För leverantörer

Alla fakturor skickas till vårt Shared Service center i Dublin. Vilken information som behövs beror på vilket av våra bolag du levererat till. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor.

Kom ihåg att ange ditt inköpsordernummer på fakturan, annars kan vi inte matcha fakturan mot ordern i vårt system. Inköpsordernumret är ett unikt nummer för varje enskild beställning. Du hittar mer information på inköpsordern.

Så fakturerar du Pfizer

 • Pfizer Innovations AB, Organisationsnummer 556986-8002

  Alla fakturor till Pfizer Innovations AB skickas till vårt Shared Service Center i Dublin på följande adress:

  Pfizer Innovations AB
  PO Box 10161
  Ballsbridge
  Dublin 4
  Ireland

  Shared Service Center hanterar fakturor från Pfizers bolag inom hela Europa. Fakturorna ska vara ställda till Pfizer Innovations AB och följande information måste finnas på fakturan:

  • Inköpsordernummer
  • Fullständigt namn och adress på fakturerande bolag
  • Organisationsnummer (VAT-nummer)
  • Fakturanummer
  • Faktureringsdatum
  • Bankdetaljer, dvs. Bankgiro, Plusgiro eller bankkonto, samt IBAN och BIC/SWIFT
  • Specificering av moms (Pfizer Innovations AB är ett svenskregistrerat företag där svensk momslag gäller)

  OBSERVERA! Om en faktura är ofullständig och exempelvis saknar inköpsordernummer kommer den att returneras till er för komplettering.

 • Pfizer AB, Organisationsnummer 556059-6255

  Alla fakturor till Pfizer AB skickas till vårt Shared Service Center i Dublin på följande adress:

  Pfizer AB
  PO Box 10161
  Ballsbridge
  Dublin 4
  Ireland

  Shared Service Center hanterar fakturor från Pfizers bolag inom hela Europa. Fakturorna ska vara ställda till Pfizer AB och följande information måste finnas på fakturan:

  • Inköpsordernummer
  • Fullständigt namn och adress på fakturerande bolag
  • Organisationsnummer (VAT-nummer)
  • Fakturanummer
  • Faktureringsdatum
  • Bankdetaljer, dvs. Bankgiro, Plusgiro eller bankkonto, samt IBAN och BIC/SWIFT
  • Specificering av moms (Pfizer AB är ett svenskregistrerat företag där svensk momslag gäller)

  OBSERVERA! Om en faktura är ofullständig och exempelvis saknar inköpsordernummer kommer den att returneras till er för komplettering.

 • Pfizer Health AB, Organisationsnummer 556131-9608

  Alla fakturor till Pfizer Health AB skickas till vårt Shared Service Center i Dublin på följande adress:

  Pfizer Health AB
  PO Box 10161
  Ballsbridge
  Dublin 4
  Ireland

  Shared Service Center hanterar fakturor från Pfizers bolag inom hela Europa. Fakturorna ska vara ställda till Pfizer Health AB och följande information måste finnas på fakturan:

  • Inköpsordernummer
  • Samma rad/pos nr per vara motsvarande vår inköpsorder
  • Fullständigt namn och adress på fakturerande bolag
  • Ert VAT-nummer
  • Ert fakturanummer
  • Bankdetaljer såsom IBAN nummer, SWIFT/BIC kod
  • Specificering av moms
  • Vår kontaktperson eller leveransmottagare

  OBSERVERA! Om en faktura är ofullständig exempelvis saknar inköpsordernummer kommer den att returneras till er för komplettering.

Vanliga frågor

 • Jag ska fakturera Pfizer men saknar inköpsordernummer att ange på fakturan?

  Kontakta beställaren på Pfizer och fråga efter inköpsordernumret, eller kontakta inköpsavdelningen på respektive bolag.

 • Min faktura som jag skickat har returnerats?

  Fakturan har returnerats på grund av att någon väsentlig information saknas. Med den returnerade fakturan bifogas ett följebrev med information om vad som saknats. Komplettera fakturan och skicka den till oss igen för betalning.

 • När jag kontaktar Shared Service Center måste jag då skriva eller prata engelska?

  Ja, all kommunikation sker på engelska.

 • Till vilken adress hos mig som leverantör skickas inköpsordrarna? Hur ska jag göra för att uppdatera vårt företags uppgifter i Pfizers register?

  Inköpsordrarna skickas via mail, fax eller med post beroende på vilken information vi har i leverantörsregistret.

  Kontakta ETPC: [email protected] för information om vilka uppgifter vi har och vid behov av uppdatering.

 • Varför har inte vår faktura blivit betald?

  Kontakta Shared Service Center: [email protected] för så kan de hjälpa dig.

 • Jag vill skicka elektroniska fakturor, hur gör jag?

  Kontakta inköpsavdelningen på respektive bolag.