För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
HemOm PfizerAktuelltNyheterPfizer stödjer behovet av en ny ekonomisk ...Pfizer stödjer behovet av en ny ekonomisk modell för innovativa antibiotikaInnovation & Samarbete

2021-02-16

EU-kommissionen och även regeringen har identifierat behovet av ny ekonomisk modell för innovativa antibiotika. På Pfizer kan vi bara understryka betydelsen av det. Antibiotikaresistens är ett globalt hot mot folkhälsan, och behovet av att nya antibiotika utvecklas är stort.

I EU-kommissionens läkemedelsstrategi för Europa adresseras problemen med antimikrobiell resistens och man föreslår nya typer av incitament för nya antimikrobiella medel. I december presenterade regeringen en uppdaterad svensk strategi för arbetet mot antibiotikareistens. Målsättningen med strategin är att öka kunskapen för att kunna förebygga och bekämpa bakterieinfektioner och antibiotikaresistens med nya metoder. Bland annat vill man: 

  • Genomföra insatser för att överbrygga gapet mellan grundforskning och kommersialisering, eller annan tillämpning av forskningsresultat. 

  • Medverka till framtagande av kunskap om nya affärsmodeller och ekonomiska styrsystem, för att förbättra tillgänglighet till antibiotika samt stimulera utvecklingen av nya antibiotika och andra behandlingsalternativ. 

Pfizer delar EU-kommissionens och regeringens bedömning. Det behövs nya former av incitament för innovativa antimikrobiella medel (incitamentsmodeller) för att möta det stora hotet mot folkhälsan som antibiotikaresistens utgör.  

Konsekvensen av att antibiotika inte värderas utifrån det värde de tillför samhället är att innovationstakten avstannar. Det begränsar utvecklingen av potentiellt livräddande produkter och vi får allt färre alternativ att behandla allvarliga infektioner. 

Ny ersättningsmodell som utgår från värdet 

Ersättningsmodellen för antibiotika behöver göras om från grunden. I stället för att betala för den volym som hälso- och sjukvården använder ska ersättningen utgå från det värde som respektive läkemedel har för vården, frikopplat från volym.  

För att uppnå Folkhälsomyndighetens mål med att säkra tillgången till vissa medicinskt särskilt viktiga antibiotika genomförs nu en pilotstudie för att testa en ny ersättningsmodell i detta syfte. Pfizer valde att inte lämna anbud i upphandlingen för pilotstudien då ersättningen inte var värdebaserad.  

Vanliga hälsoekonomiska utvärderingsmodeller på antibiotika blir oftast missvisande då de inte fångar värdet av en behandling. I en traditionell kostnadseffektivitetsanalys mäts värdet av att ersätta ett befintligt läkemedel med ett nytt. För antibiotika betyder det värdet av ett nytt antibiotikum, i jämförelse med ett samhälle utan detta antibiotikum för just dessa patienter.  

Antibiotika bör istället bedömas utifrån en modell som mäter värdet av att kunna undvika resistensutveckling. Det handlar om att mäta värdet av att motverka antibiotikaresistens och ha tillgång till fungerande antibiotika. En sådan modell tar hänsyn både till de patienter som behöver behandling idag och till framtida patienter. 

En ny ersättningmodell skulle gynna alla parter: 


Pfizer har länge varit verksamma inom infektionsområdet och forskar och utvecklar vaccin, antibiotika och andra läkemedel för att förebygga och behandla infektionssjukdomar samt att tillhandahålla genombrottsbehandlingar till patienter. Vår ambition är att bidra konstruktivt till att nå EU-kommissionens och regeringens mål. 

Läs mer om vårt arbete mot antimikrobiell resistens här.

AMR ACTION FUND

Pfizer bidrar med hundra miljoner amerikanska dollar till nystartade AMR Action Fund för att möta det stora globala behovet av nya antibiotika på grund av den snabba ökningen av antibiotikaresistenta infektioner.

Läs mer

Antibiotikaresistens


​​​​​​​

Relaterade artiklar

Innovation & Samarbete

Pfizer stödjer behovet av en ny ekonomisk modell för innovativa antibiotika

EU-kommissionen och även regeringen har identifierat behovet av ny ekonomisk modell för innovativa antibiotika. På Pfizer kan vi bara understryka b

Läs mer

Värdet av Läkemedel

Agera nu för att undvika nästa stora folkhälsokris

För många av oss har coronapandemin varit den enskilt största krisen vi genomlevt

Läs mer

Innovation & Samarbete

Pfizer ansluter till samverkansplattformen PLATINEA som arbetar med antibiotikafrågor 

Allt fler bakterier blir resistenta mot olika sorters antibiotika och vården och patienter behöver tillgång till flera olika preparat

Läs mer

Se fler artiklar
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.