För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
Leverantörer spelar en
viktig roll för att nå netto noll
HemOm PfizerPfizers hållbarhetsarbeteLeverantörer spelar en viktig roll för att nå netto nollUngefär 80 procent av Pfizers växthusgasutsläpp globalt kommer från externa verksamheter och är en kritisk del av vår värdekedja för att säkerställa leverans av läkemedel och vacciner till patienter.

Det kan till exempel handla om leverantörer som tillverkar råvaror eller komponenter, eller som transporterar våra produkter. För att nå målet, netto noll, planerar Pfizer att gå över till förnybar och koldioxidfri teknik i hela verksamheten, och strävar även efter att tillämpa liknande åtgärder genom leveranskedjan globalt.

Pharmaceutical Supply Chain Initiative – samarbete för hållbara leverantörskedjor


Pfizer är medlem i PSCI, Pharmaceutical Supply Chain Initiative, en ideell organisation bestående av ett nätverk av 45 läkemedelsföretag. Medlemsföretagen delar visionen om att tillsammans arbeta för ökad hållbarhet. De förbinder sig därmed till kontinuerliga förbättringar i värdekedjan inom etik, arbetsförhållanden, miljö, hälsa och säkerhet i sina anläggningar och de tillverkande underleverantörernas anläggningar.
Inom varje område anges metoder som alla företag verksamma inom läkemedelsförsörjningskedjan förväntas upprätthålla. Medlemsföretagen förväntas stödja och införliva principerna i alla strategiska avtal och leverantörsdokument. Det är Pfizers globala leverantörsgrupp som ansvarar för att löpande stödja och informera leverantörer om ökad hållbarhet, enligt PSCI:s principer.

The PSCI principles
MålKoldioxid:

Koldioxidneutral 2030 genom att minska koldioxidutsläppen från den egna verksamheten och indirekta utsläpp från inköpt elektricitet, ånga, värme och kyla med 46 procent, jämfört med utgångsläget 2019. De återstående utsläppen ska kompenseras med verifierbara koldioxidkrediter.

Netto noll 2040, enligt Science Based Target Initiative. Pfizer ska minska växthusgasutsläpp med 95 procent och utsläpp i värdekedjan med 90 procent till 2040, från 2019 års nivåer. Reduceringen ska göras genom att påskynda övergången från fossila bränslen och engagera leverantörer att vidta motsvarande åtgärder.

Vatten:

2030: Minus 5 procent vattenförbrukning, jämfört med 2019. (103 828 m3)

Avfall:

2025: Minus 10 procent, jämfört med 2019.
2025: Inget avfall från deponi, det vill säga soptipp. Målet infördes 2021, och uppnåddes av bioteknikanläggningen i Strängnäs samma år.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete
  • Pfizers hållbarhetsarbete
  • VD-ord
  • Arbetet mot netto noll
  • Samarbete och snillrika processer
  • Så begränsar vi läkemedels miljöpåverkan
  • Samarbeten för att motverka antibiotikaresistens
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.