För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
HemOm PfizerAktuelltNyheterTre får dela på nytt stipendium för migränforskning

Tre får dela på nytt stipendium för migränforskning

Innovation & Samarbete

2024-05-15

Bodil Karlsson, fil. dr Psykologi, forskare Samhällsbyggnad, RISE, Andreas Larsson, fil. dr Psykologi, universitetslektor psykologi och socialt arbete vid Mittuniversitetet och Caroline Ran, med. dr, forskningsspecialist på Centrum för Klusterhuvudvärk, Karolinska Institutet får Pfizer och Svenska Huvudvärkssällskapets nyinstiftade forskningsstipendium inom migrän. De får dela på stipendiet på 200 000 kronor för forskning som kan vara till stor nytta för migränpatienter.

Från vänster: Andreas Larsson, Caroline Ran, Bodil Karlsson.

Pfizer och Svenska Huvudvärkssällskapets (SHS) nyinstiftade stipendium till stöd för forskning inom migrän syftar till att uppmuntra patientnära forskning i Sverige inom migränområdet. Bodil Karlsson, Andreas Larsson och Caroline Ran är först ut att tilldelas detta stipendium för deras respektive forskning inom migränområdet. Stipendiet delades ut vid SHS årsmöte i Halmstad den 14 maj.

– Migränforskning är ett högprioriterat område för SHS. Även om migrän klassas som ett folkhälsoproblem är okunskapen om sjukdomen stor och det finns ett stort behov av att skapa bättre förutsättningar för omhändertagandet av migränpatienter. Vi fäster stor tilltro till dessa projekt som kan belysa olika aspekter av migränsjukdomen och ny kunskap kan vara till stor nytta för våra patienter/medborgare med migrän, säger Lars Edvinsson, ordförande i SHS.

– Forskning ligger till grund för utvecklingen av de terapiområden vi är aktiva inom och vi är glada över att kunna samverka med SHS genom att stödja patientnära forskning inom migränområdet, säger Johan Holm, senior medicinsk rådgivare på Pfizer.

Årets stipendiater är 

Bodil Karlsson – fil Dr. Psykologi, forskare Samhällsbyggnad RISE

Bodil Karlsson (Foto: Jan Torbjörnsson)

Hur miljövänlig ljusdesign kan påverka livet för migränpatienter – inom projektet ska en översikt av vetenskaplig forskning kring ljusets effekt på migrän och hur man genom medveten design kan skapa arbets- och livsmiljöer som stödjer migränpatienters behov göras. Målet med projektet är att genom kunskapsspridning inte bara höja livskvaliteten för individer, utan också bidra till en hållbar framtid ur både social och ekonomisk synvinkel och visa hur vetenskaplig forskning kan transformeras till praktiska lösningar som gagnar samhället i stort.

Andreas Larsson, Fil Dr., Leg. Psykolog, Universitetslektor, Psykologi och Socialt arbete, Mittuniversitetet 

Andreas Larsson (Foto: Lena Werner)

Individualiserad migränbehandling – genom att använda den nyligen introducerade Process-Based Assessment Tool (PBAT) i kombination med Ekologiska Ögonblicksuppskattningar (EMA) ska han systematiskt utvärdera och analysera de psykologiska och beteendemässiga processerna som är inblandade i migrän. Projektet är inriktat på att identifiera specifika processer som kan vara mål för framtida processbaserade interventioner. Målet är att möjliggöra utveckling av individualiserade behandlingsplaner som inte bara lindrar symtom utan även förbättrar patienternas livskvalitet.

Caroline Ran, PhD, forskningsspecialist på Centrum för Klusterhuvudvärk, Karolinska institutet

Caroline Ran (Foto: Katrin Wellfelt)

Samband mellan migrän och psykisk ohälsa – Genomföra en kartläggning av behandling, livskvalitet, hälsa och samsjuklighet hos patienter med migrän i Sverige med särskilt fokus på psykisk ohälsa.

Genom att samla in data relevant för att få kunskap om hälsa och sjuklighet, sömn, livsstil, utbildning och arbetsliv från personer med migrän kunna genomföra en analys av dessa parametrar och jämföra resultat med andra huvudvärksdiagnoser. Målet är att få ett bättre helhetsgrepp kring situationen för vuxna huvudvärkspatienter i Sverige med avseende på hälsa och livskvalitet.

Från vänster: Johan Holm, senior medicinsk rådgivare Pfizer, Lars Edvinsson, ordf. Svenska Huvudvärkssällskapet, Bodil Karlsson, forskare RISE och Mattias Linde, vice ordf. Svenska Huvudvärkssällskapet.

Om migrän

Mer än en miljard människor världen över, och ca 1,4 miljoner svenskar, lider av migrän. Migrän kännetecknas av invalidiserande attacker som varar i fyra till 72 timmar med flera symtom, inklusive pulserande oftast ensidig huvudvärk av måttlig till svår intensitet som kan associeras med illamående eller kräkningar och/eller känslighet för ljud (fonofobi) och ljuskänslighet (fotofobi). Det finns ett betydande otillfredsställt behov av tillgång till nya behandlingar.

Om Pfizer och Svenska Huvudvärkssällskapets stipendium

Från och med i år delar Pfizer och Svenska Huvudvärkssällskapet (SHS) ut ett stipendium till stöd för forskning eller utvecklingsprojekt kopplat till migrän och syftar till att uppmuntra patientnära forskning i Sverige inom migränområdet. Stipendiet kan tillfalla en till tre sökande och den sammanlagda stipendiesumman kan som mest uppgå till 200 000 kronor. Uppföljning av hur stipendiet har använts skall skriftligen redovisas inom ett år till SHS styrelse.

Om Svenska Huvudvärkssällskapet

Svenska Huvudvärkssällskapet (före detta Svenska Migränsällskapet) bildades 1968 som en sammanslutning främst för verksamma inom sjukvården som har intresse av migrän och annan huvudvärk. Svenska Huvudvärkssällskapet har till syfte att främja forskning och öka kännedom om migrän och andra huvudvärksformer. Sällskapet ingår i European Headache Federation och International Headache Society.

Läs mer på: Huvudvärkssällskapet (huvudvarkssallskapet.se)

Referenser

Forskning

Våra senaste artiklar

Se fler artiklar
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.