För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
HemOm PfizerAktuelltNyheterPfizers inspel till Vårdansvarskommitténs öppna konsultation

Pfizers inspel till Vårdansvarskommitténs öppna konsultation

Patient & hälsa

2024-01-30

Som ett forskande läkemedelsföretag och en av de största leverantörerna av läkemedel och vacciner till den svenska hälso- och sjukvården, välkomnar Pfizer Vårdansvarskommitténs uppdrag om att ta fram beslutsunderlag som möjliggör införande av ett statligt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården. 

Läkemedel är en bärande del av hälso- och sjukvårdssystemet och läkemedelsföretagens verksamhet är därför avgörande för att patienter ska få tillgång till läkemedel och vacciner som kan förbättra deras hälsa och livskvalitet. Nedan finns en sammanfattning av några av de inspel som Pfizer har gett till Vårdansvarskommittén och som vi menar belyser hur ett nationellt ansvar kan bidra till att skapa en bättre och mer jämlik vård för alla patienter i Sverige.

Inkludera samhällsekonomiska perspektiv i pris- och subventionsbeslut

Vi betonar vikten av att det samhällsekonomiska perspektivet bör inkluderas i prissättnings- och subventionsbesluten eftersom dagens prissättning av läkemedel och vacccin inte återspeglar deras samhällsvärde. Detta trots att de utöver att dämpar kostnaden för hälso- och sjukvården genom att förebygga sjukdom, samt hjälpa människor som är drabbade av sjukdom att leva ett längre och friskare liv, också minskar kostnader kopplade till exempelvis sjukskrivningar och produktionsbortfall.

Nationella behandlingsrekommendationer och strukturer för uppföljning av behandlingsutfall

Det är angeläget att nationella behandlingsrekommendationer ges företräde framför det regionala självstyret för att säkerställa att patienter får en jämlik tillgång till nya läkemedel oavsett var i landet de bor. Därtill är införande av nationella strukturer för uppföljning av behandlingsutfall och kvalitet viktigt för att säkerställa att patienterna får tillgång till de mest effektiva läkemedlen och behandlingarna.

Nationell finansieringsmodell i väntan på hälsoekonomisk bedömning  

För patienter med mycket svår sjukdom kan det vara livsavgörandet att få snabb tillgång till subventionerad läkemedelsbehandling. Det är därför oroande att tiden det tar för ett läkemedel att nå patienter i Sverige efter att det fått godkännande av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) ökar. Vid svåra sjukdomar är det därför angeläget att introducera ett så kallat ”funded early access program”, en nationell finansieringsmodell som träder i kraft  i direkt anslutning till EMA godkännande och är aktiv i väntan på hälsoekonomisk bedömning. Det är också angeläget att beslutsprocessen kring rekommendation av klinik-läkemedel blir tidsatt likt den för förmånsläkemedel och att Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) ges ökade resurser som möjliggör ett sådant förfarande.

Förutsättningar för forskning och kompetensutveckling

Ökad möjlighet för vårdpersonal att vara aktiva inom kliniska prövningar tillsammans med jämlika villkor för kompetensutbildning för vårdpersonal i samtliga regioner skulle främja en god kompetensförsörjning och tillgång till nya läkemedel och behandlingar i hela landet.

Brett nationellt vaccinationsprogram för vuxna

Vaccin skulle kunna spela en betydligt större roll i att avlasta sjukvården, underlätta vårdplatsbrist och förbättra tillgängligheten till vård för patienter med skador och sjukdomar som inte går att undvika. Detta genom att låta nya vaccin genomgå en liknande och tidsatt process som den för subventionsbeslut av förmånsläkemedel vid TLV samt genom att införa ett brett nationellt vacciantionsprogram för den vuxna befolkningen. 

Avslutningsvis vill vi betona att det är viktigt att skapa en nationell styrning som möjliggör anpassning utifrån lokala förutsättningar och att vårdprofessionen ges möjlighet att påverka den lokala organisationen och vårdens utförande.

Företagsnyheter

Våra senaste artiklar

Se fler artiklar
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.