För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
HemOm PfizerAktuelltNyheterStora framsteg inom cancerforskningen ger hopp för framtiden

Stora framsteg inom cancerforskningen ger hopp för framtiden

Värdet av läkemedel

2024-05-30

Cancer är en av vår tids största hälsoutmaningar och påverkar oss alla på något sätt. Varje år drabbas miljontals människor runt om i världen av denna sjukdom. Om 15 år beräknas 100 000 personer i Sverige drabbas per år, vilket innebär en fördubbling från idag. Trots detta finns det anledning till hopp och optimism. Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts inom cancerbehandling, och ännu fler innovationer och genombrott är på väg. I den här artikeln tar vi upp både de senaste framstegen och utmaningarna inom cancerbehandling samt hur vi tillsammans kan arbeta för att skapa en ljusare framtid för alla som kämpar mot denna sjukdom.

Thomas Wahlgren, medicinskt ansvarig för onkologi, Pfizer Sverige

Jonas Ålebring, medicinsk direktör, Pfizer Sverige

Pfizers mål är inte bara att behandla cancer, utan även förstå den bättre. Vårt mål är att accelerera utvecklingen av nya behandlingar och terapier med en strategi som utgår från flera angreppssätt:

Genomik och precisionsterapi

Ett av de mest spännande framstegen inom cancerforskning är användningen av genetisk information för att skräddarsy behandlingar. Genom att analysera en patients DNA kan forskare identifiera specifika mutationer som driver tumörtillväxt. Denna kunskap gör det möjligt att utveckla precisionsterapier som riktar in sig på dessa mutationer och därmed ökar effektiviteten av behandlingen samtidigt som biverkningar minskar. Genomik har potentialen att revolutionera hur vi behandlar cancer och förbättra prognosen för många patienter.

Immunterapi

Immunterapi är en annan banbrytande metod som innebär att man använder kroppens eget immunsystem för att bekämpa cancerceller. Genom att stimulera immunsystemet kan man öka dess förmåga att känna igen och attackera cancerceller, och det kan göras på flera olika sätt, bl.a. med antikroppar som hämmar cancercellernas bromsande effekt på immunsystemet eller som binder ihop immunceller med specificerade tumörceller. Immunterapi har visat sig vara effektivt vid behandling av olika cancerformer, som exempelvis melanom, lungcancer och njurcancer. Det har också i vissa fall visat sig ge långvariga resultat och förbättrat överlevnaden avsevärt för vissa patienter.

Tidig upptäckt och screening

En annan viktig aspekt av cancerforskning är att hitta sätt att upptäcka sjukdomen i ett tidigt skede. Ju tidigare cancer upptäcks, desto större är chansen att behandlingen blir framgångsrik. Forskare arbetar med att utveckla nya metoder för screening och diagnostik, inklusive användning av biomarkörer och avancerade bildtekniker. Dessa framsteg kan hjälpa till att identifiera cancerceller innan de sprider sig och därmed öka möjligheterna till bot.

Kombinationsbehandlingar

En annan spännande utveckling inom cancerforskning är användningen av kombinationsbehandlingar. Genom att kombinera olika behandlingsmetoder, såsom kirurgi, strålning, kemoterapi, immunterapi och målinriktade terapier, kan man öka chanserna till framgång. I vissa fall kan man paketera kombinationen i samma läkemedel, vilket är fallet med vissa typer av sk antikropp-läkemedelskonjugat (ADC). Kombinationsbehandlingar kan således förbättra överlevnaden för patienter men också minska risken för och fördröja behandlingsresistens.

Utmaningar inom cancerbehandling

Trots framstegen finns det fortfarande utmaningar som behöver adresseras. En av dessa utmaningar är tillgången till behandling. Det finns skillnader i vården mellan olika regioner och tyvärr begränsas ibland tillgången till behandling beroende på var i landet patienten bor. Det är viktigt att arbeta för att undanröja dessa hinder och se till att rätt behandling når rätt patient i rätt tid, oavsett omständigheter.

Även om överlevnaden har förbättrats för många typer av cancer, finns det fortfarande cancerformer där prognosen är dålig. Därför är det viktigt att fortsätta investera i forskning och innovation för att hitta nya sätt att förebygga, diagnostisera och behandla cancer.

Pfizers engagemang inom cancer

Trots utmaningarna ser framtiden för cancerbehandling ljus ut. Pfizer gör betydande investeringar inom onkologi där vårt mål är att fördubbla överlevnaden till år 2040 inom många av världens dödligaste cancerformer. På global nivå har vi idag drygt 50 pågående cancerstudier i olika faser och räknar med att ha fler än 25 potentiella nya behandlingar inom de närmaste fem åren.

Genom att fortsätta forska, samarbeta och investera i innovation kan vi skapa en framtid där cancer inte längre behöver vara en dödsdom, utan en sjukdom som kan kontrolleras och behandlas.

För att nå våra mål måste vi arbeta tillsammans med vårdgivare, beslutsfattare, patientföreträdare och andra partners. Dessa samarbeten är avgörande för att accelerera utvecklingen av nya behandlingar och terapier. Genom att ha ett fortsatt fokus på patientens behov är vi fast beslutna att leda vägen mot en mer hoppfull framtid för alla som berörs av cancer.

Thomas Wahlgren, medicinskt ansvarig för onkologi, Pfizer Sverige
Jonas Ålebring, medicinsk direktör, Pfizer Sverige
 

Cancer 

Våra senaste artiklar

Se fler artiklar
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.