För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
Arbetet mot
netto noll
HemOm PfizerPfizers hållbarhetsarbeteArbetet mot netto nollFör planetens och människors hälsaPfizer har som globalt mål att uppnå netto noll i hela värdekedjan till 2040 till följd av klimatförändringarnas inverkan på människors hälsa. En rad beprövade och nya lösningar ska hjälpa oss att nå målet.

Klimatförändringarnas inverkan på planetens och människors hälsa är tydlig. Mellan 2030 och 2050 förväntas förändringarna orsaka 250 000 dödsfall per år, enligt WHO, Världshälsoorganisationen. Klimatförändringar är en rättvisefråga inom hälsa, då effekterna av dem är som störst i fattiga länder.

Pfizer kan bidra till att motverka förändringarnas påverkan genom att minska våra koldioxidutsläpp. Mellan år 2000 och 2021 har vi på global nivå lyckats minska utsläppen med 64 procent.
 

Målet är netto noll till 2040, enligt den standard som har utformats av Science Based Target Initiative. Den innebär att Pfizer ska minska växthusgasutsläpp med 95 procent och utsläpp i värdekedjan med 90 procent från 2019 års nivåer till 2040.

Reduceringen ska göras genom att påskynda övergången från fossila bränslen och genom att engagera våra leverantörer att vidta motsvarande åtgärder.

Våra fokusområden inom klimat och miljö:
  • Främja energisparprogram på våra anläggningar för att minska energibehovet

  • Öka effektiviteten i tillverkningsprocesser för att begränsa energibehovet

  • Identifiera lösningar med låga eller inga koldioxidutsläpp för att möta och bibehålla produktionskraven från vår forskning och utveckling, samt tillverkningsverksamhet

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete
  • Pfizers hållbarhetsarbete
  • VD-ord
  • Leverantörer spelar en viktig roll
  • Samarbete och snillrika processer
  • Så begränsar vi läkemedels miljöpåverkan
  • Samarbeten för att motverka antibiotikaresistens
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.