För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
Så begränsar vi
läkemedels miljöpåverkan
HemOm PfizerPfizers hållbarhetsarbeteSå begränsar vi läkemedels miljöpåverkanPfizer arbetar aktivt för att begränsa påverkan på klimat och miljö från utsläpp vid tillverkningsprocesser och läkemedelsanvändning.

Läkemedelsrester kan ha en negativ miljöpåverkan, både efter tillverkning och konsumtion, och är därför en utmärkande miljöfråga för hela läkemedelsbranschen. De största utsläppen sker vid läkemedelsanvändning eftersom substanserna, eller deras metaboliter, utsöndras via urin och avföring och når vattendrag genom avloppssystemet. Andra spridningsätt kan vara genom hushållssopor eller läkemedelstillverkning. 

Pfizer driver ett aktivt arbete för att minska potentiell negativ påverkan på klimat och miljö, till exempel genom leverantörssamarbeten, forskning och läkemedelstillverkning med låg miljöpåverkan samt samverkan med hälso- och sjukvård för en hållbar användning. Med övertygelsen om att det är med gemensamma krafter vi på ett hållbart sätt kan bidra till att skapa förutsättningar för korrekt bortskaffande av överblivna läkemedel är Pfizer även en del av PPSWG, Pharmaceutical Product Stewardship Work Group, i USA och MEDs Disposal i Europa. 

Antibiotic Manufacturing Standard (AMRIA)

Vi arbetar mot våra mål för att uppnå branschens publicerade mål för PNEC, Predicted No Effect Concentrations, för antibiotika till 2025. Parallellt testar vi innovativa metoder för hantering av avloppsvatten och rening på flera platser för att främja hanteringen av utsläpp av avloppsvatten.

Under 2023 fortsatte Pfizer att delta i utvecklingen av certifieringsprogrammet utformat för att visa implementeringen av AMRIA:s standard för tillverkning av antibiotika genom ett oberoende tredjepartscertifieringsorgan. I samarbete med företaget BSI Standards Limited deltog Pfizer i tester av certifieringsprocessen på en av våra anläggningar som tillverkar aktiva ingredienser till läkemedel (API), samt på en av våra kontrakterade tillverkares anläggningar för antibiotikaläkemedel. De utvärderingar som gjordes efterlever AMRIA-standarden och båda platserna rekommenderades för certifiering. Lärdomar från testerna användes även för att forma certifieringsprogrammet, som officiellt lanserades i juni 2023.

Pfizer söker löpande efter möjligheter att certifiera våra antibiotikaprodukter genom vårt interna nätverk, leverantörer och kontraktstillverkare. Vårt arbete för att främja efterlevnad av frivilliga utsläppsgränser i hela vår försörjningskedja, uppmärksammades i en rapport publicerad av Access to Medicine Foundation, som utvärderar åtgärder som läkemedelstillverkare har vidtagit för att bromsa utvecklingen och spridningen av AMR (AMR Report on Responsible Manufacturing, augusti 2023).

Riskhantering för minskad påverkan på klimat och miljö

 

 •  
 • Det globala hållbarhetsarbetet med våra produktionsanläggningar drivs av Pfizer Inc., som även har ett nära samarbete med leverantörer för att minska negativ klimat- och miljöpåverkan. För en fortsätt utveckling av samarbeten med våra globala leverantörer ingår Pfizer Inc. även i olika typer av partnerskap. Mer information om samarbetena finns på sidan 10 i denna rapport.
 • I Sverige ser vi möjlighet till ett utökat samarbete med branschorganisation Lif för att öka inlämningen av överblivna läkemedel.
 • Pfizer arbetar aktivt för hållbar läkemedelsanvändning genom forskning och läkemedelstillverkning med lägre miljöpåverkan. Vi samverkar även med hälso- och sjukvård för preventiva insatser sett till hållbar användning för bästa patient- och samhällsnytta.
 • På FASS.se, som är en sammanställning av läkemedelsfakta till förskrivare av läkemedel, apotekspersonal och allmänheten, finns även ett avsnitt om miljöpåverkan för respektive läkemedel.
 •  
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete
 • Pfizers hållbarhetsarbete
 • VD-ord
 • Arbetet mot netto noll
 • Leverantörer spelar en viktig roll
 • Samarbete och snillrika processer
 • Mänskliga rättigheter
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.