Kontakta ossWebbsida för vårdenPressrumJobba hos ossKontakta oss
HemOm PfizerAktuelltNyheterMaria Ekholm och Ioannis Zerd...Maria Ekholm och Ioannis Zerdes tilldelas nytt onkologistipendium för forskning inom bröstcancerInnovation & Samarbete

2022-03-29

Maria Ekholm, överläkare i onkologi vid Länssjukhuset Ryhov, och Ioannis Zerdes, ST-läkare inom onkologi vid Karolinska Universitetssjukhuset, får Pfizers och Svensk Onkologisk Förenings (SOFs) nyinstiftade forskningsstipendium inom onkologi för postdoktorer. Stipendiet på 200 000 kronor delades ut den 24 mars vid årets onkologidagar i Uppsala.

Pfizers och Svensk Onkologisk Förenings (SOFs) nyinstiftade onkologistipendium syftar till att stimulera fler medlemmar att fortsätta forska efter disputationen för att främja translationell och klinisk cancerforskning. Maria Ekholm och Ioannis Zerdes är först ut att tilldelas detta stipendium för deras respektive forskning inom bröstcancer.

En postdoktor är en tidsbegränsad forskningstjänst efter disputationen och är till för att den nydisputerade forskaren ska ha möjlighet att bygga en egen forskningsprofil. Translationell forskning innebär att resultat från experimentell forskning överförs till vården för att ge patientnytta, eller att iakttagelser eller problem i vården ger upphov till nya forskningsidéer.

– Cancerforskning är ett högprioriterat område för Svensk Onkologisk Förening. För att utveckla kunskap och metoder som är av betydelse för våra patienter behövs fler forskande läkare som kan kombinera sin kliniska tjänst med forskning. Vår förhoppning är att de av våra forskande medlemmar som från och med i år tilldelas stipendiet ska kunna prestera ännu bättre forskning, säger Signe Friesland, ordförande i Svensk Onkologisk Förening.

- Forskning ligger till grund för utvecklingen av nya behandlingar och vi är mycket glada över att kunna samverka med SOF genom att stödja satsningen på framtidens cancerforskare, säger Daniel Nyqvist, medicinsk rådgivare på Pfizer.

Maria Ekholm – vätskebiopsier som metod för biomarkörstyrd radiologisk uppföljning

Vätskebiopsier innebär analys av biologiskt material i kroppsvätskor, främst i blod, till exempel cirkulerande tumör DNA (ctDNA). På senare år har intresset för vätskebiopsier ökat bland annat inom cancer, bland annat för att det gör det möjligt att analysera tumörrelaterade faktorer med ett enkelt blodprov, och lämpar sig för upprepad provtagning över tid. Maria Ekholms forskning är inriktad på att använda vätskebiopsier för tidig utvärdering av behandlingsrespons och uppföljning (sjukdomsmonitorering) för att optimera val av behandling och uppföljning vid bröstcancer.

Under ledning av docent Anders Ståhlberg vid Göteborgs universitet har Maria Ekholm en tjänst som postdoktor som ger erfarenhet av laborativ miljö och translationell forskning. PDM-MBC (Personalised Disease Monitoring in Patients with Metastatic Breast Cancer) heter en av de bröstcancerstudier som Maria Ekholm just nu leder i Sverige. Det övergripande syftet med studien är att kunna använda vätskebiopsier för att individualisera behovet av radiologiska kontroller, ofta inkluderande datortomografi (CT) och ibland även magnetkameraundersökning (MR). Om konceptet med biomarkörstyrd radiologisk uppföljning visar sig vara framgångsrikt kan det innebära att patienter kan slippa röntgenundersökningar när nivåerna av biomarkörer är låga, för att återupptas igen när biomarkörerna börjar stiga som tecken på begynnande sjukdomsprogress.

– Idag finns ett stort behov av forskare som kan fungera som en länk mellan klinik och grundforskning för att utforma och initiera innovativa och högteknologiska forskningsprojekt där det också finns en tydlig klinisk koppling. Jag är mycket hedrad och glad över att tilldelas detta nya stipendium för min fortsatta forskning inom bröstcancer. Det kommer bli ett mycket värdefullt tillskott för min forskning kring vätskebiopsier för att genomföra analyser av ctDNA för patienter i PDM-MBC studien, säger Maria Ekholm.

Om Maria Ekholm

Maria Ekholm är överläkare i onkologi vid Länssjukhuset Ryhov, och hon kombinerar sin halvtidstjänst i Jönköping med en halvtid som postdoktor vid Institutionen för Biomedicin, Avdelningen för Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.

Maria Ekholm disputerade 2018 vid Lunds universitet med en avhandling om prognostiska och prediktiva markörer vid primär bröstcancer. För att lära sig mer om kliniska prövningar, valde hon att genomföra sin första postdoktortjänst 2019-2020 vid The Christie NHS Foundation Trust i Manchester i England, Europas största Comprehensive Cancer Centre. Där var hon med och startade den engelska bröstcancerstudien PDM-MBC. 2019 tilldelades hon ett postdoktoralt stipendium som innebar möjlighet att fortsätta med sin forskning. Efter att Maria Ekholm kom hem från England kunde studien därmed öppnas även i Sverige, och hon har ett fortsatt tätt samarbete med sina engelska kollegor.

Sin andra postdoktortjänst påbörjade Maria Ekholm i oktober 2020. För att lära sig mer om laboratoriedelen i sin forskning arbetar hon nu i Anders Ståhlbergs grupp vid Göteborgs universitet. Anders Ståhlberg har utvecklat en ultrakänslig metod för analys av ctDNA och denna metod kommer användas inom såväl PDM-MBC studien som den andra bröstcancerstudien Maria Ekholm leder (LiquidBioBreast). Genom att under sin andra postdoktor kunna fördjupa sig mer i de tekniska aspekterna av vätskebiopsier och sekvenseringstekniker är målsättningen att hon ska kunna fortsätta bedriva kliniskt relevanta translationella projekt i framtiden.

Om Ioannis Zerdes

Ioannis Zerdes är ST-läkare inom onkologi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Sedan 2016 ingår han i professor Jonas Berghs forskargrupp vid institutionen för onkologi-patologi på Karolinska institutet. Våren 2020 disputerade Ioannis Zerdes, med en avhandling om rollen av immunologiska checkpoints PD-L1/PD-1 samt tumörinfiltrerade lymfocyter (TIL) som prediktiva och prognostiska markörer vid bröstcancer. Efter sin disputation kombinerar Ioannis Zerdes sitt kliniska arbete men en forskningstjänst på KI som postdoktor under ledningen av docent Theodoros Foukakis och professor Jonas Bergh.

Ioannis Zerdes forskningsintresse fokuserar framför allt på immunonkologi och translationell forskning inom bröstcancer, med målsättning att bedriva långsiktig forskning och kombinera det med kliniskt arbete. I sin forskning använder han avancerade så kallade multi-omics metoder, inklusive DNA-/RNA-sekvensering och proteinanalyser i prospektiva, randomiserade, retrospektiva nationella och internationella kliniska bröstcancerstudier. Syftet med hans forskning är att kartlägga tumörens biologiska egenskaper och sammansättningen av immunceller i tumörernas mikromiljö för att kunna utveckla nya prognostiska och behandlingsprediktiva biomarkörer som kan leda till individanpassad behandling för bröstcancerpatienter.

Om bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och mer än en av tio kvinnor drabbas någon gång under sin livstid. Bröstcancer brukar delas in i olika undergrupper baserat på tumörens biologiska egenskaper, till exempel hormonkänslig bröstcancer, HER2-positiv bröstcancer och trippelnegativ bröstcancer. Denna indelning är väldigt viktig då behandlingsrekommendationerna skiljer sig åt mellan de olika subgrupperna. Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste årtiondena. Det beror främst på att fler fall upptäcks tidigt, men också på bättre behandlingsmetoder.

Omkring 1 500 kvinnor får varje år diagnosen spridd bröstcancer och cirka 5 500 lever med diagnosen i Sverige. Framgångsrik forskning har gett oss nya behandlingar för spridd bröstcancer, vilket lett till förbättrad överlevnad och många patienter kan leva många år med hjälp av tumörbromsande behandling. Läs mer på Cancerfonden.se, och på Bröstcancerförbundets hemsida.

Pfizers och SOFs onkologistipendium för postdoktorer

Från och med i år delar Pfizer tillsammans med Svensk Onkologisk Förening (SOF) ut forskningsstipendium. Det nyinstiftade stipendiet syftar till att premiera nyligen disputerade medlemmar som stöd i deras etablering som postdoktor och ska användas för projekt som främjar translationell och klinisk cancerforskning.

Stipendiet kan sökas av SOFs medlemmar upp till fem år efter disputation med prioritering för forskningsprojekt relaterade till följande tumörområden; njurcancer, urinblåsecancer, lungcancer och bröstcancer. Stipendiet kan tillfalla en till tre sökande.

Om Svensk Onkologisk Förening

Svensk Onkologisk Förening (SOF) grundades 1976 och utgör sektionen för Onkologi i Svenska Läkaresällskapet. Föreningen är tvärvetenskaplig och har medlemmar från flera medicinska discipliner samt från läkemedelsföretag med onkologisk inriktning, www.onkologi.org

Cancer Forskning

Innovation & samarbete

Efter pandemin – hur är vården bättre rustad för nästa kris?

Ta chansen att se ett av Almedalens viktigaste seminarier i efterhand. Pfizers vd Malin Parkler diskuterar de viktigaste lärdomarna från pandemin och vad vi måste fokusera på inför hösten för att patienter ska få rätt information och rätt läkemedel när…

Läs mer
Innovation & samarbeteVad kan Sverige göra i kampen mot antibiotikaresistens?

Se SNS webinarium där bland andra Malin Parkler, VD, Pfizer Sverige, medverkar i diskussionen om vad som kan och måste göras i kampen mot antibiotikaresistens. 

Innovation & samarbetePfizers engagemang i Almedalen

Pfizer bidrar med hundra miljoner amerikanska dollar till nystartade AMR Action Fund för att möta det stora globala behovet av nya antibiotika på grund av den snabba ökningen av antibiotikaresistenta infektioner.

Fler artiklarFler artiklar
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.