För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
HemOm PfizerAktuelltNyheter

Så ser Pfizer på utredningen om kliniska prövningar

Så ser Pfizer på utredningen om kliniska prövningar

Kliniska prövningar

2023-10-20

Kliniska prövningar i Sverige är avgörande för både patienter och life science-branschen

För svenska patienter är det helt avgörande att kliniska prövningar genomförs i Sverige eftersom de då kan få tillgång till nya innovativa behandlingar i ett tidigt skede. Kliniska prövningar utvecklar hälso- och sjukvården och stimulerar Life Science-sektorn.

Pfizer har en stolt historia av kliniska prövningar i Sverige och svenska kliniker deltar i forskning inom fyra av Pfizers sex globala terapiområden. I juni 2022 tillsatte regeringen en utredning för att lämna förslag på åtgärder för att öka antalet kliniska prövningar, särskilt företagsinitierade läkemedelsprövningar.

Spela videon ovan för att höra Jonas Ålebring, medicinsk direktör på Pfizer AB, om värdet av kliniska prövningar – i Sverige.

Regeringens pågående utredning innehåller flera viktiga förslag för att förbättra förutsättningarna att göra kliniska prövningar i Sverige och Pfizer understryker vikten av att de genomförs skyndsamt.

Oroande trend med färre kliniska prövningar i Sverige

I utredningen beskrivs hur antalet kliniska prövningar som utförs i Sverige sjunker. De främsta orsakerna är svag nationell samordning, svårigheter för genomförande och hinder i lagstiftningen.

 

 

Pfizer känner igen utmaningarna som beskrivs och oroas över att Sverige blir mindre attraktivt för klinisk forskning.

SweTrial – stärkt samverkan mellan akademi, industri, vården och patienter

Ett av utredningens huvudförslag är att införa SweTrial, ett nationellt partnerskap där hälso- och sjukvården, läkemedelsbolag och myndigheter samverkar inom kliniska prövningar. Pfizer håller med om att en nationell kraftsamling är nödvändig för att möta behoven som beskrivs i utredningen och för att vända den negativa trenden för kliniska prövningar.
De tydligare ansvarsområden som föreslås gör det lättare att samarbeta och att följa upp verksamheten. Det är också viktigt att satsa på hälso- och sjukvårdens möjligheter att genomföra kliniska prövningar. Framförallt ser vi att prövningsenheterna behöver mer resurser, men utan att det påverkar patienter negativt.

Inför nya möjligheter och undanröj hinder

I utredningen beskrivs flera hinder och krav i regelverk som tillsammans gör det svårare att genomföra kliniska prövningar i Sverige. Ett exempel är att viss information i en ansökan för en klinisk prövning behöver finnas på svenska, till skillnad från andra länder där bara informationen som delges försökspersoner behöver vara på landets språk.

Att rekrytera patienter snabbt är avgörande för att kunna genomföra kliniska prövningar effektivt. I utredningen föreslås det att vårdgivare får möjlighet att direkt kontakta patienter som identifierats genom sökning i journaler eller register, med en intresseförfrågan att delta. Pfizer menar att det skulle göra det lättare för patienter att delta i kliniska prövningar och på så sätt få tillgång till nya innovativa behandlingar, oavsett var i landet patienten bor. 

Förslagen i utredningen är viktiga steg som gynnar både patienter och stärker Sveriges globala konkurrenskraft för klinisk forskning. Om vi ska vända den negativa trenden är det viktigt att vi börjar nu. Vi står redo!

Läs Pfizers remissvar till Klimat- och näringslivsdepartementet angående kliniska prövningar på Regeringskansliets hemsida.

Läs remissvaret här

Kliniska studier är en viktig
del av verksamheten på Pfizer

När vi planerar våra studier är det viktigt för oss att ha med patienter i hela processen så att vi kan utveckla läkemedel som är relevanta för patienterna.

Läs mer här

Kliniska prövningar

Våra senaste artiklar

Se fler artiklar
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.