För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
Vi arbetar för en bättre hälsa i
​​​​​​​hela världen
HemOm PfizerPfizer och etikBättre hälsa i hela världenÖkad tillgång till sjukvård och läkemedel för patienter som idag har bristande tillgång är ett viktigt steg mot en starkare global hälsa. Pfizer arbetar proaktivt för att bidra till att stärka hälsosystem, förbättra sjukvård och främja en mer hållbar utveckling. Det gör vi genom att utveckla nya läkemedel och vacciner, och samarbeten med organisationer, myndigheter och samhället lokalt.

Till exempel finansierar vi olika projekt som gör vården effektivare och mer tillgänglig. Vi kan donera läkemedel till fattiga länder, eller sälja läkemedel till ett avsevärt lägre pris så att patienter i utsatta områden kan få den medicin som de behöver. Vi har också program där volontärarbetare får möjlighet att bidra med sin specialistkunskap där den behövs som mest.

 

Här nedan är några av våra initiativ:

An Accord for a Healthier World

Det globala initiativet An Accord for a Healthier World är en del i Pfizers arbete för att minska ojämlikheter i tillgång till läkemedel och vacciner i världen. Initiativet, som introducerades under 2022, har potential att förbättra hälsan för 1,2 miljarder människor i 45 låginkomstländer. Det sker genom att Pfizer, utan vinstsyfte, ger länderna tillgång till alla patenterade och icke-patenterade läkemedel och vacciner som Pfizer har globala rättigheter till. Tillsammans med myndigheter och globala hälsoorganisationer ska initiativet bidra till smarta lösningar som kan effektivisera systemiska hinder för god hälsa. Vi har ett nära samarbete med hälsoexperter och myndigheter i de första introduktionsländerna för att förstå dessa länders hälsobehov för att identifiera hur vi mest effektivt kan stödja nationella hälsomål och påverka patienters liv.

Läs mer här
Kampen mot trakom

Sedan 1998 har Pfizer varit involverat i globala projekt för att behandla och bekämpa ögonsjukdomen trakom. Trakom är en sjukdom som kan leda till blindhet och drabbar främst de allra fattigaste delarna av världen. Hittills har Pfizer donerat en miljard doser av ett antibiotikum som används för att behandla sjukdomen. Stora framsteg har gjorts – sedan 2002 har antalet personer som behöver behandlas för trakom minskat med över 92%. Och 18 länder har validerats för att ha ha eliminerat trakom som ett allmänt hälsoproblem. Världshälsoorganisationen WHOs mål är att helt utrota trakom till år 2030.

Läs mer här
Tillgången till vacciner

Via GAVI, ett globalt hälsopartnerskap inriktat på att rädda barns liv genom att förbättra möjligheterna till vaccination, har Pfizer sedan 2010 tillhandahållit vaccin till spädbarn och små barn för att förebygga pneumokocksjukdomar i världens fattigaste länder. Pfizer ska leverera upp till 930 miljoner doser till ett kraftigt reducerat pris fram till 2027 Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation och den främsta dödsorsaken för barn under fem år som kan förhindras genom vaccination.

Innovativa sätt att förbättra vården

Ett av våra program finansierar nytänkande lösningar, som förbättrar tillgången till läkemedel och vård. Vi går in som medfinansiärer, eller ger bidrag till lokala entreprenörer, för att tillhandahålla produkter och tjänster inom vården. Vi kan också dela med oss av kunskap om affärsmodeller och processer, för att göra leverantörskedjan för läkemedel effektivare.

Bättre hälsa för kvinnor och barn

Vårt program för bättre hälsa hos kvinnor och barn gör preventivmedel tillgängliga för kvinnor, och erbjuder barnen vacciner. Men som en del av programmet har vi bland annat också finansierat mobiltelefoner och solcellsdrivna surfplattor till vårdpersonalen. Dessa hjälpmedel gör arbetet effektivare, när de ska registrera barn för vaccination och hålla koll på deras vaccinationsplan.

Lindra och förebygga kroniska sjukdomar

För kroniska sjukdomar är tidig upptäckt och diagnos centralt. Därför finansierar Pfizer ett program som dels sprider information om kroniska sjukdomar och hur de uppkommer, dels informerar om vad man själv kan göra som patient.

Programmet finansierar också behandling - särskilt för primärvården i områden med få resurser. Som en del i programmet bidrar Pfizer med läkemedel för att behandla de svampinfektioner som är relaterade till HIV och AIDS.

Pfizer och etik
  • Pfizer och etik
  • Miljö och hållbarhet
  • Öppen rapportering av värdeöverföringar
Om PfizerVår verksamhet i siffror

På Pfizer arbetar vi för en bättre hälsa både genom att förebygga, behandla och bota sjukdom. 

Se nyttan av vår verksamhet i siffror

Om Pfizer

Verksamhet och historiaPfizer och etikAktuelltJobba hos ossFör aktieägareFör leverantörer

Senaste nytt inom Pfizer

Fler artiklarFler artiklar
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.