För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
Miljö och hållbarhetHemOm PfizerPfizer och etikMiljö och hållbarhetLikt de flesta andra produkter kan läkemedel påverka miljön. Det gäller i alla led, från forskning och tillverkning till försäljning, konsumtion samt avfalls- och avloppshantering. Läkemedel är dock speciella produkter där behovet och värdet vanligtvis är mycket stort för individ och samhälle.

I avvägningen mellan behovet av läkemedel och hänsyn till miljön väger läkemedlets nytta för patienten självklart mycket tungt. Därför är det viktigt att veta så mycket som möjligt om läkemedlens miljöeffekter, så att vi kan påverka miljön så lite som möjligt under läkemedlets hela livscykel.

Läkemedel sprids genom användning

Användningen står faktiskt för de absolut största utsläppen av läkemedelsrester i Sverige, eftersom substanserna utsöndras i urin och avföring. Ibland kan inte avloppsreningsverken eliminera dem, och då kan läkemedelsresterna nå ut i vattendragen. I hushåll med enskilt avlopp är reningsgraden troligen än mindre.

Läkemedel i hushållsavfall

Alla överblivna läkemedel ska lämnas tillbaka till apoteken, för att inte spridas till naturen. I Sverige lämnar vi in cirka 75 procent av de läkemedel som vi inte använder, men resten hamnar troligen i hushållssoporna.

Just i Sverige förbränner vi hushållsavfall, och därför bedöms den spridningen ut i miljön vara mycket begränsad här. Däremot kan detta vara en spridningsväg i andra länder, och detsamma gäller för spridning vid tillverkning.

Pfizer och etik

  • Pfizer och etik
  • Öppen rapportering av värdeöverföringar
  • Bättre hälsa i hela världen

Framtidens vård

Morgondagens behandlingar

Innan penicillinet upptäcktes, kunde en vanlig förkylning vara dödlig. Men precis som antibiotika gjorde det möjligt att bota livshotande infektioner, kommer vi i framtiden att kunna bota och behandla sjukdomar som idag är dödliga. Gårdagens science fiction är dagens science.

Om Pfizer

Verksamhet och historiaPfizer och etikAktuelltJobba hos ossFör aktieägareFör leverantörer

Senaste nytt inom Pfizer

Fler artiklarFler artiklar
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.