av de som drabbas ska få mer tid med sina nära och kära. För att nå dit måste vi fortsätta vårt engagerade arbete varje dag året om. Endast då kan vi ta stora steg i riktning mot en jämlik och effektiv cancervård i alla regioner. Allt för att fler ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, så länge som möjligt.

Marina Eriksson
Områdesansvarig bröstcancer, Pfizer Sverige

Ref. Bröstcancerkvinnorna som världen glömde, Bröstcancerförbundet, 2016