Kontakta ossWebbsida för vårdenPressrumJobba hos ossKontakta oss
HemOm PfizerAktuelltNyheterTre får dela på Pfizers infektions...Tre får dela på Pfizers infektionsstipendium 2021Innovation & Samarbete

2021-09-22

Varje år delar Pfizer tillsammans med Svenska Infektionsläkarföreningen ut ett stipendium på 75 000 kronor för att stödja klinisk forskning inom infektionssjukdomar. I år får tre stipendiater 25 000 kr var. Det är Nelly Kanberg för forskning om Covid-19 och påverkan på centrala nervsystemet, Johanna Kuhlin om multiresistent tuberkulos och Lisa Labbé Sandelin om ovanliga fästingsjukdomar.


Stipendiet delades ut vid Infektionsveckan och Mikrobiologiskt möte Online den 16 september, 2021.

Årets stipendiater är:Nelly Kanberg - Covid-19 och påverkan på centrala nervsystemet

Nelly Kanberg, ST-läkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, uppmärksammas för forskning om ”Covid-19 i det centrala nervsystemet: biomarkörer för inflammation och neurodegeneration, bilddiagnostik och kognitiv status”. Målet med doktorandprojektet är att erhålla en ökad insikt i kopplingen mellan SARS-CoV-2 och eventuell neurodegenerativ påverkan som i förlängningen skulle kunna leda till ökad sårbarhet för demenssjukdomar inklusive Alzheimers sjukdom. 

- Jag är tacksam för förtroendet som jag har fått från Pfizer och Svenska Infektionsläkarföreningen. Det är väldigt roligt att min forskning uppmärksammas. Jag ser fram emot att dela med mig av forskningsresultat inom en nära framtid, säger Nelly Kanberg.

Johanna Kuhlin - multiresistent tuberkulos

Johanna Kuhlin, specialistläkare infektionssjukdomar vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, får stipendiet för sitt arbete ”Ny diagnostik och farmakologiska strategier för individualisering av behandling av multiresistent tuberkulos”. Projektet innehåller bl a en valideringsstudie av filterpapperteknik för att kunna mäta koncentrationer av andrahandsläkemedel vid multiresistent tuberkulos. Man har visat att över 50% av linezolidbehandlade personer i multiresistensstudien hade biverkningar i form av benmärgsdepression, polyneuropati eller optikusneurit vilket visar på behov av farmakologiska och kliniska prediktorer för biverkningar av linezolid vilket projektet syftar till.

Ett annat projekt omfattar förbättrade diagnostiska metoder för resistensbestämning av andrahandsläkemedel vid multiresistent tuberkulos med användning av helgenomsekvensering.

- Stipendiet kommer stödja mig i min fortsatta forskning om multiresistent tuberkulos. Trots att vi sedan 80 år känt till läkemedelsbehandling för tuberkulos ger vi idag fortsatt en mycket lång behandling med svåra biverkningar för multiresistent tuberkulos. Därför är jag glad att få bidra till hur vi kan förbättra behandlingen och tackar för förtroendet, säger Johanna Kuhlin.

Lisa Labbé Sandelin - ovanliga fästingsjukdomar

Lisa Labbé Sandelin, överläkare vid Smittskydd och vårdhygien, Region Kalmar län och doktorand vid Uppsala Universitet, för studien om ”Ovanliga fästingburna infektioner hos personer som är blodgivare i sydöstra Sverige.” Doktorandprojektet syftar till att studera förekomsten av ovanliga fästingburna infektioner hos fåglar och hos människor i sydöstra Sverige. Man har tidigare visat att förekomsten av Neoehrlichia mikurensis hos fästingar insamlade från infångade flyttfåglar var 2,1 % och att 2,0 % av fästingbitna individer i Sverige och på Åland fick neoehrlichios. Det är särskilt viktigt att diagnosticera dessa infektioner hos patienter som har riskfaktorer för att utveckla allvarlig och ibland dödlig sjukdom, till exempel hos immunsupprimerade.

- Jag är mycket glad och stolt över att min forskning uppmärksammas på detta sätt, säger Lisa Labbé Sandelin. Blodgivarstudien är den sista delen i min avhandling om ovanliga fästingburna infektioner. Vi undersöker förekomsten av Neoehrlichia mikurensis, Anaplasma phagocytophilum, Borrelia miyamotoi och Babesia spp hos omkring 1 000 blodgivare i Kalmar län. På så sätt kan vi se hur vanliga dessa fästingburna infektioner är i vår region och även belysa risken för smitta vid blodtransfusion. För patienter som har riskfaktorer för att utveckla allvarlig sjukdom är det extra viktigt att diagnosticera dessa infektioner. Behandlingen är i de flesta fall en kortare antibiotikakur. En diagnos kan dessutom innebära att patienten slipper en svårare behandling, till exempel med cytostatika, då symptomen ibland misstolkas som försämring av grundsjukdomen.

Om stipendiet

Varje år delar Pfizer tillsammans med Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse ut ett stipendium inom området infektionssjukdomar. Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen och används till forsknings- eller utvecklingsprojekt inom infektionsområdet. Stipendiet kan tilldelas mellan en till tre sökande. Årets stipendiebelopp uppgår till 75 000 kronor.

Covid-19Forskning

Relaterade artiklar

Innovation & Samarbete

An Accord for a Healthier World - för att minska ojämlikheter i hälsa i världen

Pfizer lanserar nu “An Accord for a Healthier World”

Läs mer

Innovation & Samarbete

#gemigtid – ett samarbete med Bröstcancerförbundet

Under de senaste åren har cancerforskningen gjort fantastiska framsteg.

Läs mer

Innovation & Samarbete

Samarbete mellan Zipline, Pfizer och BioNTech banar väg för leverans av mRNA-vacciner med drönare i Ghana

Zipline har framgångsrikt genomfört världens första långdistansleverans med drönare av vacciner som kräver ultrakyla

Läs mer

Se fler artiklar
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.