För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
Arbetsgivare som gör skillnadSök jobb på Pfizer Global CareersHemOm PfizerJobba hos oss Arbetsgivare som gör skillnadPfizers strävan efter att bidra till hälsa inkluderar självklart även våra medarbetare. Som företag har vi ett stort ansvar för social hållbarhet; att skapa en välmående kultur och stödja en hälsosam arbetsmiljö.

Vi verkar för medarbetarnas välbefinnande och möjlighet att växa i sitt arbete genom hälsofrämjande aktiviteter, meningsfullt arbete och personlig utveckling.

På marknadsbolaget i Sverige satte vi som mål i början av 2023 att 80 procent av kollegorna ska känna psykologisk trygghet. En uppföljande enkätundersökning visar att 93 procent av medarbetarna känner psykologisk trygghet. På tillverkningsanläggningen i Strängnäs var målet att 75 procent av medarbetarna ska känna psykologisk trygghet och en uppföljande enkätundersökning visar att 71 procent av medarbetarna där upplever psykologisk trygghet och på enskilda avdelningar är siffran 85 procent. Tryggheten innebär ett gruppklimat med hög tillit, där medarbetarna vågar kommunicera ogenomtänkta såväl som genomtänkta idéer och öppet granska och konstruktivt kritisera dem. Vidare medför tryggheten att medarbetarna delar med sig och allt fler tar utrymme, till följd av en hög tolerans för att misslyckas. Pfizer har även arbetat med självorganisering för att underlätta för medarbetare att utöva självledarskap och känna frihet att prova nya arbetssätt och ta eget initiativ till förbättringar.

Vi vill säkerställa att vi är en arbetsplats där människor trivs och utvecklas genom regelbunden återkoppling från medarbetare och en kontinuerlig förbättringsprocess. Det hjälper oss att attrahera, utveckla och inspirera medarbetare, och visa att vi har en kultur där vi prioriterar välbefinnande och tillväxt högt. I Sverige genomförs så kallade pulsmätningar var tredje vecka som innebär att medarbetare anonymt svarar på frågor om hur de upplever sin arbetssituation. Mätningarna hjälper oss att följa hur organisationen mår och fånga upp händelser tidigt.

Till stöd i arbetet för att verka för välbefinnande finns även Pfizers globala standarder för miljö, hälsa och säkerhet. De beskriver vårt tillvägagångssätt för bedömning, utvärdering, eliminering och begränsning av hälso-, miljö- och säkerhetsrisker i verksamheten.

Vi främjar medarbetarnas engagemang i miljö- och hälsoskyddsfrågor, och välkomnar förslag och idéer till kontinuerliga förbättringar. Varje år uppmärksammas och belönas åtgärder som leder till mätbara förbättringar. Att främja en företagskultur av ömsesidigt beroende, där alla tar hand om varandra, gör det möjligt för oss att i nästa steg uppfylla vårt åtagande mot patienter och hälso- och sjukvård.

Riskhantering för medarbetare och social miljö

Följande forum och verktyg finns för att hjälpa till att säkerställa lagefterlevnad och medarbetarnas välmående och trivsel:

  • Arbetsmiljökommittén Arbetsmiljökommittén på bioteknikanläggningen i Strängnäs träffas fyra gånger per år. Fackliga samråd hålls var 14:e dag.

  • Arbetsmiljökommittén på marknadskontoret i Stockholm träffas två gånger per år. Fackliga samråd hålls månadsvis.

  • Medarbetarnas mående följs upp, även uppdelat per avdelning, med hjälp av en medarbetarenkät i form av ett antal återkommande frågor. Gruppresultaten gås igenom på gruppnivå och företagets totalresultat på ledningsnivå. Enkäten gör att vi kan identifiera och hantera eventuella problemställningar på ett tidigt stadium.

  • Vårt ombudskontor är en plats för privat och konfidentiell diskussion om arbetsplatsfrågor, konflikter eller problem. Här erbjuds kollegor på alla nivåer inom Pfizer vägledning och information om hur de inofficiellt kan hantera och lösa en uppstådd situation. Ombudskontoret arbetar utifrån etiska regler, standarder och praxis genom IOA, International Ombuds Association.

Mångfald och jämställdhet

Pfizers mål är att skapa en hälsosam, inkluderande och utvecklande arbetsplats. Alla medarbetare ska känna sig uppskattade, respekterade och ha möjlighet att förverkliga sina mål.

​​​​​​​Mångfald är viktigt för vår framgång, och då är inkludering en grundläggande förutsättning. För att öka inkludering erbjuder Pfizer flera kommunikationsmöjligheter och arbetar proaktivt för att uppmuntra till öppenhet och interaktion. Ett viktigt arbete sker inom Pfizers olika medarbetargrupper, vars arbete syftar till att öka trivsel, psykologisk trygghet, patientfokus, mångfald och inkludering.

Pfizer som arbetsgivare

Pfizer har kollektivavtal mellan IKEM, Innovations- och kemiarbetsgivarna, och Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna samt IF Metall.

Pfizer AB

Pfizer AB hade vid slutet av räkenskapsåret 2023: Närmare 170 anställda.

58 procent 

andel kvinnor i chefsposition i Pfizer AB.

Pfizer Health AB

Pfizer Health AB hade vid slutet av räkenskapsåret 2023 ungefär 320 anställda.

50 procent 

andel kvinnor i chefsposition i Pfizer Health AB.

Lediga jobb

På Pfizer söker vi ständigt efter ännu fler kompetenta och engagerade medarbetare som vill göra skillnad tillsammans med oss.

Du hittar våra lediga tjänster på Pfizer Global Careers

Där finns även vakanser i andra länder utannonserade. Klicka på ”search jobs” och filtrera ditt sök efter önskemål. OBS! om Sverige inte dyker upp i listan under ”location country” så beror det på att vi för tillfället inte har några vakanser.

Du kan även hitta våra lediga tjänster genom att söka på LinkedIn eller besöka Pfizers globala LinkedIn

Om Pfizer

Verksamhet och historiaPfizer och etikAktuelltJobba hos ossFör aktieägareFör leverantörer

Senaste nytt inom Pfizer

Fler artiklarFler artiklar
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.