För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
Så begränsar vi
läkemedels miljöpåverkan
HemOm PfizerPfizers hållbarhetsarbeteSå begränsar vi läkemedels miljöpåverkanPfizer arbetar aktivt för att begränsa påverkan på klimat och miljö från utsläpp vid tillverkningsprocesser och läkemedelsanvändning.

Läkemedelsrester kan ha en negativ miljönpåverkan, både vid tillverkning och konsumtion, och är därför en utmärkande miljöfråga för läkemedelsbranschen. De största utsläppen sker vid läkemedelsanvändning eftersom substanserna, eller deras metaboliter, utsöndras via urin och avföring och når vattendrag genom avloppssystemet. Spridning kan även ske genom hushållssopor eller läkemedelstillverkning.

Pfizer driver ett aktivt arbete för att minska den negativa påverkan på klimat och miljö. Detta sker genom leverantörssamarbeten, forskning och läkemedelstillverkning med låg miljöpåverkan samt samverkan med hälso- och sjukvård för en hållbar användning. Pfizer är en del av PPSWG, Pharmaceutical Product Stewardship Work Group, i USA och Meds Disposal i Europa i syfte att skapa förutsättningar för korrekt bortskaffande av oanvända läkemedel. Det är med gemensamma krafter som vi på ett hållbart sätt kan bidra till att överblivna läkemedel inte felaktigt hamnar i våra vatten.

Riskhantering för minskad påverkan på miljö och vatten
  • Det globala hållbarhetsarbetet med våra produktionsanläggningar drivs av Pfizer Inc., som även har ett nära samarbete med leverantörer för att minska negativ påverkan på klimat och miljö. För att fortsätta utveckla samarbetena med våra globala leverantörer ingår Pfizer Inc. även i olika typer av partnerskap. Mer information om dessa finns på sidan 10 i vår Hållbarhetsrapport.

  • I Sverige ser vi möjlighet till ett utökat samarbete med branschorganisation Lif för att öka inlämningen av överblivna läkemedel.

  • Pfizer arbetar aktivt för hållbar läkemedelsanvändning genom forskning och tillverkning av läkemedel med låg miljöpåverkan. Ett annat fokusområde för preventiva insatser gällande hållbar användning för bästa patient- och samhällsnytta är även samverkan med hälso- och sjukvården.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete
  • Pfizers hållbarhetsarbete
  • VD-ord
  • Arbetet mot netto noll
  • Leverantörer spelar en viktig roll
  • Samarbete och snillrika processer
  • Samarbeten för att motverka antibiotikaresistens
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.