För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
HemOm PfizerAktuelltNyheterMångfald ett nav i verksamhetenMångfald ett nav i verksamhetenOm Pfizer

2023-06-13

En vilja att öka gemenskapen och en ledning som uppmuntrar till nya idéer. Det genomsyrar Adine Yeganehs arbete inom Paletten, Pfizers interna arbetsgrupp för mångfald och inkludering. Adine Yeganeh

Arbetar sedan 2016 på biverkningsavdelningen Drug Safety med Pfizer Sveriges produkter, även de som är i kliniska fas-studier. Ingår i Paletten, Pfizers interna arbetsgrupp för mångfald och inkludering.

– Paletten arbetar brett för att skapa en inkluderande arbetsmiljö och en gemenskap kollegor emellan. Syftet är att ge en positiv inverkan på arbetsplatsen och hälsan, och på förmågan att nå våra mål, berättar Adine Yeganeh. 

Den interna arbetsgruppen verkar aktivt för att bredda förståelsen för hur viktigt ett öppet förhållningssätt till mångfald och inkluderande beteende är genom aktiviteter som till exempel föreläsningar, workshops, kommunikationsinsatser och andra initiativ för mångfald och inkludering. 

Under åren har Adine sett ett stort ökat engagemang inom Pfizers mångfaldsarbete.

 – När jag började på Pfizer 2016 var det få personer som var under 30 år. I dag är det flera yngre kollegor som arbetar här. Det har varit medvetet att ta in fler juniora personer, förändringen märks på alla avdelningar. Jag tror  att det är fler nationaliteter som arbetar här nu, även det har vi jobbat aktivt med för att uppnå, fortsätter hon.

Gruppen arrangerar återkommande föreläsningar om mångfald och inkludering. Den föreläsning som hittills har fått störst genomslag handlade om omedvetna fördomar, och var en del av ett företagsövergripande initiativ.

 – Vi fick väldigt mycket positiv feedback och följde upp föreläsningen med att para ihop kollegor som diskuterade vilka fördomar som kan finnas och vad man bör tänka på. Det kan till exempel handla om vad en person omedvetet säger i lunchrummet, som kan uppfattas som rasistiskt av kollegor med invandrarbakgrund, men som personen inte själv menar något illa med, säger hon.

En annan uppskattad föreläsning hölls av kriminologen Nina Rung och handlade om våld i nära relationer. Efteråt fick deltagarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper. Jag hoppas och tror att det uppskattas att vi belyser svåra och känsliga frågor.

Speeddejting på jobbet

Ett populärt initiativ för att underlätta för kollegor att lära känna varandra är speeddejting, där Paletten slumpvis parar ihop personer från olika avdelningar för en 15 minuters fika. 

– Det kan handla om att ge en kollega i ”uppdrag” att inom de närmaste tre veckorna ta en fika med tre, för denne, okända personer. Det är förstås frivilligt, men också mycket uppskattat. Personligen tycker jag att det är ett bra sätt att få människor att känna sig mer inkluderade, och jag vet att ledningsgruppen tycker att det är jätteviktigt för gemenskapen, säger hon.

Stödet från företagsledningen  är avgörande, och Adine upplever att det finns ett stort engagemang på flera nivåer. 

– Både VD:n och HR-chefen är båda så kallade sponsorer till Paletten. Det innebär bland annat att vi kan bolla frågor och förslag på aktiviteter som vi vill genomföra. De har hittills aldrig sagt nej när vi har kommit med idéer. 

Även i koncernledningen är engagemanget stort. När Albert Bourla blev VD, 2019, ändrades Pfizers värderingar till Equity, Joy, Excellence och Courage. Året därpå introducerades mål för att öka mångfald och inkludering. Målen handlar om att förbättra den interna kulturen, engagera sig i Pfizers ansvar för att främja jämlikhet runt om i världen och bidra till att ge rättvis tillgång till Pfizers läkemedel och vacciner.

 – I dag finns det personer både på global och regional nivå som på heltid arbetar med mångfald och inkludering. Det finns också personer högt upp i organisationen som är sponsorer och som är mycket dedikerade. Det är tydligt att de här frågorna är viktiga för hela Pfizer, avslutar Adine. 

Pfizer Paletten

Pfizer Paletten är en intern arbetsgrupp inom Pfizer Sverige som arbetar för att bredda förståelsen för hur viktigt det är med ett öppet förhållningssätt till mångfald och inkluderande beteende. Gruppen arrangerar föreläsningar, workshops, kommunikationsinsatser och andra initiativ inom området. Motsvarande arbetsgrupper som Paletten finns i princip i varje land där Pfizer är etablerat.

DIECE, Diversity Equity and Inclusion Council europé, är Pfizers europeiska nätverk som arbetar med frågor som bidrar till att medarbetare kan utvecklas både i arbetet och som individer. Här deltar Paletten i årliga möten för att diskutera målen för det kommande året. 

Colleague Resource Groups

CRGs, Colleague Resource Groups, arbetar med mångfald, inkludering och jämställdhet. Alla medarbetare på Pfizer världen över har möjlighet att gå med i en eller flera CRGs.

Hållbarhet

Våra senaste artiklar

Se fler artiklar
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.