För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
HemOm PfizerAktuelltNyheterCamilla Lorant och Linn Renborg får Pfizers och SILFs infektionsstipendium 2023Camilla Lorant och Linn Renborg får Pfizers och SILFs infektionsstipendium 2023Innovation & Samarbete

2023-06-01

Camilla Lorant vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Linn Renborg vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg får dela på Pfizers och Svenska Infektionsläkarföreningen (SILFs) stipendium för klinisk forskning inom infektionssjukdomar. Stipendiet på 75 000 kronor delades ut vid årets Infektionsvecka/Mikrobiologiska vårmöte i Halmstad den 25 maj.

Pfizers och Svenska Infektionsläkarföreningen (SILFs) årliga stipendium syftar till att stötta och premiera icke disputerade medlemmars arbete med forsknings- och utvecklingsprojekt inom infektionsområdet. Årets stipendiater är:

Camilla Lorant – förbättrad diagnostik av BK-virus efter njurtransplantation för att öka graftöverlevnaden

Camilla Lorant är specialistläkare i infektionssjukdomar och klinisk mikrobiologi på Akademiska sjukhuset i Uppsala, vars avhandlingsprojekt handlar om BK-virus efter njurtransplantation. Med förbättrad precision i diagnostiken av BK-virusinfektioner kan man förutsäga vilka som kommer att drabbas av BK-virusnefropati och i tid sänka immunsupressionen, som idag är den enda behandlingen som finns att tillgå. Detta skulle kunna förbättra graftöverlevnaden samt minska risken för att i onödan sänka immunsuppressionen hos transplanterade patienter vilket kan leda till avstötning.

– Jag är otroligt glad, och det är en stor ära att tilldelas detta stipendium för min fortsatta forskning med syfte att förbättra diagnostiken av BK-virus efter njurtransplantation. Stipendiet kommer stödja min fortsatta forskning som nu är inriktad på analys av olika immunologiska markörer samt serologi, säger Camilla Lorant.

Linn Renborg – potentiella sätt att behandla eller undvika neurologisk skada hos personer som lever med HIV

Linn Renborg är specialistläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, vars doktorandprojekt handlar om hur biomarkörer i blod och likvor kan användas för att kartlägga patogenes, omfattning, och prognos vid HIV-orsakad neurokognitiv påverkan. Resultaten från projektet kan bidra med kunskap kring hur HIV orsakar skada i centrala nervsystemet samt kunskap om potentiella sätt att behandla eller förebygga HIV-orsakad nervskada.

– Jag känner mig väldigt glad och hedrad för att få ta del av detta stipendium. Personer med HIV är en grupp jag brinner extra för och det känns fint att de uppmärksammas. Jag hoppas att min fortsatta forskning om HIV i centrala nervsystemet kommer patienterna till nytta i framtiden, säger Linn Renborg.

Om stipendiet

Varje år delar Pfizer tillsammans med Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse ut ett stipendium inom området infektionssjukdomar. Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen och används till forsknings- eller utvecklingsprojekt inom infektionsområdet. Stipendiet kan tilldelas mellan en till tre sökande. Årets stipendiebelopp uppgår till 75 000 kronor och delades ut vid årets Infektionsvecka/Mikrobiologiskt vårmöte i Halmstad den 25 maj av Christian Gerdesköld Rappe, medicinsk rådgivare på Pfizer och Mia Furebring, vetenskaplig sekreterare, Svenska infektionsläkarföreningen.

Forskning
Involvera patienter i läkemedelsutvecklingen

När vi planerar våra studier är det viktigt för oss att ha med patienter i hela processen så att vi kan utveckla läkemedel som är relevanta för patienterna och deras behov.

Här berättar vi mer om hur Pfizer jobbar med kliniska prövningar i Sverige.

Senaste nytt inom Innovation & samarbete

Fler artiklarFler artiklar
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.