För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
HemOm PfizerAktuelltNyheterPris för patientnära forskning om axial spondylartritPris för patientnära forskning om axial spondylartritInnovation & samarbete

2022-09-15

Redan 2008 började Helena Forsblad d’Elia att engagera forskningspartners för att få ett tydligt patientperspektiv i sina studier. Genom sin patientnära forskning bidrar hon på ett betydande sätt till att många människor med reumatisk sjukdom får en förbättrad livskvalitet. Nu belönas hon med Reumatikerförbundets och Pfizers stipendium på 150 000 kronor.

Reumatikerförbundet och Pfizer delar gemensamt ut ett stipendium till minne av Sveriges första kvinnliga professor i medicin, Nanna Svartz. Årets stipendium ges till Helena Forsblad d’Elia, professor i reumatologi vid Göteborgs universitet och överläkare vid reumatologkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Helena Forsblad d’Elia har en lång forskningskarriär och innehar sedan 2020 en kombinationsprofessur i reumatologi vid Göteborgs Universitet. Hon blev tidigt intresserad av kliniska frågeställningar och speciellt skelettpåverkan vid reumatisk sjukdom. Helena Forsblad d’Elia beskrev till exempel tidigt sambandet mellan den periartikulärt nedsatta bentätheten och generaliserad osteoporos vid reumatoid artrit. Hon har därefter främst gjort banbrytande insatser inom forskning av axial spondylartrit.

Helena Forsblad d’Elia arbetar även med implementering av ny kunskap, till exempel genom riktlinjearbete. Hon är djupt involverad i handledning och undervisning och är en förebild för den kommande generationen forskare och läkare.

- Det känns väldigt roligt att få detta stipendium av vår patientförening Reumatikerförbundet i samarbete med Pfizer. Det är ett slags erkännande som bidrar till att lyfta forskningen om axial spondylartrit. Som göteborgare känns det också extra kul att få stipendiet just vid Reumadagarna i Göteborg, säger Helena Forsblad d’Elia.

Stipendiet delades ut den 14 september 2022 i samband med Reumadagarna i Göteborg.
 

Om Nanna Svartz-stipendiet:

Syftet med stipendiet är att uppmuntra patientnära forskning i Sverige, samt bidra till ökat intresse och kännedom om den reumatologiska forskningen bland sjukvårdspersonal, beslutsfattare och allmänheten.
 

Hela motiveringen:

Professor och överläkare Helena Forsblad-d’Elia har en lång forskningskarriär och innehar sedan 2020 en kombinationsprofessur i reumatologi vid Göteborgs Universitet. Hon blev tidigt intresserad av kliniska frågeställningar och speciellt skelettpåverkan vid reumatisk sjukdom. Helena beskrev sambandet mellan den periartikulärt nedsatta bentätheten och generaliserad osteoporos vid reumatoid artrit. Hon har därefter främst gjort banbrytande insatser inom forskning av axial spondylartrit vad gäller riskfaktorer för sjukdomsutveckling, nedsatt livskvalitet samt skelettpåverkan. Forskningen har varit baserad på såväl väldefinierade kohorter av patienter med Ankyloserande Spondylit som på nationella registerstudier. Forskningen som vunnit internationell uppmärksamhet har hela tiden varit grundad på patientnära frågeställningar och har involverat forskningspartners sedan 2008. Hennes pågående och planerade projekt kommer få stor betydelse för förbättrad livskvalitet för många patienter med reumatiska sjukdomar, i synnerhet de med AS diagnos.

Helena har i ett nationellt perspektiv i över ett decennium förutom att vara ledande forskare inom detta område, även aktivt arbetat med implementering av ny kunskap genom såväl läroboksförfattande, som expert i Socialstyrelsens riktlinjearbete och genom sitt arbete med de årliga uppdateringarna av Svensk Reumatologisk Förenings behandlingsriktlinjer. Helena bedriver fortsatt sin forskning med longitudinell uppföljning av patienter med axial spondylartrit, med syfte att på ett unikt sätt undersöka hur sjukdomen samverkar med det naturliga åldrandet. Hon har en stor handledningserfarenhet och är fortsatt djupt involverad i undervisning av studenter, yngre kolleger och doktorander.

Sammanfattningsvis har Helena haft stor betydelse för ett förbättrat omhändertagande av patienter med axial spondylartrit och är ett föredöme i att bedriva patientnära forskning, både genom sina tidigare insatser och i sitt nuvarande arbete.​​​​​​​

Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.