För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
HemOm PfizerAktuelltNyheterVaccin – en möjlighet att förebygga de vanligaste luftvägsinfektionerna och rädda liv

Vaccin  – en möjlighet att förebygga de vanligaste luftvägsinfektionerna och rädda liv

Patient & hälsaVärdet av läkemedel

2023-12-14

Med vinterns intåg är det lätt att bli smittad av luftvägsinfektioner eftersom vi spenderar mer tid inomhus. De som riskerar att drabbas hårdast är framför allt äldre där många behöver vårdas på sjukhus och till och med dör av luftvägsinfektioner varje år.

Några av de vanligaste luftvägsinfektionerna som sprids under vinterhalvåret är covid-19, influensa, RS-virusinfektion och lunginflammation. Under pandemin har störst fokus varit på covid-19, men de senaste två åren har också varit intensiva för RS-virus och influensa. Även spridningen av pneumokockinfektioner, den vanligaste orsaken till lunginflammation, ökar. Dessa luftvägsinfektioner orsakar inte bara stort lidande för de enskilda patienterna utan utgör även en stor belastning för vården i form av upptagna vårdplatser och kostnader för rehabilitering. Dessutom innebär de kostnader för samhället i stort i form av produktionsbortfall och kostnader för sjukskrivningar.

Bygger grunden för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

Prevention blir också viktigare att prioritera i takt med att äldre utgör en allt större andel av Sveriges befolkning och när hälso- och sjukvården larmar om brist på både vårdplatser och personal. Vaccin är ett viktigt verktyg i att skydda människor mot allvarliga sjukdomar och glädjande nog utvecklas det kontinuerligt nya vacciner för allt fler sjukdomar. Att lyckas hålla människor friska med hjälp av vaccin och andra hälsofrämjande insatser, i stället för att behandla efter att de har blivit sjuka, är framför allt en investering i enskilda människors hälsa men bygger också grunden för ett mer hållbart hälso- och sjukvårdssystem.

I Sverige har vi ett av världens mest välfungerande vaccinationsprogram för barn, med en täckningsgrad på drygt 97 procent. Men tyvärr saknas det ett nationellt vaccinationsprogram för den vuxna befolkningen. Covid-19 vaccinering och det mycket begränsade nationella vaccinationsprogrammet mot pneumokocker är förhoppningsvis ett första steg i att skapa ett brett vaccinationsprogram för äldre och andra riskgrupper. Men det finns flera andra effektiva vaccin som kan ge skydd mot andra luftvägsinfektioner, som idag inte täcks av något vaccinationsprogram.
 

Underutnyttjad resurs

WHO beskriver vacciner som en av ”sjukvårdens bästa investeringar” men idag är vacciner en underutnyttjad resurs. I Sverige når ingen region upp till WHOs mål om en 75-procentig täckningsgrad av vaccination mot influensa hos den äldre befolkningen. Även för vaccination mot covid-19 noteras en låg täckningsgrad för den aktuella påfyllnadsdosen. För vaccination mot pneumokocker och RS-virus saknas statistik. Det är tydligt att vaccin inte används tillräckligt som en preventiv åtgärd, framför allt när det gäller den äldre befolkningen och övriga riskgrupper.

Välfungerande struktur avgörande för hög vaccinationstäckningsgrad

För att uppnå en hög täckningsgrad är det avgörande med fungerande strukturer för vaccination. Framgångarna med det svenska barnvaccinationsprogrammet beror till stor del på att det finns en struktur för kallelser, genomförande och uppföljning. Detsamma gäller för vaccination mot covid-19 där vi under åren uppnått en hög täckningsgrad, även om det inte gäller den aktuella påfyllnadsdosen. Övriga luftvägssjukdomar där det finns effektiva vacciner för äldre och andra riskgrupper saknar en välfungerande struktur vilket leder till betydligt färre vaccinerade.

För Sveriges medborgares, och för hälso- och sjukvårdens skull, behövs större fokus på vacciner som en hälsofrämjande åtgärd. Det ligger också i linje med politiken på EU-nivå där strategier som syftar till att förbättra folkhälsan har ett stort fokus på prevention med särskild vikt på vaccinationer. Det är glädjande att det pågår en statlig utredning inom vaccinområdet och vi ser fram emot att ta del av de kommande förslagen. Det behövs en tydlig strategi för hur befintliga vacciner, och de som idag är under utveckling, ska användas. En tydlig strategi för vilka sjukdomar som ska förebyggas, vilka personer ska erbjudas vaccin, hur vaccinationen ska gå till och hur den ska följas upp.


Malin Parkler
VD, Pfizer SverigeKällor:

Vaccin

Våra senaste artiklar

Se fler artiklar
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.