För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
HemOm PfizerAktuelltNyheterKompetensen avgörandeKompetensen avgörandeVärdet av läkemedel

2020-04-09

”Får vi inte ordning på kompetensförsörjningen spelar det ingen roll om vi har en nationell plan eller jättefina styrdokument på regional eller lokal nivå. Allt annat faller om kompetensen inte finns där.” Det säger Anna Starbrink, tidigare hälso- och sjukvårdsregionråd för Liberalerna, Region Stockholm.


Anna Starbrink beskriver cancerstrategins tillkomst som ett lyft som samlade hela Sverige. Hon anser att den största utmaningen inom svensk cancervård, ödesfrågan som hon benämner den, är kompetensförsörjningen.

- Får vi inte ordning på kompetensförsörjningen spelar det ingen roll om vi har en bra nationell plan eller jättefina styrdokument på regional eller lokal nivå. Allt annat faller om kompetensen inte finns där.

Kompetens behövs i alla led, men hon pekar ut primärvården som ett extra utsatt område, då tidig diagnos är viktigt. Ur ett patientperspektiv tror hon dock att rehabilitering och att se hela människan är mer efterfrågat.

- För mig är det personligt eftersom båda mina föräldrar gått bort i cancer. Framförallt med min mamma upplevde jag att hon inte fick vara sig själv och att hon blev reducerad till en diagnos.

- Processen tar inte slut för att den medicinska behandlingen avslutas. Livet därefter ska levas och inte bara överlevas. Då behövs rehabilitering och psykosocialt stöd. Men min bild är att det har blivit lite bättre, där vill jag lyfta kontaktsjuksköterskorna.
 

Modernare lagstiftning behövs

Till Liberalernas prioriteringar gällande cancerstrategin hör även innovation, forskning och prevention. Just prevention är en fråga Anna Starbrink anser är ett måste för ett långsiktigt strategiskt arbete, inte bara inom cancerområdet utan inom hela hälso- och sjukvården.

- Generellt sett är hälsan i Sverige jättebra, men det är ojämnt fördelat och följer segregationen med precision. De som har sämst ekonomi, bostäder, skolor och miljöer har också sämst hälsa. Där hälsan är som sämst måste vården vara som starkast.

Idag är människor vana att ha tillgång till snabb information och förväntar sig att en sådan högspecialiserad och viktig verksamhet som hälso- och sjukvården också ska ha det. Där tycker Anna Starbrink att det behövs en modernare lagstiftning.

- Jag tror att många patienter blir förvånade när de förstår att vårdgivare inte kan dela data. Det är svårt att förstå och ökar inte tilliten till vården. Jag vill betona att vår integritet är väldigt viktig, men däremot tycker jag att jag som patient ska ha mer makt. På vilken nivå vill jag ha den här integriteten? Vi borde kunna få bestämma mer själva och vi borde se till att vården kan ha tillgång till avgörande information.
 

Samverkan viktigt styrmedel

När det gäller nationellt ansvar skiljer Anna Starbrink mellan cancervård och cancerforskning. Inom cancerforskning ser hon en stark nationell styrning, med strategier för forskning och kliniska prövningar. Men när det gäller direkt samverkan kring en patient får det en annan betydelse.

- Regelverk på statlig nivå måste vara övergripande. Jag tror att man nationellt ska säga att det är ett krav på regioner och kommuner att samverka, men hur samverkan ska se ut måste lösas utifrån lokala förutsättningar.

På statlig nivå önskar Anna Starbrink snarare att regeringen tar tag i de goda förslag som finns och att riksdagen fattar skarpare beslut om jämlik och personcentrerad cancervård. Samverkan är något hon återkommer till. Hon tror att samverkan och kunskapsstyrning är otroligt viktiga styrmedel för att nå en jämlikhet.

- Om vi ska fortsätta arbeta framgångsrikt för att utveckla cancervården är det ett framgångsrecept att jobba brett och bjuda in profession, patienter, politiker, akademin, läkemedelsföretag och andra att vara med i processen. Det är konstigt att det inte sker på fler områden än vad det gör.
 

Anna Starbrink

Tidigare hälso- och sjukvårdsregionråd för Region Stockholm och nationell talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor för Liberalerna. 

Cancerstrategi

Hur vill du att cancervården ska se ut i framtiden? Här kan du ta del av Pfizers förslag till en uppdaterad cancerstrategi samt läsa intervjuer med personer som dagligen jobbar med och berörs av cancerfrågor.

Läs mer

Relaterade artiklar

Värdet av läkemedel

Låt oss förlänga liv

Nu börjar oktober och trots att vi är många som önskar att vi hade kunnat stanna tiden för att förlänga semesterkänslan bara lite

Läs mer

Värdet Av Läkemedel

Utveckling av cancerläkemedel för barn

Cancer hos barn är ett allvarligt tillstånd, men betydligt mer ovanligt än hos vuxna.

Läs mer

Patient & Hälsa

Pfizer ger 12 förslag till en ny cancerstrategi

I rapporten ”En cancerstrategi för en ny tid” ger Pfizer 12 konkreta förslag till hur svensk cancervård kan bli bättre.

Läs mer

Se fler artiklar
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.