För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
HemOm PfizerAktuelltNyheterMarie Wahren-Herlenius och Sven-Erik ...Marie Wahren-Herlenius och Sven-Erik Sonesson vid KI prisas för världsledande forskningVärdet Av Läkemedel

2020-09-28

Marie Wahren-Herlenius, professor i experimentell reumatologi och Sven-Erik Sonesson, professor emeritus, barnkardiologi vid Karolinska Institutet får Nanna Svartz stipendium för framstående reumatologisk forskning 2020. De har tilldelats utmärkelsen för sitt mångåriga samarbete kring medfödda hjärtblock som kan drabba foster till mödrar med vissa reumatiska sjukdomar. Stipendiet på 150 000 kronor delas ut av Pfizer i samarbete med Reumatikerförbundet i samband med Svensk Reumatologisk Förenings Årsdag den 25 september.
 

Årets Nanna Svartz-stipendium tilldelas Marie Wahren-Herlenius och Sven-Erik Sonesson vid Karolinska Institutet för deras unika samarbete kring studier av ”autoantikroppmedierat medfött hjärtblock” med målsättningen att förstå uppkomst och utveckla bättre diagnostik och behandling.

Vid medfött hjärtblock kan de elektriska impulser som genereras i förmaket och under normala förhållanden bestämmer hur ofta hjärtat skall pumpa inte passera vidare till kammaren. Kammaren får en egen, betydligt långsammare rytm och i sin mest uttalade form kan blocket bli livshotande. Hjärtblock kan drabba foster till mödrar med reumatiska sjukdomar som Sjögrens syndrom eller SLE som har utvecklat särskilda antikroppar. Antikropparna passerar över moderkakan och kan påverka fosterhjärtat och orsaka hjärtblocket som oftast upptäcks under vecka 18-24 i graviditeten.

Wahren-Herlenius och Sonesson har identifierat de sjukdomsframkallande autoantikropparna och utvecklat ny metodik för övervakning av fostrets elektromekaniska hjärtfunktion. Med dessa fynd har ett kliniskt program skapats som erbjuds kvinnor med högriskgraviditeter. De har nyligen visat att detta omhändertagande leder till att hjärtblock kan upptäckas i tid för behandling, att det med behandling går att återställa en normal hjärtrytm, och att dödligheten stannat på 4% jämfört med de 20-30% som rapporterats internationellt. Man har även studerat hur mödrarna och familjen upplever situationen och erbjudit ett hem-monitoreringsprogram för att kunna få en mer frekvent övervakning av fostrets hjärta under den period av graviditeten då hjärtblocket brukar debutera.

- Den forskning som vi uppmärksammar idag har skett i nära samverkan med patienter, och möjliggjort för vården att rädda liv. Wahren-Herlenius och Sonessons samarbete har varit en förutsättning för framgång och har stor betydelse för patienters liv och hälsa.  Nu är det upp till andra länder att dra lärdom av detta sätt att arbeta med patienter som har Sjögrens syndrom eller SLE, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

- Det är en stor ära då vi jobbat med det här i många år och det glädjer mig särskilt att mindre vanliga sjukdomar uppmärksammas och får stöd. Vårt arbete bidrar till att ge kvinnorna och deras barn ett förbättrat medicinskt omhändertagande och att barnen i slutändan får en god hjärtfunktion, säger Marie Wahren-Herlenius.

- Jag känner mig överraskad, hedrad och glad för att på detta sätt uppmärksammas för de erfarenheter som jag gjort då jag försökt hjälpa de gravida kvinnor där deras ofödda barn drabbats, eller riskerat att drabbas av medfött hjärtblock. Även om medfött hjärtblock är ovanligt har jag under 20 års tid kunnat utveckla diagnostiken, se hur fosterhjärtat påverkas av mammans antikroppar, hur hjärtblock utvecklas och svarar på behandling, samt få en bra bild av hur barnen klarar sig under uppväxten. Vi vet mer om risken med olika antikroppar, när blocken inträffar och faran är över, att vi kan påverka förloppet och att det går mycket bättre för barnen än vad det står i moderna läroböcker, säger Sven-Erik Sonesson.

Stipendiet delas ut i samband Svensk Reumatologisk Förenings Årsdag som sker digifysiskt den 25 september 2020.
 

Om Marie Wahren-Herlenius

Marie Wahren-Herlenius är professor och tillträdande prefekt, Institutionen för Medicin vid Karolinska Institutet, Solna. Hennes forskargrupp arbetar med att försöka förstå den patogena processen vid både Sjögrens syndrom och hjärtblock för att kunna utveckla metoder för att förebygga, diagnostisera och behandla dessa sjukdomstillstånd.
 

Om Sven-Erik Sonesson

Sven-Erik Sonesson är pensionerad men forskningsaktiv professor och överläkare i barnkardiologi vid Karolinska Institutet. Som kliniskt verksam barnkardiolog var han sedan början av 90-talet ledande i uppbyggnaden av den fosterkardiologiska verksamheten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Hans genomgående intresse har varit att utveckla fosterekokardiografiska tekniker att diagnosticera hjärtarytmi och hjärtfunktion. I slutet på 90-talet påbörjades ett forskningssamarbete kring medfödda autoantikroppsmedierade hjärtblock med Marie Wahren-Herlenius forskargrupp.
 

Om Stipendiet till Nanna Svartz minne

Sedan 1999 delar Pfizer och Reumatikerförbundet årligen ut ett stipendium för framstående reumatologisk forskning. Utmärkelsen är instiftad för att hedra Sveriges första kvinnliga professor i medicin, Nanna Svartz, som utvecklade ett av världens första anti-inflammatoriska läkemedel mot reumatism.
 

Stipendiet har tidigare gått till:

2019 – Inger Gjertsson och Christopher Sjöwall, Göteborg och Linköping

2018 - Meliha C Kapetanovic, Lund

2017 - Iva Gunnarsson, Stockholm

2016 - Kaisa Mannerkorpi, Göteborg

2015 - Elisabet Svenungsson, Stockholm

2014 - Stefan Bergman, Spenshult

2013 - Pierre Geborek, Lund

2012 - Solveig Wållberg-Jonsson, Umeå

2011 - Charlotte Ekdahl, Lund

2010 - Lennart Jacobsson, Malmö

2009 - Hans Carlsten, Göteborg

2008 - Tore Saxne, Lund

2007 - Eva Kosek, Stockholm

2006 - Thomas Skogh, Linköping

2005 - Solbritt Rantapää Dahlqvist, Umeå

2004 - Christina H. Stenström, Stockholm

2003 - Ingiäld Hafström, Stockholm

2002 - Ingrid Lundberg, Stockholm

2001 - Ola Nived och Gunnar Sturfelt, Lund

2000 - Björn Svensson, Helsingborg

1999 - Kerstin Eberhardt, Lund


Om Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med cirka 46 000 medlemmar. Förbundet företräder Sveriges över en miljon personer som har en reumatisk sjukdom, fibromyalgi eller artros. Sedan 1945 arbetar man med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen, och med att påverka beslutsfattare på alla nivåer. Genom Reumatikerförbundets forskningsfond stödjer man forskning för att hitta lösningen på reumatismens gåta. De senaste fem åren har man delat ut över 100 miljoner kronor till forskning. www.reumatiker.se
​​​​​​​

Sven-Erik Sonesson, professor emeritus, barnkardiologi vid Karolinska Institutet och Marie Wahren-Herlenius, professor i experimentell reumatologi

Reumatism


​​​​​​​

Relaterade artiklar

Innovation & Samarbete

An Accord for a Healthier World - för att minska ojämlikheter i hälsa i världen

Pfizer lanserar nu “An Accord for a Healthier World”

Läs mer

Innovation & Samarbete

Maria Ekholm och Ioannis Zerdes tilldelas nytt onkologistipendium för forskning inom bröstcancer

Maria Ekholm, överläkare i onkologi vid Länssjukhuset Ryhov, och Ioannis Zerdes, ST-läkare inom onkologi vid Karolinsk

Läs mer

Innovation & Samarbete

Helena Lindberg tilldelas Pfizers och SILFs stipendium för forskning om infektion på hjärtklaffarna

Helena Lindberg överläkare vid infektionskliniken i Halmstad får Pfizers och Svenska Infektionsläkarföreningen (SILFs) 

Läs mer

Se fler artiklar
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.