För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
Mänskliga rättigheterHemOm PfizerPfizers hållbarhetsarbeteMänskliga rättigheterPfizer har åtagit sig att driva verksamheten på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Ansvaret omfattar respekt för internationellt erkända mänskliga rättigheter – friheter som alla människor har rätt till oavsett ras, kön, nationalitet, etnicitet, språk, religion eller annan status.

Pfizer Inc.är stolt över att ha varit ett av de företag som tidigt skrev under FN:s Global Compact. Initiativet uppmanar företag att anpassa strategier och verksamhet till universella principer om mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption, och att vidta åtgärder som främjar samhälleliga mål. För att stärka vårt åtagande försöker vi, parallellt med att främja mänskliga rättigheter, förebygga och mildra negativ påverkan på mänskliga rättigheter som vi oavsiktligt kan orsaka eller bidra till.

Vårt förhållningssätt till risker för mänskliga rättigheter bygger på internationella standarder, branschpraxis och expertbedömningar. I linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter innefattar Pfizers globala policy hantering av risker som kan ha störst påverkan på människor – patienter, kollegor, medarbetare hos partners och leverantörer, samt övriga individer i de samhällen där vi verkar. Vårt ansvar för att respektera mänskliga rättigheter sträcker sig genom hela verksamheten, från laboratorium till patient, och dessutom genom vår globala leveranskedja med flera lokala tredjepartsleverantörer.

Rätt till hälsa är vår främsta prioritet

Pfizers syfte är grunden i allt vi gör och återspeglar vår verksamhet, vår passion för vetenskap och vårt engagemang för patienter. Rätten till hälsa är därmed vår främsta prioritet, med tillgänglighet, åtkomlighet och överkomlighet som viktiga fokusområden. Pfizers globala policy statement för mänskliga rättigheter hittar du här:

Pfizers globala policy
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete
  • Pfizers hållbarhetsarbete
  • VD-ord
  • Arbetet mot netto noll
  • Leverantörer spelar en viktig roll
  • Samarbete och snillrika processer
  • Så begränsar vi läkemedels miljöpåverkan
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.