Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Olof Elvstam får Pfizers infektionsstipendium 2020

Varje år delar Pfizer tillsammans med Svenska Infektionsläkarföreningen ut ett stipendium på 75 000 kronor för att stödja klinisk forskning inom infektionssjukdomar. Årets stipendiat är Olof Elvstam som får stipendiet för sitt arbete kopplat till HIV.

Olof Elvstam är sedan januari 2020 underläkare på infektionskliniken i Växjö efter att ha gjort forskar-AT på Skånes universitetssjukhus i Malmö.  Hans arbete syftar till att utforska om låggradig viremi under antiretroviral terapi är kopplat till ökad risk för invasiv cancer hos vuxna som lever med HIV i Sverige.

 - Det är roligt att min forskning uppmärksammas och jag är mycket tacksam för stipendiet. Vilka långtidseffekter låggradig viremi kan ha hos personer med pågående antiretroviral behandling är ofullständigt känt, och med mitt doktorandprojekt hoppas vi kunna bidra med data kring detta, säger Olof Elvstam.

Svenska Infektionsläkarföreningens motivering lyder bland annat:

”Man har visat att låggradig viremi är förenat med ökad risk för död samt allvarliga non-AIDS händelser genom att använda InfCare HIV och Socialstyrelsens nationella register. Detta är viktigt eftersom stora prospektiva randomiserade studier är svåra att genomföra med tanke på att det är ett förhållandevis ovanligt utfall som kräver lång uppföljning. På sikt kan en bättre förståelse för effekterna av låggradig viremi leda till förbättrade behandlingsriktlinjer för patienter som lever med HIV”

Stipendiet delas ut den 26 maj vid Infektionsläkarföreningens årsmöte.

Om stipendiet

Varje år delar Pfizer tillsammans med Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse ut ett stipendium inom området infektionssjukdomar. Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen och används till forsknings- eller utvecklingsprojekt inom infektionsområdet. Stipendiet kan tilldelas mellan en till tre sökande. Årets stipendiebelopp uppgår till 75 000 kronor.

För mer information kontakta:

Olof Elvstam 
[email protected]

Mia Furebring, Infektionsläkarföreningen
[email protected]

Andreas Palmborg, medicinsk rådgivare, Pfizer
[email protected]